publikationer

Utredning om förutsättningarna och flaskhalsar för läkemedelsprövning och villigheten till dem i HUS och dess välfärdsområden samt i ÅUCS (sammanfattning)

Publicerad

Sammanfattning

Antalet läkemedelsprövningar har minskat betydligt i Finland. Orsakerna är bland annat universitetssjukhusens knappa resurser och bristen på nationella samarbetsstrukturer.

Arbetet bromsas emellertid också av tung byråkrati, informationssystem som inte fungerar, brister i stödtjänster samt den tid som går åt till förberedelse av forskning, såsom utbildningar och rekrytering av patienter, och som inte räknas med i forskningsarbetet.

Om man vill bryta den nedåtgående trenden för läkemedelsprövningar i Finland, behövs ändringar i resurserna för och finansieringen av läkemedelsprövningar samt processer och strukturer som stödjer forskningen. Dessutom behövs en forskningsvänlig inställning och öppenhet mot nya tillvägagångssätt och nya vårdmetoder.

Fyra rekommendationer för finländsk klinisk forskning:

  1. Den offentliga finansieringen av klinisk forskning ökas.
  2. Forskningens resurser förbättras.
  3. Tjänster och nätverk som stödjer klinisk forskning utvecklas.
  4. Finlands styrkor identifieras och utnyttjas.

HUS beställde en utredning (på finska) av Nordic Healthcare Group om förutsättningar och flaskhalsar för kliniska läkemedelsprövningar och villigheten till dem i HUS och dess välfärdsområden samt i ÅUCS och Egentliga Finlands välfärdsområde. Projektet genomfördes som ett led i Sitras projekt Hälsodata 2030.

Läs mer i HUS nyheter (på finska) (7.5.2023).

Vi rekommenderar

Plock

Läkemedelsforskning behöver nationellt samarbete och mer resurser

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Selvitys lääketutkimuksen toteuttamisen edellytyksistä, pullonkauloista ja halukkuudesta HUS-yhtymässä ja sen hyvinvointialueilla sekä TYKS:ssä

Publiceringsplats

Helsinki

Publiceringsåret

2023

Utgivare

Nordic Healthcare Group

Sidantal

24

Vad handlar det om?