publikationer

Sustainability, human well-being and the future of education

Denna öppna e-bok kliver in i framtidens utbildningssystem, som har som främsta uppgift att hjälpa individer och samhällen att uppnå en hållbar välfärd inom ramen för jordklotets bärkraft.

Författarna

Editor: Justin W. Cook

Publicerad

Vårt samhälles största utmaningar: klimatförändringarna, ojämlikhet och omvälvningen i arbetslivet, är komplicerade. Därför bör vårt utbildningssystem sikta mot en djupinlärning som förändrar världsbilden och uppfostra medborgare som har kunskaperna och förmågorna samt en inställning som tar itu med utmaningarna.

Med hjälp av fallstudier utförda i Finland och USA får läsaren åka med på en upptäcktsfärd i lärandets och utbildningssystemets olika delområden, som man ser närmare på utgående ifrån hållbarhet och välfärd. Med dessa som bas försöker våra skribenter fundera ut: hur måste vi ändra vårt synsätt på utbildningssystemet och olika tillvägagångssätt inom utbildningen? Med stöd av undersökningen och praktisk erfarenhet från området föreslår skribenterna olika sätt att närma sig hur studerande ska förberedas inför framtiden. Detta medför vissa risker men innebär också många nya möjligheter.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Sustainability, Human Well-being and the Future of Education

Författarna

Editor: Justin W. Cook

Publiceringsåret

2018

Utgivare

Palgrave Macmillan

Sidantal

425

ISBN (tryckt)

978-3-319-78579-0

ISBN (PDF)

978-3-319-78580-6

Vad handlar det om?