Siirry suoraan sisältöön

Sirkkaa sopassa – ravitsemisalan kiertotalouskokonaisuus

Kaakkois-Suomessa kehitetään hyönteistalouden koulutuskokonaisuus ravitsemisalan ammatilliseen koulutukseen. Uudet koulutuskokonaisuudet ovat kaikkien oppilaitosten käytettävissä viimeistään keväällä 2019.

AJANKOHTAISTA

Oppeja kiertoon.

Mistä on kyse?

Hyönteisten tuotanto voi tulevaisuudessa muodostua tärkeäksi osaksi kotimaista kiertotaloutta. Yksi hyönteispohjaisten elintarviketuotteiden suurimmista eduista on niiden pienempi ympäristökuormitus verrattuna perinteisiin eläinkunnan tuotteisiin.

Suurtalouden ruokapalvelut kuten päiväkodit, koulut ja työpaikkaruokalat ovat keskeinen kanava tehdä uutuustuotteita tutuiksi suomalaisille. Kun halutaan lisätä uusien raaka-aineiden käyttöä suurtaloudessa ja ravintoloissa, pitää alan ammattihenkilöstöllä olla kyseisen raaka-aineen käytössä tarvittava osaaminen. Tällä hetkellä ravitsemisalan ammatillisesta koulutuksesta puuttuu hyönteisraaka-aineen käyttöön liittyvä koulutusosio.

Sen lisäksi, että ruokapalveluhenkilöstön tulee osata hyödyntää hyönteisiä raaka-aineina, heidän pitää ymmärtää asiakkaiden suhtautumista hyönteisruokiin ja samalla myös pohtia omia asenteitaan ja näkemyksiään hyönteisruokatuotteisiin. Hyönteiset ovat Suomessa täysin uusi raaka-aine, jonka hyväksyttävyyttä on tarpeen selvittää ja käyttää tätä tietoa osana alan ammattilaisten koulutuksen suunnittelua.

Hyönteistaloudesta voi tulla Kaakkois-Suomeen alueellinen vahvuustekijä ja kannattavaa liiketoimintaa, joka synnyttää yrittäjyyttä ja työpaikkoja. Alueella on jo toimivia hyönteisalan yrityksiä ja kiinnostusta yrittäjyyden lisäämiseen. Verkostoimalla tuottajia, jalostajia sekä ravitsemisalan ja teknisten alojen ammattilaisia voidaan rakentaa kannattavia tuotantoketjuja jopa vientituotteeksi asti.

Mitä teemme?

Sirkkaa Sopassa -hanke lisää kouluttajien osaamista hyönteistaloudesta ja hyönteisraaka-aineen käytöstä. Siinä myös kehitetään hyönteistalouden koulutuskokonaisuus ravitsemisalan ammatillisen koulutukseen. Lisäksi luodaan verkostoja ravitsemisalan ammattilaisten ja hyönteisalan tuottajien välillä sekä edistetään hyönteisraaka-aineen käyttöä suurtalouskeittiöissä.

Hankkeessa tutkitaan myös hyönteisraaka-aineeseen liittyvää kuluttajakokemusta erilaisten teemapäivien, maistattamisen ja haastattelujen avulla sekä lisätään kuluttajien tietoisuutta hyönteisraaka-aineesta proteiininlähteenä.

Hankkeen tuloksina ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun ravitsemisalan kouluttajien hyönteistalousosaaminen lisääntyy, syntyy uutta oppimateriaalia ja koulutuskokonaisuuksia ja oppilaitosten, työelämän, yritysten ja sidosryhmien sekä kuluttajien tietoisuus lisääntyy.

Kuka on mukana?

Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus koordinoi yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) kanssa toteutettavaa hanketta. Ravitsemisalan kouluttajille suunnattuihin koulutuksiin ja hankkeen tulosten arviointiin osallistuvat myös Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän kouluttajat.

Tiedonvaihtoa ja yhteistyötä tehdään myös Kouvolan elinkeinoyhtiö Kouvola Innovationin, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksian ja Lounais-Suomen ammattiopisto Novidan kanssa. Yritysyhteistyökumppaneita ovat muun muassa Team Entis, Entomophagy Solutions Oy, Pohjolan Hyönteistalous Oy sekä yrittäjä, hyönteiskokki Topi Kairenius.

Missä mennään?

Kehitystyö käynnistyi marraskuussa 2017 ja jatkuu huhtikuun 2018 loppuun. Tuona aikana toteutetaan kouluttajille suunnatut kehittämistyöpajat, laaditaan uusien koulutuskokonaisuuksien sisällöt sekä tehdään tutkimus, joka kohdennetaan ruokapalveluesimiehille ja kuluttajille. Koulutuksia on pilotoitu toukokuusta alkaen ja niitä arvioidaan ja kehitetään edelleen.

Miten osaksi opetusta?

Lisätietoja Sirkkaa sopasta -hankkeen aikana kehitetyt oppimateriaalit löytyvät täältä. Aineisto täydentyy vielä kevään 2019 aikana. Sirkkaa sopassa -hyönteiskeittokirja löytyy puolestaan sähköisenä täältä.

Lisätietoa hankkeesta löydät XAMKin verkkosivuilta täältä.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?