Kiertotalous tekstiili- ja muotialan opintoihin

Päättynyt hanke 10/2017 – 9/2019

Stadin ammattiopisto toteutti oppimisympäristön, jonka avulla tekstiili- ja muotialan opiskelijat oppivat valmistamaan kiertotaloustuotteita.

Mistä on kyse?

Hanke oli osa kiertotalouskoulutusta kaikille koulutusasteille -kokonaisuutta, joka toteutettiin vuosina 2017-2019. Sitran visiona oli, että kaikkien valmistuneiden tulisi ymmärtää, mitä kiertotalous tarkoittaa hänen työnsä ja arkensa kannalta ja mitä päätöksiä ja tekoja hän voi tehdä kiertotalouden edistämiseksi. Tavoitteena oli lisätä kiertotalousosaamista Suomessa kehittämällä laajasti kaikille koulutusasteille eri näkökulmista katsovaa kiertotalousopetusta, materiaaleja, konsepteja sekä yhteistyötä. Kokonaisuuteen osallistui yli 50 oppilaitosta, koulutusorganisaatiota ja yritystä.

Mitä saatiin aikaan?

Hankkeessa tuotettiin Kiertoon-verkko-oppimisympäristö tekstiili- ja muotialan koulutuksen järjestäjien, yleisen sivistystoimen sekä alan toimijoiden käyttöön. Oppimisympäristön materiaali testattiin opiskelijoille järjestetyissä työpajoissa ja luennoilla. Yhteensä hankkeessa tavoitettin mukana olleista oppilaitoksista noin 500 opiskelijaa. Lisäksi opettajille järjestettiin hankkeen aikana täydennyskoulutusta työpajoissa.

Opiskelijoiden mukaan luennot ja työpajat lisäsivät heidän tietouttaan kiertotaloudesta sekä osaamistaan kiertotaloustuotteen materiaalivalinnoista, niiden käsittelystä, tuotesuunnittelun ja valmistuksen mahdollisuuksista ja haasteista. Myös opettajien näkökulmat avartuivat hankkeen myötä ja opettajat hyödyntävät nyt entistä enemmän ylijäämämateriaaleja.

Kuka oli mukana?

Sitra rahoitti hanketta ja hankevastaavina olivat Sitran puolelta Riitta Silvennoinen ja Nani Pajunen. Stadin ammattiopisto oli hankkeen päätoteuttaja ja heiltä koulutuspäällikkö Elina Tirinen (puh. 040 334 5784, elina.tirinen(at)edu.hel.fi) koordinoi hanketta. Hankkeessa oli myös mukana Saimaan ammattiopisto Sampo, Vantaan ammattiopisto Varia sekä laaja työelämäverkosto, joka sparrasi kiertotalouden sisällyttämisessä muoti- ja tekstiilialan opintoihin. Lisäksi hanketta ohjasi  ja sen etenemistä seurasi alan ammattilaisista koostuva ohjausryhmä.

Ota yhteyttä

ihmiset
Nani Pajunen
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Mistä on kyse?