publikationer

Rekommendationer för att utnyttja Finlands kvantfördelar

Författarna

Andrea G. Rodriguez

Publicerad

Utvecklingen av kvantdatorer har stora geopolitiska och geoekonomiska konsekvenser som kommer att påverka samhället, ekonomin och den nationella säkerheten. Mot bakgrund av att stora internationella aktörer som Kina och USA tävlar om att utveckla avancerad kvantkapacitet lanserade EU sitt Quantum Flagship-program 2018 för att säkerställa långsiktiga investeringar i kvantteknologi. Vid sidan av detta har många EU-medlemsstater lanserat nationella program inom kvantteknologi. Endast fem hade dock fullt utvecklade nationella kvantstrategier i mars 2024 (Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland och Nederländerna). Storleken på de offentliga investeringarna i kvantteknologi varierar. Danmark har lovat att investera 150 miljoner euro, Frankrike 1,05 miljarder euro, Tyskland 2 miljarder euro och Nederländerna 615 miljoner euro. Irland har ännu inte offentliggjort sin budget för forskning och innovation inom kvantteknologi.

Kvantsektorn och dess nya trender, till exempel kvantdatorer som en tjänst (QCaas) och hybridlösningar, utvecklas snabbt. Finland har möjlighet att vara i framkant tack vare sina unika samarbetsnätverk inom den akademiska, offentliga och privata sektorn, sin forskningsexpertis och avancerade infrastruktur inom högpresterande datorsystem. Välkända finska bolag som IQM och Bluefors utgör redan viktiga delar i de europeiska försörjningskedjorna på området. Det finns dock strategiska utmaningar som exempelvis geopolitiska osäkerheter och oenighet bland EU medlemsstater och Nato om internationella partnerskapens roll.

För att Finlands blomstrande ekosystem för kvantdatorer ska kunna stärkas måste Finland inse kvantteknologins strategiska betydelse, utveckla en nationell kvantstrategi och organisera en samordnad finansiering. Landet behöver fylla luckor i försörjningskedjan och arbeta aktivt för användningen av kvantdatorer. Om Finland inte agerar strategiskt kan viktiga aktörer välja att gå till länder med etablerade strategier och långvarigt stöd till kvantindustrin. Bättre samordning och förståelse av hur industrilandskapet ser ut i EU-sammanhang är avgörande för Finlands framgång i kvantberäkningens tidsålder.

Rekommendationer för att utnyttja Finlands kvantfördelar:

  1. Skapa en nationell kvantstrategi för Finland 2024. Engagera alla viktiga intressenter för att säkerställa att alla aktörer arbetar samarbetsinriktat.
  2. Stöd Finlands industripolitiska mål inom kvantteknologi genom att upprätta en samverkansstruktur för befintliga aktörer i Finland. Detta gemensamma initiativ, QuantumFinland, skulle ha följande uppgifter: att systematiskt övervaka utvecklingen inom kvantindustrin, identifiera luckor i försörjningskedjan, hjälpa företag att locka till sig och skala upp privata investeringar, främja komplementariteten mellan viktiga branscher och tekniker samt ge stöd till sammanställningen av praktiska användningsfall.
  3. Komplettera nuvarande program med riktade investeringsprogram inom kryogenik och möjliggörande teknologier, kvantalgoritmer och mellanvara samt supraledande hårdvara med målet att utveckla Finlands ledande ställning inom försörjningskedjorna för kvantdatorer.
  4. Upprätta ett nationellt kompetenscentrum för att öka Finlands förmåga till framsynthet och främja en ansvarsfull utveckling och användning av kvantteknologier.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Finland in the Race for Quantum Advantage

Undertitel

Policy recommendations for a National Quantum Strategy

Författarna

Andrea G. Rodriguez

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2024

Utgivare

Sitra

Sidantal

31

ISBN (PDF)

978-952-347-375-1

ISSN (PDF)

2737-1034 (online publication)

Publikationsserie

Promemoria

Vad handlar det om?