Undervisning i cirkulär ekonomi i textil- och modebranschen

Avslutat projekt 10/2017 – 9/2019

Stadin ammattiopisto genomförde en lärmiljö som hjälper studerande inom textil- och modebranschen att tillverka cirkulärekonomiska produkter.

Vad handlade det om?

Projektet var en del av helheten Undervisning i cirkulär ekonomi till alla utbildningsstadier som genomfördes under 2017–2019. Sitras vision var att alla nyutexaminerade ska förstå vad cirkulär ekonomi betyder med tanke på hans eller hennes arbete och vardag och vilka beslut han eller hon kan fatta eller vilka handlingar vidta för att främja cirkulär ekonomi. Målet är att öka kunskaper om den cirkulära ekonomin i Finland genom att i stor omfattning utveckla för alla utbildningsstadier undervisning, material, koncept samt samarbete om cirkulär ekonomi som ser världen ur olika perspektiv. Över 50 läroanstalter, utbildningsorganisationer och företag deltog i helheten.

Vad gjorde vi?

I projektet producerades webblärmiljön Kiertoon (på finska) för anordnare av utbildning inom textil- och modebranschen, det allmänna bildningsväsendet samt aktörer inom branschen. Materialet i lärmiljön testades i workshoppar och på föreläsningar som ordnades för studerande inom branschen. Allt som allt nåddes cirka 500 studerande på de läroanstalter som deltog. Dessutom ordnades under projektet fortbildning åt lärare i workshoppar.

Studeranden ansåg att föreläsningarna och workshopparna ökade deras kännedom om cirkulär ekonomi samt kunskaper om materialval för cirkulärekonomiska produkter, behandling av dem, produktplanering samt möjligheter och utmaningar i anknytning till tillverkning. Även lärarna fick bredare perspektiv i och med projektet och lärarna utnyttjar numera allt mer överblivet material.

Vem var med?

Sitra finansierade projektet och från Sitra var Riitta Silvennoinen och Nani Pajunen projektansvariga. Stadin ammattiopisto var projektets huvudsakliga producent. I projektet deltog även Saimaan ammattiopisto Sampo, Vantaan ammattiopisto Varia samt ett stort arbetslivsnätverk som understöd att den cirkulära ekonomin inkluderas i studierna inom textil- och modebranschen. Dessutom styrdes projektet av en styrgrupp som bestådd av experter inom branschen och som följde upp hur projektet utvecklade.

Kontakta oss

personer
Nani Pajunen
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar

Vad handlar det om?