Soteuttamo

Soteuttamo  är en ny ”verktygslåda” för förnyelserna och nätverkandet inom social- och hälsovårdsbranschen. Konceptet har utvecklats av Sitra i samarbete med fem kommunala aktörer. Soteuttamo främjar ekosystemtänkandet inom social- och hälsovårdsbranschen och mellan olika branscher.

AKTUELLT

Verenpaine, kädet, terveyskioski
nyheter

Enkät: Kundens helhetssituation förblir oftast outredd inom social- och hälsovården

Bekanta dig med nya partner och uppdatera dina nätverk!

KONTAKTA OSS

Program

24.4.2019

DigiSoteuttamo – en del av Österbottens delaktighetsarena kl 13.00–16.00 Alere, Wolffskavägen 31, Vasa Program

Vad handlar det om?