publikationer

Kritisk övergång – Finlands vägkarta för cirkulär ekonomi (sammanfattning)

Den nationella vägkartan för cirkulär ekonomi hjälper Finland att övergå till en cirkulär ekonomi – en mer effektiv ekonomi där man inte ständigt producerar mer saker, utan konsumtionen bygger på användning av tjänster: att dela, hyra samt återanvända och återvinna i stället för att äga.

Författarna

Laura Järvinen, Riku Sinervo, Samuli Laita, Marika Määttä (Deloitte)

Publicerad

Skiftet till en cirkulär ekonomi kräver strategiska mål som skär igenom hela samhället, som presenteras i vägkartan. Vidare beskriver vägkartan mer i detalj visioner om en cirkulär ekonomi för olika sektorer i samhället och räknar slutligen upp de konkreta, nödvändiga åtgärder för en förändring av landets ekonomi som finska aktörer redan har förbundit sig att främja.

Reda mer på sammanfattningen (pdf) eller den digitala publikationen på finska eller på engelska.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Kritisk övergång

Undertitel

Finlands vägkarta för cirkulär ekonomi (sammanfattning)

Författarna

Laura Järvinen, Riku Sinervo, Samuli Laita, Marika Määttä (Deloitte)

Publiceringsåret

2019

Utgivare

Sitra

Ämne

cirkulär ekonomi

Vad handlar det om?