tulevaisuussanasto

Generatiivinen tekoäly; luova tekoäly; tuottava tekoäly

Tekoälymalli, joka tuottaa uutta sisältöä kirjoitetun tekstin, äänen, kuvien tai videoiden muodossa. Mallit on koulutettu valtavilla esimerkkiaineistoilla, ja ne toimivat näiden aineistojen piirteiden avulla.

Generatiivista tekoälyä voidaan käyttää avustavissa tehtävissä, kuten tekstin kääntämisessä, puheen muuttamisessa tekstiksi ja päinvastoin, tiivistelmien laatimisessa, chatboteissa (virtuaaliavustajat), ideoinnin apuna sekä ohjelmoinnin ja mediatuotannon nopeuttamisessa. Generatiivinen tekoäly voi tehdä yllättäviä virheitä.