julkaisut

Onko Euroopan terveysunioni valmis 2000-luvun haasteisiin? (tiivistelmä)

Kirjoittajat

Elizabeth Kuiper, Danielle Brady

Julkaistu

Tiivistelmä

Covid-19-pandemia paljasti kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien varautumattomuuden ja rakenteelliset heikkoudet. Pandemia toi esiin myös maakohtaiset erot valmistautumisessa sekä rajat ylittäviin terveysuhkiin liittyvän yhteiseurooppalaisen lähestymistavan puutteen.

Euroopan komissio julkaisi suunnitelmansa Euroopan terveysunionista, jolla pyritään suojelemaan kansalaisten terveyttä, varautumaan pandemioihin ja ehkäisemään niitä sekä vahvistamaan terveydenhuoltojärjestelmien iskunkestävyyttä.

Pandemian jälkeiseen aikaan siirryttäessä tässä keskustelupaperissa arvioidaan Euroopan terveysunionia koskevia ehdotuksia ja esitetään suosituksia havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Seuraavat suositukset pohjautuvat European Policy Centren (EPC) työryhmän keskusteluihin:

  • Otetaan käyttöön kokonaisvaltaisempi lähestymistapa ja nimitetään hyvinvoinnista vastaava johtaja.
  • Vahvistetaan kriisivalmiutta ja nostetaan terveysalan hätävalmiustoimija (HERA) virastoksi.
  • Edistetään saatavuutta ja kohtuullistetaan kustannuksia laajentamalla yhteishankintoja.
  • Vahvistetaan Euroopan terveydenhuoltoa puuttumalla työvoimapulaan ja korjaamalla osaamisvajeita.
  • Vähennetään toimimattomuuden kustannuksia lisäämällä terveysalaan liittyviä investointeja.
  • Varmistetaan planetaarista terveyttä ja vahvistetaan vihreää Euroopan terveysunionia.
  • Edistetään Euroopan asemaa terveysdatan hyödyntämisen maailmanlaajuisena edelläkävijänä ja yhdenmukaistetaan terveysdataa koskeva sääntely eurooppalaisen terveystietoalueen yhteydessä.
  • Turvataan EU:n strateginen riippumattomuus ja pannaan täytäntöön Versailles’n julistus ja vahvistetaan toimitusketjujen kestävyyttä.
  • Kehitetään EU:n terveysstrategiaa ja haetaan maailmanlaajuisia kumppanuuksia.

Sitra oli mukana tuottamassa EPC:n keskustelupaperia osana Terveysdata 2030 -projektiaan, jossa rakennetaan ratkaisuja, reiluja pelisääntöjä ja siltaa maiden rajat ylittävälle terveysdatan hyödyntämiselle Euroopassa sekä tuetaan Suomen terveysalan kilpailukykyä.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Is the European Health Union ready for the challenges of the 21st century?

Tekijät

Elizabeth Kuiper, Danielle Brady

Julkaisuvuosi

2023

Julkaisija

European Policy Centre (EPC)

Sivumäärä

16

Mistä on kyse?