Poikkeusajan dialogit

Millaista on elää Suomessa juuri nyt ja tulevaisuudessa? Mikä meitä mietityttää tai huolettaa – mikä herättää toivoa? Poikkeusajan dialogit kutsuvat ihmiset kohtaamaan ja keskustelemaan.

uutiset

Tuore raportti: Poikkeusajan dialogit lisäsivät ymmärrystä, luottamusta ja toivoa

Koronavirus, Suomen kartta ja ihmisiä ringissä
Verkkotapahtuma

Poikkeusajan dialogit -julkistamistilaisuus

maanantai, 28.3.
Puheenvuoro

Etädialogeissa on tekniikan sijaan kyse vuorovaikutuksesta

Kuvituskuva: Puhelimen sisässä näyttökuva Erätauko-säätiön uutisesta
Poiminnat

Poikkeusajan dialogit tuovat toivoa pandemian keskelle

Poiminnat

Poikkeusajan dialogit lisäsivät rakentavaa keskustelua aikana, jolloin sitä suuresti tarvittiin

Poiminnat

Poikkeusajan dialogeissa piirtyi koronakevään kehityskaari

Mistä on kyse?

Poikkeusajan dialogit on DialogiAkatemian, Erätauko-säätiön ja valtiovarainministeriön dialogisten keskustelujen sarja, jossa annetaan areena kansalaisten kokemuksille poikkeusajan Suomessa eri näkökulmista.

Sitra on yksi keskustelujen järjestäjistä ja rahoittaa hanketta, jotta dialogimenetelmä saa kehittyä vastaamaan kriisitilanteen olosuhteisiin. Järjestämme myös itse muutamia Poikkeusajan dialogeja.

Poikkeusajan dialogit tarjoavat kansalaisille ja erilaisille yhteisöille mahdollisuus käydä rakentavaa keskustelua. Dialogi on verraton keino lisätä ymmärrystä siitä, millaista on elää Suomessa poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa.

Keskusteluja järjestävät kymmenet erilaiset toimijat eri puolilta yhteiskuntaa – yksittäisistä henkilöistä, järjestöihin, kuntiin, yrityksiin, säätiöihin ja ministeriöihin. Jo nyt keskusteluihin on osallistunut jo nyt laajasti erilaisissa elämäntilanteissa olevia.

”Mielenkiintoista on huomata, että voi olla samaa sekä eri mieltä toisen kanssa ja kuvio toimii silti ihan hyvin.” ”Nyt on toivollisempi ja suhteellisuudentajuisempi olo. Solidaarisempi.”

Poikkeusajan dialogit järjestetään rakentavaan yhteiskunnalliseen keskusteluun Sitrassa kehitetyn Erätauko-menetelmän mukaisesti.

Vuoden 2020 aikana järjestettyihin 232 dialogiin osallistui yhteensä yli 1 600 ihmistä. Dialogit saadaan päätökseen vuoden 2021 aikana.

Dialogipäivistä tehdään yhteenvedot, jotka voi lukea Erätauko-säätiön sivuilta tai allaolevan aikajanan kautta. Valtionvarainministeriö välittää yhteenvedot myös valtion ja kuntien hallinnolle.

Poikkeusajan dialogit syksyllä 2021

Syksyllä 2021 järjestetään tällä erää viimeiset dialogipäivät:

Poikkeusajan dialogit Dialogi-Akatemian sivuilla

Aiemmat dialogipäivät

*Sitaatit ovat 26.5.2020 pidetyistä dialogeista.

Poikkeusajan dialogeissa käytetään Sitrassa kehitettyä Erätauko-menetelmää. Mikä on Erätauko?

Kevään 2021 Poikkeusajan dialogit

16.6.2021
Koronan exit-suunnitelmaa tarvitsevat yhteisöjen ohella myös yksilöt

Kevään viimeisissä Poikkeusajan dialogeissa keskusteltiin siitä, miten poikkeusaika on muuttanut meitä ihmisinä ja yhteisöinä. Kolmella kielellä käydyissä keskusteluissa oli mukana eri ikäisiä ja eri aloja edustavia ihmisiä ympäri Suomen. Dialogeissa nousi esiin, että koronan exit-suunnitelmaa tarvitsevatkin yhteisöjen ohella myös yksilöt. Lue yhteenveto Erätauko-säätiön sivuilta: Koronan exit-suunitelmaa tarvitsevat yhteisöjen ohella myös yksilöt

16.3.2021
Elämä pandemian keskellä on arkipäiväistynyt

Kevään 2021 ensimmäiset Poikkeusajan dialogit käytiin maaliskuun puolivälissä, kun koronaepidemian puhkeamisesta Suomessa oli kulunut vuosi. Keskusteluiden valossa näyttää siltä, että iso osa suomalaisista on jo tottunut jatkuvaan poikkeusaikaan, mutta eri ihmisryhmien kokemuksissa on merkittäviä eroja. Lue yhteenveto Erätauko-säätiön sivuilta: Poikkeusaika jatkuu, elämä ja yhteisöt ovat asettuneet uusiin uomiin

27.5.2021
Miten poikkeusaika on muuttanut meitä?

Seuraava Poikkeusajan dialogipäivä järjestetään 27.5.2021 ja sen teemana on ”Miten poikkeusaika on muuttanut meitä?”

Syksyn 2020 Poikkeusajan dialogit

Teemana elämä koronan aikana ja tulevaisuudessa

23.9.2020
Arjen epävarmuus rasittaa mieltä

Syksyllä epidemia on jälleen kiihtymässä, mikä näkyy keskusteluissa väsymisenä, jatkuvana varuillaan olona, epävarmuuden ja turvattomuuden tunteina sekä huolena me-hengen hiipumisesta. Kevään keskusteluissa toivon pilkahduksina esille nousseista välittämisen ja yhteisöllisyyden kokemuksista, elpyneestä luontosuhteesta ja armollisuudesta itseä ja muita kohtaan näkyy nyt vain häivähdyksiä. Lue koko yhteenveto Erätauko-säätiön sivuilta: Dialogi lisää voimavaroja ja luottamusta tulevaan

22.10.2020
Poikkeusajan pitkittyminen koettelee luottamusta ja tulevaisuudenuskoa

Keskustelijoita puhuttivat erityisesti etätöiden pitkäaikaiset vaikutukset ja yhdessä oppiminen, poikkeusajan pitkittymisen vaikutukset sosiaalisiin siteisiin ja yhteisöihin, sekä kansalaisten luottamus toinen toisiinsa ja instituutioihin. Lue koko yhteenveto Erätauko-säätiön sivuilta: Poikkeusajan pitkittyminen koettelee luottamusta ja tulevaisuudenuskoa

12.11.2020
Huomio kääntyy yhteiskunnallisiin muutoksiin ja ihmiselämän rajallisuuteen

Syksyn kolmannet poikkeusajan dialogit käänsivät huomion yhteiskunnallisiin muutoksiin ja ihmiselämän rajallisuuteen. Sitran omissa keskusteluissa keskityttiin toisenlaisiin tulevaisuuksiin: kuudessa dialogissa pohdittiin millainen voisi olla toisenlainen, parempi tulevaisuus. Lue koko yhteenveto Erätauko-säätiön sivuilta: Yhteiskunnan muuttuminen ja elämän rajallisuus nousivat esiin Poikkeusajan dialogeissa

3.12.2020
Poikkeuksellinen vuosi on väsyttänyt ihmiset, mutta toivoa on

Jos kriisikevään jälkeen koittanut kesä toi helpotusta, niin jouluun liittyy tänä vuonna ristiriitaisia tunteita. Joulun aikaan läheisistä erossa oleminen ja yksinäisyyden tunne korostuvat. Toisaalta joulu on mahdollisuus rauhoittua vaikean vuoden jälkeen: voi kuunnella itseä ja hiljaisuutta, eikä tarvitse touhuta niin paljon. Lue koko yhteenveto Erätauko-säätiön sivuilta: Poikkeuksellinen vuosi on väsyttänyt ihmiset, mutta toivoa on

28.12.2020
Koko vuoden yhteenveto

Lue koko vuoden yhteenveto Erätauko-säätiön sivuilta: Poikkeusajan dialogit syväluotsasivat kriisivuoden ristiriitaisia kokemuksia

Kevään 2020 Poikkeusajan dialogit

Teemana elämä poikkeusajan Suomessa

16.4.2020
Suomalaiset keskustelivat poikkeusajan vaikutuksista

Huolta toisista ja itsestä, yhteisöllisyyden vahvistumista, syyttelyä ja syyllistymistä, ihmetystä ja riemua digiloikasta, yhteiskunnallisen epätasa-arvon tiedostamista ja pohdintaa epävarmasta tulevaisuudesta. Lue yhteenveto Erätauko-säätiön sivuilta: Suomalaiset keskustelivat poikkeusajan vaikutuksista

28.4.2020
Poikkeusajan dialogit jatkuivat ja ymmärrys syveni

Poikkeustilan uuvuttavuus, fyysisen läheisyyden kaipuu, sietokyvyn kehittyminen, yhteisöllisyyden rakoilu ja kestävämmän yhteiskunnan rakentaminen puhuttivat osallistujia ympäri Suomen. Lue yhteenveto Erätauko-säätiön sivuilta: Poikkeusajan dialogit jatkuivat ja ymmärrys syveni  

12.5.2020
Poikkeusajat muuttavat vapauden rajoja

Rajoitusten purkaminen seurauksineen, uudet ihmisten väliset rajat, inhimillisyys ja vapaus nousivat merkityksellisiksi aiheiksi. Lue yhteenveto Erätauko-säätiön sivuilta: Poikkeusajat muuttavat vapauden rajoja

26.5.2020
Poikkeuskesä saapuu

Koronakeväästä ollaan siirtymässä erilaiseen kesään, jossa opetellaan arvostamaan uudella tavalla lähiympäristöä ja sieltä löytyviä ilonlähteitä. Pelko on arjessa yhä läsnä, mutta sen kokemisessa on aiempaa enemmän vaihtelua. Lue yhteenveto Erätauko-säätiön sivuilta: Poikkeuskesä saapuu

9.6.2020
Opimmeko jotain kriisistä?

Kevään viimeisissä Poikkeusajan dialogeissa pohdittiin kykyämme oppia kriisistä. Lue yhteenveto Erätauko-säätiön sivuilta: Opimmeko jotakin kriisistä?

19.6.2020
Koko kevään yhteenveto

Lue koko kevään keskustelujen yhteenveto Erätauko-säätiön sivuilta: Poikkeusajan 162 dialogiin osallistui yli 1100 ihmistä

Ota yhteyttä

Aina valmiina dialogiin!

ihmiset
Hannele Laaksolahti
Johtava asiantuntija, Koulutus
ihmiset
Päivi Hirvola
Johtaja, Koulutus

Mistä on kyse?