tulevaisuussanasto

Ihmislähtöinen datatalous

Malli, jossa tunnistetaan ihmisten ja heidän tarpeidensa perustavanlaatuinen merkitys datatalouden toimivuudelle. Yksilöitä ei pidetä pelkkinä objekteina, joista kerätään tietoja, vaan aktiivisina osallistujina, joiden yksilöllisiä, oikeutettuja tarpeita kunnioitetaan ja kuunnellaan datataloudessa.