julkaisut

Selvitys lääketutkimuksen toteuttamisen edellytyksistä, pullonkauloista ja halukkuudesta HUS-yhtymässä ja sen hyvinvointialueilla sekä TYKS:ssä

Julkaistu

Tiivistelmä

Lääketutkimukset ovat vähentyneet Suomessa merkittävästi. Syynä ovat muun muassa yliopistosairaaloiden niukat resurssit ja kansallisten yhteistyörakenteiden puuttuminen.

Tutkimustyötä hidastavat myös muun muassa raskas byrokratia, toimimattomat tietojärjestelmät, puutteet tukipalveluissa sekä tutkimuksen valmisteluun, kuten koulutuksiin ja potilaiden rekrytointiin kuluva aika, jota ei lasketa tutkimustyöhön.

Mikäli kliinisten lääketutkimusten laskusuhdanne halutaan pysäyttää Suomessa, tarvitaan muutoksia lääketutkimusten resursointiin ja rahoituksen sekä tutkimusta tukeviin prosesseihin ja rakenteisiin. Lisäksi tarvitaan tutkimusmyönteistä asennetta ja avoimutta uusia toimintatapoja ja uusia hoitomenetelmiä kohtaan.

Neljä suositusta suomalaiselle kliiniselle tutkimukselle:

  1. Vahvistetaan kliinisen tutkimuksen julkista rahoitusta.
  2. Parannetaan tutkimuksen resursointia.
  3. Kehitetään kliinistä tutkimusta tukevia palveluita ja verkostoja.
  4. Tunnistetaan Suomen vahvuudet ja hyödynnetään niitä.

HUS teetti Nordic Healthcare Groupilla selvityksen kliinisten lääketutkimusten edellytyksistä, pullonkauloista ja halukkuudesta niihin HUSissa ja sen hyvinvointialueilla sekä Tyksissä ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Hanke toteutettiin osana Sitran Terveysdata 2030 -projektia.

Lue lisää HUSin uutisesta (7.5.2023).

Suosittelemme

Poiminnat

Lääketutkimus tarvitsee kansallista yhteistyötä ja lisää resursseja

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Selvitys lääketutkimuksen toteuttamisen edellytyksistä, pullonkauloista ja halukkuudesta HUS-yhtymässä ja sen hyvinvointialueilla sekä TYKS:ssä

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2023

Julkaisija

Nordic Healthcare Group

Sivumäärä

24

Mistä on kyse?