Poikkeusajan dialogit

Millaista on elää Suomessa juuri nyt ja tulevaisuudessa? Mikä meitä mietityttää tai huolettaa, mikä herättää toivoa? Poikkeusajan dialogit kutsuvat kohtaamaan ja keskustelemaan.

Mistä on kyse?

Poikkeusajan dialogit on DialogiAkatemian, Erätauko-säätiön ja valtiovarainministeriön dialogisten keskustelujen sarja, jossa luodataan kansalaisten kokemuksia poikkeusajan Suomessa eri näkökulmista. Sitra on mukana yhtenä keskustelujen järjestäjänä sekä rahoittamassa hanketta dialogimenetelmän kehittämiseksi vastaamaan kriisitilanteen olosuhteita. Järjestämme myös itse muutamia Poikkeusajan dialogeja.

Poikkeusajan dialogien tavoitteena on tarjota kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuus käydä rakentavaa keskustelua ja lisätä ymmärrystä siitä, millaista on elää Suomessa poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa. Keskusteluja järjestävät kymmenet erilaiset toimijat eri puolilta yhteiskuntaa – yksittäisistä henkilöistä, järjestöihin, kuntiin, yrityksiin, säätiöihin ja ministeriöihin. Keskusteluihin on osallistunut jo nyt laajasti erilaisissa elämäntilanteessa olevia ihmisiä.

”Mielenkiintoista on huomata, että voi olla samaa sekä eri mieltä toisen kanssa ja kuvio toimii silti ihan hyvin.”

”Nyt on toivollisempi ja suhteellisuudentajuisempi olo. Solidaarisempi.”

Poikkeusajan dialogit järjestetään rakentavaan yhteiskunnalliseen keskusteluun Sitrassa kehitetyllä Erätauko-menetelmällä.

Vuoden 2020 aikana järjestettyihin 232 dialogiin osallistui yhteensä yli 1600 ihmistä. Dialogipäivistä tehdään yhteenvedot, jotka voi lukea Erätauko-säätiön sivuilta tai allaolevan aikajanan kautta. Valtionvarainministeriö välittää yhteenvedot myös valtion ja kuntien hallinnolle.

Kevään 2020 keskustelupäivät: 16.4., 28.4., 12.5., 26.5. ja 9.6.
Syksyn 2020 keskustelupäivät: 23.9., 22.10., 12.11. ja 3.12.
Kevään 2021 keskustelupäivät: 16.3., 27.5.

Sitaatit ovat 26.5.2020 pidetyistä dialogeista.

Poikkeusajan dialogeissa käytetään Sitrassa kehitettyä Erätauko-menetelmää. Mikä on Erätauko?

Kevään 2021 Poikkeusajan dialogit

16.3.2021
Elämä pandemian keskellä on arkipäiväistynyt

Kevään 2021 ensimmäiset Poikkeusajan dialogit käytiin maaliskuun puolivälissä, kun koronaepidemian puhkeamisesta Suomessa oli kulunut vuosi. Keskusteluiden valossa näyttää siltä, että iso osa suomalaisista on jo tottunut jatkuvaan poikkeusaikaan, mutta eri ihmisryhmien kokemuksissa on merkittäviä eroja. Lue koko yhteenveto käydyistä keskusteluista Erätauko-säätiön sivuilta: Poikkeusaika jatkuu, elämä ja yhteisöt ovat asettuneet uusiin uomiin

27.5.2021
Miten poikkeusaika on muuttanut meitä?

Seuraava Poikkeusajan dialogipäivä järjestetään 27.5.2021 ja sen teemana on ”Miten poikkeusaika on muuttanut meitä?”

Syksyn 2020 Poikkeusajan dialogit

Teemana elämä koronan aikana ja tulevaisuudessa
23.9.2020
Arjen epävarmuus rasittaa mieltä

Syksyllä epidemia on jälleen kiihtymässä, mikä näkyy keskusteluissa väsymisenä, jatkuvana varuillaan olona, epävarmuuden ja turvattomuuden tunteina sekä huolena me-hengen hiipumisesta. Kevään keskusteluissa toivon pilkahduksina esille nousseista välittämisen ja yhteisöllisyyden kokemuksista, elpyneestä luontosuhteesta ja armollisuudesta itseä ja muita kohtaan näkyy nyt vain häivähdyksiä. Lue koko yhteenveto Erätauko-säätiön sivuilta: Dialogi lisää voimavaroja ja luottamusta tulevaan

22.10.2020
Poikkeusajan pitkittyminen koettelee luottamusta ja tulevaisuudenuskoa

Keskustelijoita puhuttivat erityisesti etätöiden pitkäaikaiset vaikutukset ja yhdessä oppiminen, poikkeusajan pitkittymisen vaikutukset sosiaalisiin siteisiin ja yhteisöihin, sekä kansalaisten luottamus toinen toisiinsa ja instituutioihin. Lue koko yhteenveto Erätauko-säätiön sivuilta: Poikkeusajan pitkittyminen koettelee luottamusta ja tulevaisuudenuskoa

12.11.2020
Huomio kääntyy yhteiskunnallisiin muutoksiin ja ihmiselämän rajallisuuteen

Syksyn kolmannet poikkeusajan dialogit käänsivät huomion yhteiskunnallisiin muutoksiin ja ihmiselämän rajallisuuteen. Sitran omissa keskusteluissa keskityttiin toisenlaisiin tulevaisuuksiin: kuudessa dialogissa pohdittiin millainen voisi olla toisenlainen, parempi tulevaisuus. Lue koko yhteenveto Erätauko-säätiön sivuilta: Yhteiskunnan muuttuminen ja elämän rajallisuus nousivat esiin Poikkeusajan dialogeissa

3.12.2020
Poikkeuksellinen vuosi on väsyttänyt ihmiset, mutta toivoa on

Jos kriisikevään jälkeen koittanut kesä toi helpotusta, niin jouluun liittyy tänä vuonna ristiriitaisia tunteita. Joulun aikaan läheisistä erossa oleminen ja yksinäisyyden tunne korostuvat. Toisaalta joulu on mahdollisuus rauhoittua vaikean vuoden jälkeen: voi kuunnella itseä ja hiljaisuutta, eikä tarvitse touhuta niin paljon. Lue koko yhteenveto Erätauko-säätiön sivuilta: Poikkeuksellinen vuosi on väsyttänyt ihmiset, mutta toivoa on

28.12.2020
Koko vuoden yhteenveto

Lue koko vuoden yhteenveto Erätauko-säätiön sivuilta: Poikkeusajan dialogit syväluotsasivat kriisivuoden ristiriitaisia kokemuksia

Kevään 2020 Poikkeusajan dialogit

Teemana elämä poikkeusajan Suomessa
16.4.2020
Suomalaiset keskustelivat poikkeusajan vaikutuksista

Huolta toisista ja itsestä, yhteisöllisyyden vahvistumista, syyttelyä ja syyllistymistä, ihmetystä ja riemua digiloikasta, yhteiskunnallisen epätasa-arvon tiedostamista ja pohdintaa epävarmasta tulevaisuudesta. Lue yhteenveto Erätauko-säätiön sivuilta: Suomalaiset keskustelivat poikkeusajan vaikutuksista

28.4.2020
Poikkeusajan dialogit jatkuivat ja ymmärrys syveni

Poikkeustilan uuvuttavuus, fyysisen läheisyyden kaipuu, sietokyvyn kehittyminen, yhteisöllisyyden rakoilu ja kestävämmän yhteiskunnan rakentaminen puhuttivat osallistujia ympäri Suomen. Lue yhteenveto Erätauko-säätiön sivuilta: Poikkeusajan dialogit jatkuivat ja ymmärrys syveni

 

12.5.2020
Poikkeusajat muuttavat vapauden rajoja

Rajoitusten purkaminen seurauksineen, uudet ihmisten väliset rajat, inhimillisyys ja vapaus nousivat merkityksellisiksi aiheiksi. Lue yhteenveto Erätauko-säätiön sivuilta: Poikkeusajat muuttavat vapauden rajoja

26.5.2020
Poikkeuskesä saapuu

Koronakeväästä ollaan siirtymässä erilaiseen kesään, jossa opetellaan arvostamaan uudella tavalla lähiympäristöä ja sieltä löytyviä ilonlähteitä. Pelko on arjessa yhä läsnä, mutta sen kokemisessa on aiempaa enemmän vaihtelua. Lue yhteenveto Erätauko-säätiön sivuilta: Poikkeuskesä saapuu

9.6.2020
Opimmeko jotain kriisistä?

Kevään viimeisissä Poikkeusajan dialogeissa pohdittiin kykyämme oppia kriisistä. Lue yhteenveto Erätauko-säätiön sivuilta: Opimmeko jotakin kriisistä?

19.6.2020
Koko kevään yhteenveto

Lue koko kevään keskustelujen yhteenveto Erätauko-säätiön sivuilta: Poikkeusajan 162 dialogiin osallistui yli 1100 ihmistä

Ota yhteyttä

Aina valmiina dialogiin!

Mistä on kyse?