VÅRT ARBETE

Framtidsarbetet tar sikte på ett Finland som är en framgångsrik föregångare inom hållbar välfärd. Läs mer om våra teman!

Kolneutral cirkulär ekonomi

Vårt sätt att bo, färdas, äta och göra affärer förändras radikalt. Nutidens vardag grundar sig i allt högre utsträckning på olika sätt att använda tjänster i stället för att använda tjänster i stället för att äga saker och ting.

ämnen

Cirkulär ekonomi

ämnen

En hållbar vardag

ämnen

Klimat- och naturlösningar

Förnyelseförmåga

Teknikutvecklingen och digitaliseringen förändrar snabbt vår vardag. Därför måste strukturerna i samhället och samhällstjänsterna förnyas.

ämnen

Folkstyrets grundrenovering

Nytt arbetsliv och hållbar ekonomi

Förändringarna i arbetet och trycket från den offentliga ekonomin skakar om grunden för det finländska välfärdssamhället. Vi väcker diskussion om de här förändringarna och söker positiva lösningar på dem.

ämnen

Samhällelig investering

ämnen

Kompetensens tid

ämnen

IHAN-projekt

Utbildning

Framgång förutsätter kontinuerligt lärande. Vi samlar förändringskapare att utveckla morgondagens framgångsrika Finland tillsammans.

A woman, globe and all the other elements
ämnen

Utbildning i ekonomisk politik

Petrimalja, jonka ympärillä sateenkaaren värit ja joukko iloisia ihmisiä.
ämnen

Sitra Lab

Förutsägelse

För att morgondagen inte ska förefalla så diffus utarbetar vi utredningar och prognoser som lodar de framtida utvecklingsriktningarna.

Text: Megatrender 2023
ämnen

Megatrender

ämnen

Svaga signaler

ämnen

Vision Europe

Investering

Med våra placeringar eftersträvar vi förutom avkastning även tillväxt inom affärsverksamheter som främjar en hållbar välfärd.

Finansiering för projekt

Vi startar och genomför projekt tillsammans med aktörer på den offentliga, privata och tredje sektorn. Målen med projekten är att öka hållbara välfärden i det finländska samhället.