tulevaisuussanasto

Yksityisyyteen liittyvien alennusten malli

Toisin kuin ”yksityisyyttä korkeammalla hinnalla” (privacy-as-a-luxury) -mallissa kuluttajia kannustetaan luopumaan yksityisyydestään ja datastaan alennusten avulla.