julkaisut

Sustainability, Human Well-being and the Future of Education

Tämä avoin e-kirja sukeltaa tulevaisuuden koulutusjärjestelmään, jonka päätarkoituksena on auttaa yksilöitä ja yhteisöjä saavuttamaan kestävän hyvinvoinnin maapallon rajoissa.

Kirjoittajat

Editor: Justin W. Cook

Julkaistu

Yhteiskuntamme suurimmat haasteet, ilmastonmuutos, eriarvioistuminen ja työn murros, ovat luonteeltaan monimutkaisia. Siksi koulujärjestelmämme tulisi tähdätä maailmankuvaa muuttavaan syväoppimiseen ja kasvattaa ihmisiä, joilla on kykyjä, taitoja ja asennetta tarttua haasteisiin.

Suomessa ja Yhdysvalloissa tehtyjen tapaustutkimusten avulla lukija pääsee tutkimusmatkalle oppimisen ja koulutusjärjestelmän eri osa-alueisiin, joita tarkastellaan kestävyyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Näiden pohjalta kirjoittajat pyrkivät arvioimaan: miten näkemystämme koulutusjärjestelmästä ja opetuksen käytännöistä on muutettava? Tukeutumalla tutkimukseen ja käytännön kokemukseen alalla, tekijät ehdottavat uusia lähestymistapoja oppijoiden valmistamiseksi tulevaisuuteen, johon liittyy sekä riskejä mutta myös paljon mahdollisuuksia.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Sustainability, Human Well-being and the Future of Education

Tekijät

Editor: Justin W. Cook

Julkaisuvuosi

2018

Julkaisija

Palgrave Macmillan

Sivumäärä

425

ISBN (nid.)

978-3-319-78579-0

ISBN (PDF)

978-3-319-78580-6

Mistä on kyse?