Undervisning i cirkulär ekonomi i textil- och modebranschen

Stadin ammattiopisto skapar en inlärningsmiljö där studerande inom textil- och modebranschen lär sig att tillverka produkter för den cirkulära ekonomin.

VAD HANDLAR DET OM?

Klimatförändringen och den cirkulära ekonomin tar en allt större plats i diskussioner inom textil- och modebranschen. Det är ytterst viktigt att göra effektivare användning av material, gällande såväl design som tillskärningsavfall och redan använt material, en del av studierna. Man vill också se till att de studerandes ökade förståelse för den färdiga produktens livscykels längd, betydelsen av planeringen av produktens framtida användning, förvandlingen av produkten till återanvändbart material, samt hur man gör sig av med den på ett ekologiskt sätt blir en naturlig del av deras kompetens.

Textil- och modebranschens nya examensgrunder träder i kraft den 1 augusti 2018. I examen ingår den valfria delen ”tillverkning av en produkt för den cirkulära ekonomin inom textil- och modebranschen” som fungerar som ett svar på den aktuella utmaningen att hitta nya verksamhetssätt för att tillverka och utnyttja kläder/tyg.

De nya yrkena inom textil- och modebranschen som den cirkulära ekonomin ger upphov till samt de möjligheter den skapar för lönsam affärsverksamhet motiverar fortsättningsvis studerande att söka sig till branschen.

Vad gör vi?

Stadin ammattiopisto skapar en inlärningsmiljö med hjälp av vilken studerande inom textil- och modebranschen får en förståelse för den cirkulära ekonomin och dess kopplingar till textil- och modebranschen. Studerandena lär sig att tillverka hållbara kläder och accessoarer där de beaktat materialets kretslopp och förlängningen av produkternas livscykel.

Inlärningsmiljön kan utnyttjas som en del av den nya valbara delen av examen inom textil- och modebranschen. Helheten består av moduler som även kan användas som separata undervisningshelheter. Inlärningsmiljön kan användas fritt på webben, och alla lärare kan använda den i sin undervisning i tillämpliga delar.

Vem är med?

Stadin ammattiopisto är projektets huvudsakliga producent. I projektet deltar även Saimaan ammattiopisto Sampo, Vantaan ammattiopisto Varia samt ett stort arbetslivsnätverk som understöder att den cirkulära ekonomin inkluderas i studierna inom textil- och modebranschen. Dessutom styrs projektet av en styrgrupp som består av experter inom branschen och som följer upp hur projektet utvecklas.

Vad är på gång?

Arbetet med att skapa inlärningsmiljön inleddes i november 2017. Hittills har helhetens första modul testats med studerandena. Just nu bearbetas följande modul, samtidigt som man finslipar den som redan testats.

KONTAKTA OSS

Vad handlar det om?