Siirry suoraan sisältöön

Kiertotalous tekstiili- ja muotialan opintoihin

Stadin ammattiopisto toteuttaa oppimisympäristön, jonka avulla tekstiili- ja muotialan opiskelijat oppivat valmistamaan kiertotaloustuotteita.

Mistä on kyse?

Ilmastonmuutos ja kiertotalous ovat jatkuvasti vahvemmin mukana tekstiili- ja muotialan keskusteluissa. Materiaalien tehokkaampi hyödyntäminen niin suunnittelun, leikkuujätteen ja jo käytetyn materiaalin näkökulmasta on olennaisen tärkeää tuoda osaksi opintoja. Myös opiskelijoiden ymmärryksen lisääminen valmiin tuotteen elinkaaren pituudesta, sen jatkokäytön suunnittelun merkityksestä, muuntamisesta uudelleen käytettäväksi materiaaliksi sekä sen ekologisesta hävittämisestä halutaan tuoda luontevaksi osaksi heidän osaamistaan.

Tekstiili- ja muotialan uuden tutkinnon perusteet astuvatkin voimaan 1.8.2018. Tutkintoon sisältyy valinnainen tutkinnon osa ’tekstiili- ja muotialan kiertotaloustuotteen valmistaminen’, joka vastaa ajankohtaiseen haasteeseen löytää uusia toimintatapoja vaatteen/kankaan valmistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kiertotalouden synnyttämät uudet tekstiili- ja muotialan ammatit sekä sen luomat mahdollisuudet kannattavalle liiketoiminnalle motivoivat jatkossakin hakeutumaan alalle.

Mitä teemme?

Stadin ammattiopisto toteuttaa oppimisympäristön, jonka avulla tekstiili- ja muotialan opiskelijoille syntyy ymmärrys kiertotaloudesta ja sen kytköksistä tekstiili- ja muotialaan. Opiskelijat oppivat valmistamaan kestäviä vaatteita ja asusteita, joissa on huomioitu materiaalien kierto ja tuotteiden elinkaaren pidentäminen.

Oppimisympäristöä voi hyödyntää osana uutta valinnaista tekstiili- ja muotialan tutkinnon osaa. Kokonaisuus koostuu moduuleista, joita voi käyttää myös erillisinä opetuskokonaisuuksina. Oppimisympäristö on kaikkien vapaasti käytettävissä verkossa, ja jokainen opettaja voi sitä tarkoituksenmukaisin osin hyödyntää opetuksessaan.

Kuka on mukana?

Stadin ammattiopisto on hankkeen päätoteuttaja. Hankkeessa on myös mukana Saimaan ammattiopisto Sampo, Vantaan ammattiopisto Varia sekä laaja työelämäverkosto, joka sparraa kiertotalouden sisällyttämisessä muoti- ja tekstiilialan opintoihin. Lisäksi hanketta ohjaa ja sen etenemistä seuraa alan ammattilaisista koostuva ohjausryhmä.

Missä mennään?

Oppimisympäristön toteuttaminen alkoi marraskuussa 2017. Kiertoon.eu-verkko-oppimisympäristö avattiin tammikuussa tekstiili- ja muotialan koulutuksen järjestäjien, vapaan sivistystyön sekä alan toimijoiden vapaaseen käyttöön. Opiskelijat ovat osallistuneet työpajoihin, missä on testattu ja kehitetty oppimisympäristön sisältöä ja tehtäväpankkia. Lisäksi opettajille järjestettiin hankkeen aikana täydennyskoulutusta työpajoina.

Kiertoon-hanke huipentui tekstiili- ja muotialan opettajille, toimijoille ja opiskelijoille suunnattuun seminaariin Musiikkitalossa lokakuussa 2018. Seminaarissa kuultiin puheenvuoroja kansainvälisistä kiertotalousnäkymistä, käsiteltiin kiertotalouspedagogiikan ja työelämän yhteyttä sekä liiketoiminnallista näkökulmaa. Seminaari kokosi yhteen lähes 200 kuulijaa ja sai hyvää palautetta sekä opiskelijoilta että alan edustajilta. Seminaarin tallenne on löydettävissä täältä.

Miten osaksi opetusta?

Voit olla suoraan yhteydessä Stadin ammattiopiston koulutuspäällikköön Elina Tiriseen puh. 040 334 5784, elina.tirinen(at)edu.hel.fi.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?