publikationer

På tröskeln till en energikris – vad kan vi lära oss av det förflutna?

Författarna

Tuuli Hietaniemi

Ledande Expert, Hållbarhetslösningar

Outi Haanperä

Projektledare, Natur och ekonomi

Publicerad

Anfallskriget som Ryssland inlett mot Ukraina orsakar enormt mänskligt lidande och omfattande materiella skador. Kriget kan också störta Europa och Finland in i en djupare energikris än idag. På många håll, som i Europeiska kommissionen och Internationella energirådet IEA, har man på senare tid skissat upp vägar bort från Rysslandsberoendet.

I detta arbetspapper har vi samlat lärdomar från tidigare energikriser och omvälvningar i energiekonomin. Först behandlar vi 1973 års oljekris och därefter hur Japan klarat sig efter kärnkraftsproduktionens krasch år 2011. Vi går också igenom fall där energiekonomin har förändrats betydligt utan kriser.

Finland har traditionellt varit förhållandevis väl förberett för undantagssituationer. På tröskeln till en energikris är det klokt att ta i bruk alla verktyg: vi kan stärka framförhållningen och beredskapen, utnyttja möjligheterna i att spara energi och i tid säkerställa produktion som ersätter rysk energi. På längre sikt gäller det att trygga omställningen till en för klimatet och naturen hållbar cirkulär ekonomi.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

På tröskeln till en energikris - vad kan vi lära oss av det förflutna?

Författarna

Oras Tynkkynen, Tuuli Hietaniemi, Outi Haanperä (Sitra) och Hanna Hakko (E3G)

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2022

Utgivare

Sitra

Sidantal

20

ISBN (PDF)

978-952-347-263-1

ISSN (PDF)

ISSN 2737-1042 (www.sitra.fi/sv)

Ämne

energikris, energipolitik, energibesparing, energiefektivitet, försörjningstrygghet, självförsörjning

Publikationsserie

Arbetspapper

Vad handlar det om?