tulevaisuussanasto

Ympäristötilinpito

Ympäristötilastojen (esim. päästöjä, luonnonvarojen kulutusta ja jätteiden syntyä kuvaavien tilastojen) tuomista samaan kehikkoon talouden tunnuslukujen kanssa. Kun ympäristötilastot kootaan ja esitetään kansantalouden tilinpidon kanssa yhdenmukaisina tileinä ja taseina, niissä käytetään mm. samaa käsitteistöä, toimiala- ja sektorijakoa ja luokitteluja. Tämä mahdollistaa talouden ja ympäristön vuorovaikutuksen mittaamisen, esimerkiksi BKT:n kehityksen peilaamisen luonnonvarojen käyttömääriin.