Utbildning i cirkulär ekonomi inom restaurangbranschen

Avslutat projekt 10/2017 – 6/2019

I Sydöstra Finland utvecklades en utbildningshelhet för yrkesutbildning inom kosthållsbranschen om användning av insekter i matlagning.

Vad handlade det om?

Projektet var en del av helheten Undervisning i cirkulär ekonomi till alla utbildningsstadier som genomfördes under 2017–2019. Sitras vision var att alla nyutexaminerade ska förstå vad cirkulär ekonomi betyder med tanke på hans eller hennes arbete och vardag och vilka beslut han eller hon kan fatta eller vilka handlingar vidta för att främja cirkulär ekonomi. Målet är att öka kunskaper om den cirkulära ekonomin i Finland genom att i stor omfattning utveckla för alla utbildningsstadier undervisning, material, koncept samt samarbete om cirkulär ekonomi som ser världen ur olika perspektiv. Över 50 läroanstalter, utbildningsorganisationer och företag deltog i helheten.

Vad gjorde vi?

I projektet utvecklades en utbildningshelhet om användning av insekter för yrkesutbildning inom kosthållsbranschen. Med hjälp av undervisning skapades även nätverk mellan professionella inom kosthållsbranschen och producenter i insektsbranschen.

Dessutom undersöktes i projektet även konsumentupplevelsen som gäller insekter som råmaterial med hjälp av olika temadagar, avsmakning och intervjuer.

Börja använda undervisningsmaterial som utvecklats i projektet (på finska) i din undervisning samt insektkokboken Sirkkaa sopassa (på finska).

Vem var med?

Sitra finansierade projektet och från Sitra var Riitta Silvennoinen och Nani Pajunen projektansvariga. Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus samordnade projektet tillsammans med Sydöstra Finlands yrkeshögskola. I utbildningarna riktade till utbildare inom restaurangbranschen och i utvärderingen av resultaten deltog även Södra Kymmenedalens yrkesinstitut och Östra Nylands utbildningssamkommun.

Informationsutbyte och samarbete bedrövade även med Kouvola Innovation, Västra Nylands utbildningssamkommun Luksia och Sydvästra Finlands utbildningssamkommuns läroanstalt Novida. Samarbetspartnerna var bland annat Team Entis, Entomophagy Solutions Oy, Pohjolan Hyönteistalous Oy samt företagaren och insektskocken Topi Kairenius.

Kontakta oss

personer
Nani Pajunen
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar

Vad handlar det om?