publikationer

WCEF2022 sammanfattande rapport

WCEF2022 ordnades på 6-8 december 2022. Över 4 200 människor från 149 länder deltog i evenemanget som ordnades av republiken Rwanda, Afrikanska alliansen för cirkulär ekonomi ACEA, Afrikanska netvärket för cirkulär ekonomi ACEN och Sitra samt partner. Här finns en sammandrag av diskussionerna i evenemanget.

Publicerad

Africa startar den cirkulära ekonomin

För första gången sedan starten i Finland 2017 vände sig World Circular Economy Forum söderut. Forumet, som hölls i Kigali, Rwanda – kontinentens gröna hjärta – samlade 4 167 globala deltagare för att tugga på huvudmålet: hur Afrika kan bidra till en global cirkulär ekonomi.

Afrikas mångfald är en av världens största –  inklusive biologiska mångfalden. Det är en snabbt urbaniserande kontinent där de flesta människor har sina rötter på landsbygden och i jordbruket, och logiken i den cirkulära ekonomin – som arbetar med och lär av naturen – är intuitiv för de flesta människor på kontinenten. Dessutom är Afrika den kontinent som har den yngsta befolkningen, vilket gör den väl lämpad att utveckla morgondagens teknikbaserade cirkulära lösningar. Eftersom Afrika är den kontinent som står inför några av de allvarligaste hoten mot sina naturrikedomar har den också några av de viktigaste nycklarna för att lösa krisen och driva fram en motståndskraftig tillväxt på hela kontinenten. Ingenstans är framtiden och det förflutna mer sammanflätade än i Afrika.

Vid WCEF2021 visade Kanada hur grundläggande ”game-changers” – industriella störare som skapar förändringar på systemnivå – är viktiga för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och skador på klimatet. WCEF2022 befäste denna övertygelse genom att unga entreprenörer och pionjärer lyftes fram i förgrunden.

Forumet utforskade hur den cirkulära ekonomin kan hjälpa företag att få en konkurrensfördel och samtidigt bidra till att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Eftersom den cirkulära ekonomin tar itu med en mängd av de komplexa utmaningar som plågar världen är Afrika avgörande för den globala övergången. Inte bara på grund av rikedomen på råvaror och mänsklig potential, utan också eftersom cirkulär ekonomi är en inhemsk kunskap som är inbäddad i kulturen.

Med hjälp av innovationer nedifrån och upp, lean teknik, finansiering och en gynnsam politik kan den nuvarande linjära ekonomin vändas på huvudet. Nord och syd kan stödja varandra genom att dela med sig av bästa praxis, bilda rättvisa och inkluderande partnerskap och handelsavtal och formulera en taxonomi, ett cirkulärt språk som kan bryta gränser och leda vägen till en rättvis övergång till en cirkulär ekonomi.

WCEF2022 ägde inte bara rum i Rwanda utan även i sju andra länder. En ny tradition uppstod 2021 då forumet stöddes av Global Studios som hölls i olika städer runt om i världen. I år var det fem afrikanska studior, organiserade av African Circular Economy Network (ACEN), som visade och kontextualiserade programmet för 574 deltagare i Kamerun, Nigeria, Sydafrika, Rwanda och Zambia. Globala studior arrangerades av partners i Finland, Italien och Tanzania, med 909 fler personer som arbetade för att uppnå en cirkulär framtid.

Under hela 2022 lade flera sidoevenemang grunden för ett framgångsrikt forum. ACEN organiserade fem online-workshops med teman som rörde fem stora satsningar identifierad av African Circular Economy Alliance (ACEA): livsmedel, förpackningar, elektronik, mode och textilier samt den byggda miljön. African Leadership University också bidrog med ett hackathon där studenterna utmanades att hitta cirkulära lösningar – och tog fram dem på scenen vid forumet.

Den 6 och 7 december gick sammanlagt 65 talare från Afrika och världen upp på scenen för att dela med sig av sina innovativa idéer och handlingsplaner under sju sessioner. Och den 8 december fördjupade 25 partnerledda acceleratorsessioner de första dagarnas teman – online och på platser i och utanför Kigali.

Nästan 4 200 personer från 149 länder deltog i World Circular Economy Forum 2022. Deltagarnas avsikt är att forumets inverkan ska sträcka sig längre än till den tre dagar långa sammankomsten och lämna ett avtryck på den afrikanska kontinenten och i världen med nyvunnen inspiration, inkluderande, beslutsamhet och resultat.

WCEF2022 anordnades gemensamt av Rwandas regering, African Circular Economy Alliance (ACEA), African Circular Economy Network (ACEN) och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, tillsammans med 16 partner och många fler internationella samarbetspartner.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

World Circular Economy Forum 2022 summary report

Undertitel

From Africa to the World!

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2023

Utgivare

Sitra

Sidantal

20

Vad handlar det om?