julkaisut

Suomi kvanttialan murroksessa

Suosituksia kansalliselle kvanttistrategialle

Kirjoittajat

Andrea G. Rodriguez

Julkaistu

Kvanttilaskennalla on merkittäviä globaaleja vaikutuksia talouteen ja kansalliseen turvallisuuteen. Suuret kansainväliset toimijat, kuten Kiina ja Yhdysvallat, kilpailevat kvanttiteknologian kehittämisessä. EU käynnisti vuonna 2018 kvanttilippulaivaohjelman varmistaakseen pitkän aikavälin investoinnit kvanttiteknologioihin. Monet EU-maat ovat lisäksi käynnistäneet kansallisia kvanttiteknologiaohjelmia, mutta vain viidellä valtiolla (Tanska, Ranska, Saksa, Irlanti ja Alankomaat) oli maaliskuuhun 2024 mennessä kansallinen kvanttistrategia. Kvanttiteknologiaan tehdyt julkiset investoinnit vaihtelevat. Tanska on luvannut investoida 150 miljoonaa euroa, Ranska 1,05 miljardia euroa, Saksa 2 miljardia euroa ja Alankomaat 615 miljoonaa euroa. Irlanti ei ole vielä julkistanut kvanttiteknologian tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan osoitettua talousarviotaan.

Kvanttiala ja sen uudet suunnat, kuten kvanttilaskentapalvelut (QCaas) ja hybridilaskenta, kehittyvät nopeasti. Suomen on mahdollisuus hyötyä alan murroksesta ainutlaatuisen akateemisen, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöverkoston, huippututkimuksen ja suurteholaskennan kehittyneen infrastruktuurin ansiosta. Tunnetut suomalaiset toimijat, kuten IQM ja Bluefors, ovat jo tärkeä osa eurooppalaista kvanttilaskennan toimitusketjua. Toisaalta geopoliittiset epävarmuudet sekä EU:n ja Naton eriävät kannat siitä, miten kansainvälisiä kumppanuuksia tulisi rakentaa, tuovat omat haasteensa kvanttilaskennan kehitykselle.

Jotta Suomen kasvava kvanttilaskennan ekosysteemi vahvistuisi, Suomen tulee tunnistaa kvanttiteknologioiden strateginen merkitys. Sen tulee toteuttaa kansallinen kvanttistrategia ja yhdistää ponnisteluja rahoituksen koordinoimiseksi, toimitusketjun aukkojen täyttämiseksi ja kvanttitietokoneiden käyttöönoton edistämiseksi. Mikäli strategisiin toimiin ei ryhdytä, se voi johtaa siihen, että tärkeät alan toimijat suuntaavat niihin maihin, joilla on jo pitkäaikainen tuki kvanttiteollisuudelle. Kvanttialan nykyistä parempi koordinointi ja ymmärtäminen EU:ssa on ratkaisevan tärkeää, jotta Suomi voi menestyä kvanttiaikakaudella.

Suositukset Suomelle kvanttiekosysteemin vahvistamiseksi:

  1. Laaditaan Suomelle kansallinen kvanttistrategia vuodelle 2024. Sitoutetaan kaikki keskeiset toimijat yhteistyöhön.
  2. Tuetaan Suomen tavoitteita kvanttiteknologian alalla luomalla yhteistyörakenne olemassa oleville toimijoille Suomessa. Tämä yhteisö, QuantumFinland, seuraisi systemaattisesti kvanttiteollisuuden kehitystä, tunnistaisi toimitusketjun aukot, auttaisi yrityksiä lisäämään yksityisiä investointeja, edistäisi keskeisten toimialojen ja teknologioiden yhteispeliä ja tukisi käyttötapausten hyödyntämistä.
  3. Täydennetään nykyisiä ohjelmia kohdennetuilla investointiohjelmilla, jotka keskittyvät kryogeniikkaan ja muihin mahdollistaviin teknologioihin, kvanttialgoritmeihin ja väliohjelmistoihin sekä suprajohtaviin laitteistoihin. Näin edistetään Suomen johtoasemaa kvanttilaskennan toimitusketjujen keskeisillä aloilla.
  4. Perustetaan kvanttiteknologioiden kansallinen osaamiskeskus parantamaan Suomen ennakointikykyä ja edistämään kvanttiteknologioiden vastuullista kehittämistä ja käyttöä.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Finland in the Race for Quantum Advantage

Alaotsikko

Policy recommendations for a National Quantum Strategy

Tekijät

Andrea G. Rodriguez

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2024

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

31

ISBN (PDF)

978-952-347-375-1

ISSN (PDF)

2737-1034 (verkkojulkaisu)

Sarja

Muistio

Mistä on kyse?