publikationer

Programmet för offentlig ledning och förvaltning 2010-2013

Författarna

Sitras program för offentlig ledning och förvaltning

Publicerad

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Programmet för offentlig ledning och förvaltning 2010-2013

Undertitel

handlingskraft för förnyelse

Författarna

Sitras program för offentlig ledning och förvaltning

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2010

Utgivare

Sitra

Sidantal

4 s.

Vad handlar det om?