publikationer

Mot en 1,5 graders livsstil

Sluta äta kött? Sälja bilen? Sluta flyga? Flytta till en liten lägenhet i centrum? Det finns många vägar till en 1,5 graders livsstil.

Författarna

Jussi Impiö, Satu Läähteenoja, Annina Orasmaa

Publicerad

Sammanfattning

Klimatkrisens allvar har betonat behovet av att minska vårt personliga koldioxidavtryck. Ibland känns diskussionen väldigt polariserad, som om det endast fanns en ”hållbar livsstil” och att alla skulle stöpas i samma form.

IPCC-rapporten 2018 gjorde klimatdebatten mer brådskande: att hålla sig inom 1,5-gradersmålet för global uppvärmning är fortfarande möjligt men kräver åtgärder inom det följande årtiondet. Omfattningen på åtgärderna kvantifierades i undersökningen ”1,5 graders livsstil” av Aalto-universitetet och Sitra. Undersökningen underströk att 1,5-gradersmålet innebär att inom så lite som 11 år, 2030, kommer den genomsnittliga finska livsstilens koldioxidavtryck att behöva minska från nuvarande 10 tCO2e  (senare ton) till 2,5 ton. Vidare visar undersökningen att vårt koldioxidavtryck endast bör vara 0,7 ton per person och år 2050 för att nå IPCC-målet.

I den här raporten ”Pathways to 1,5 degree lifestyles by 2030” presenterar vi fyra alternativa livsstilar som bidrar till att nå målen för 2030. Vi tittade på hur övergången kommer att påverka livet för fyra olika fiktiva karaktärer med mycket olika livsstil (och efterföljande koldioxidavtryck), värderingar och motivation. Detta är inte på något sätt en heltäckande kartläggning av potentiella livsstilar, eftersom det finns lika många livsstilar som det finns människor.

Vägarna består av förändringar i individuellt agerande, samhällelig verksamhet och politiska åtgärder liksom i konsumtionsval och teknologier. De förändringar som beskrivs motiveras inte enbart av klimatmedvetenhet utan sker som en organisk del av de liv människor lever: de växer upp, flyttar till en ny lägenhet eller börjar med en ny hobby och så vidare. Med rätt förutsättningar kan dessa stunder av förändring också gå i hållbar riktning. Det kan dock inte ske utan politiska åtgärder som möjliggör det och tillgången till koldioxidsnåla kommersiella val som passar varje livsstil och blir standardalternativet. Vi kallar dessa begränsande faktorer för centrala möjliggörare.

Många av de teknologier som kan tillhandahålla denna nya standard finns redan. De måste dock skalas upp, bli normgivande och kommersialiseras i en sådan hastighet att det snabbt krävs åtgärder från regeringarnas sida och investeringar från industrin. Denna rapport ger därför rekommendationer till beslutsfattare och understryker de områden med affärsmöjligheter som uppkommer i och med ändringarna i de politiska besluten och livsstilen.

För att möjliggöra en systemförändring och komma ifrån det enbart individualistiska perspektiv som ofta snedvrider undersökningar om livsstilar som ger låga koldioxidutsläpp, beskriver vi här det koldioxidhandavtryck människor kan ha. Med koldioxidhandavtryck menar vi positiva åtgärder som går utöver den egna livsstilen, åtgärder som hjälper människor eller hela samhället att nå 1,5-gradersmålet. Det innefattar konsumenthandlingar, samhällelig verksamhet och politiska åtgärder, såsom de val människor gör i skolan, på jobbet, när de utövar fritidsaktiviteter eller handlar, på webben och på gatan.

Läs den engelska publikationen: Pathways to 1,5 degree lifestyles by 2030

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Pathways to 1.5-degree lifestyles by 2030

Författarna

Jussi Impiö, Satu Läähteenoja, Annina Orasmaa

Publiceringsplats

Helsinki

Publiceringsåret

2020

Utgivare

Sitra

Vad handlar det om?