publikationer

Är den europeiska hälsounionen redo för 2000-talets utmaningar? (sammanfattning)

Författarna

Elizabeth Kuiper, Danielle Brady

Publicerad

Sammanfattning

Covid-19-pandemin avslöjade bristande beredskap och strukturella svagheter hos de nationella sjuk- och hälsovårdssystemen. Pandemin tog också fram de landsspecifika skillnaderna samt bristen på ett sameuropeiskt perspektiv på gränsöverskridande hälsohot.

Europeiska kommissionen publicerade sin plan om europeiska hälsounionen med vilken man strävar efter att skydda medborgarnas hälsa, förbereda sig inför pandemier och förebygga dem samt stärka resiliensen hos sjuk- och hälsovårdssystemen.

När vi övergår till en tid efter pandemin bedömer det här diskussionspapperet förslag som gäller den europeiska hälsounionen och ger rekommendationer för att korrigera brister som identifierats.

Följande rekommendationer baserar sig på diskussioner inom European Policy Centres (EPC) arbetsgrupp:

  • Vi implementerar ett mer helhetsmässigt synsätt och utser en direktör som ansvarar för välbefinnandet.
  • Vi stärker krisberedskapen och etablerar beredskap och insatser vid hälsokriser (HERA) som en myndighet.
  • Vi främjar tillgängligheten och sänker kostnader genom att expandera gemensamma anskaffningar.
  • Vi stärker Europas sjuk- och hälsovård genom att ingripa i arbetskraftsbristen och korrigera kompetensbristen.
  • Vi minskar på kostnader förknippade med uteblivna åtgärder genom att öka investeringar inom hälsobranschen.
  • Vi säkerställer den planetära hälsan och stärker en grön europeisk hälsounion.
  • Vi främjar Europas ställning i att utnyttja hälsodata som en föregångare i världen och förenhetligar reglering förknippad med hälsodata i samband med det europeiska hälsodataområdet.
  • Vi säkerställer EU:s strategiska oberoende, verkställer Versailles-förklaringen och stärker hållbarheten hos leveranskedjorna.
  • Vi utvecklar EU:s hälsostrategi och söker globala partnerskap.

Sitra deltog i framställandet av EPC:s diskussionspapper som ett led i sitt projekt Hälsodata 2030, där man skapar lösningar, rättvisa spelregler och broar för gränsöverskridande utnyttjande av hälsodata i Europa samt stöder konkurrenskraften inom hälso- och sjukvårdsbranschen i Finland.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Is the European Health Union ready for the challenges of the 21st century?

Författarna

Elizabeth Kuiper, Danielle Brady

Publiceringsåret

2023

Utgivare

European Policy Centre (EPC)

Sidantal

16

Vad handlar det om?