1. Aurinkopaneeleja katolla

  Lähienergia

  Lähienergia on uusiutuvilla energialähteillä paikallisesti ja pienimuotoisesti tuotettua energiaa.

 2. Energiatehokkuutta

  Uusiutuvan energian hyödyntäminen edellyttää entistä tehokkaampaa ja älykkäämpää energian käyttöä. Energiatehokkuutta parantavat esimerkiksi led-valaisimet ja lämmön talteenottolaitteet, ja automatiikka tukee energian älykästä käyttöä.

 3. Uusiutuvaa energiaa

  Lähienergiaa voi tuottaa uusiutuvista energialähteistä kuten tuulesta, auringosta, biomassasta sekä maahan tai veteen varastoituneesta lämmöstä.

Ajankohtaista

  1. Uusiutuvien lähienergioiden...

   Uutiset 0

   RIL:n uusi julkaisu tuo uusiutuvan lähienergian hyödyntämiseen liittyvää tietoa suurten rakennusten suunnittelijoille. Uusiutuvaa...

   2 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt
  2. Energiakäänne

   Julkaisut 0

   Kooste blogisarjan kirjoituksista

   Energiakäänne (Energiewende) on käsite, jolla viitataan Saksan tavoitteeseen rakentaa energiantuotantonsa vuoteen 2050 mennessä uusiutuvien...   → Lataa PDF

   3 vuotta sitten kirjoittajalta Karoliina Auvinen, Mikko Rissanen, Jukka Noponen, Patrick Matschoss, Matti Kahra, Erkki Hedenborg, Marting Brandt, Jouni J. Keronen, Petri Hakkarainen, Sauli Rouhinen, Jukka Tolvanen, Carsten Wachholz, Terhi Lignell, Aleksi Lumijärvi, Robert Brückmann
  3. Sitra on edistänyt...

   Uutiset 1

   Sitra on edesauttanut uusiutuvan energian pientuotantoa Suomessa pitkäjänteisesti, jo 1970-luvulta lähtien. Työ huipentui hiljattain...

   3 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt
  4. Selvitys: Siirtyminen...

   Uutiset 0

   Sitran selvityksen mukaan kivihiilen korvaaminen biopolttoaineella tarkoittaa kunnille useiden miljoonien eurojen vuosittaisia lisätuloja. ...

   3 vuotta sitten kirjoittajalta Laura Häkli

Oma energiantuotanto kiinnostaa ihmisiä

Lähienergialla tarkoitetaan uusiutuvilla energialähteillä paikallisesti ja pienimuotoisesti tuotettua energiaa. Uusiutuva energia, älykkäät sähköverkot ja energiatehokkuus ovat avainratkaisuja, kun pyritään kestävään talouteen ja yhteiskuntaan. Euroopassa uusille energiapalveluille on kysyntää jo 8 miljardin euron edestä, mutta tarjonta ei vielä läheskään vastaa kysyntään.

Jopa neljännes suomalaisista asunnonomistajista pohtii energiaremontin toteuttamista seuraavan kahden vuoden aikana. Aurinkopaneelit, pelletit, lämpöpumput, älytaloautomaatio, eristeet, termoikkunat ja ledit ovat kiinnostavia ratkaisuja. Tämä selvisi Taloustutkimus Oy:n Sitralle toteuttamassa Saisiko olla lähienergiapalveluja? -kyselytutkimuksessa.

Omaa energiantuotantoa suosivaa rakentamista Sitra on edistänyt mm. Tampereen asuntomessuilla, jossa Lantti-talosta tuli plusenergiatalo. Lähienergian ryhmähankintaan liittyvä pilottihanke osoitti, että ryhmähankinta toisi kotitalouksien energiauudistuksiin lisää vauhtia. Käyttäjälähtöisten energiaremonttipalvelujen syntymistä on edistetty EEMontti-hankkeessa. Edelläkävijät-hanke on kartoittanut energiatehokkuuden, energiansäästön ja uusiutuvien energialähteiden käytön edelläkävijöitä Suomessa. Hinku-mappiin on kerätty lähes 300 edelläkävijää,  jotka ovat ottaneet innovatiivisesti käyttöön uudistuvan energian ratkaisuja.

Lähienergian tuottamisesta pitää tehdä helppoa

Lähienergian kasvua hidastavat verkkoon syöttämisen hankaluus ja keskitettyjä energiaratkaisuja suosiva tukipolitiikka. Lisäksi ihmisten ei ole helppoa löytää omaan tarpeeseen parhaiten sopivaa ratkaisua ja vertailla eri energiaratkaisuja. Omaa energiantuotantoa ja -käyttöä koskevan tiedon pitäisi löytyä helposti yhdestä paikasta. Myös lähienergian varastointiin pitäisi löytyä toimiva ratkaisu.

Jotta lähienergian käyttö saataisiin kasvuun, tulee hallinnollisia esteitä tunnistaa ja poistaa. Kokosimme keväällä 2012 työryhmän, joka laati keskustelupaperin uusiutuvan sähkön pientuotannon haasteista ja ratkaisuista. Motiva, TEM ja ET ovat jo lähteneet kehittämään ratkaisuja osaan näistä. Lähienergian tuotanto edellyttää uusia kaavoituskäytäntöjä, joita on kehitetty Skaftkärr- ja Ekotaajama- hankkeissa.

Teknologiset edellytykset markkinan kehittymiselle ovat jo kunnossa. Koska aurinkosähkön tuotanto ei kuitenkaan ole Suomessa lähtenyt kasvuun markkinaehtoisesti, Sitra selvitti, voisiko pientuottajien osuuskunta- ja Mankala-malli toimia keinona edistää sähkön pientuotantoa Suomessa. Pientuottajien osuuskunta ei sellaisenaan näyttäisi tarjoavan tähän ratkaisua. Sen sijaan malli, joka yhdistää pientuotannon ja teollisen mittakaavan tuulivoiman tuotannon, voisi toimia.

Lähienergian ympärille uutta liiketoimintaa

Olemme etsineet lähienergian hyödyntämistä helpottavia palveluja ja toimintamalleja niin pk-yrittäjien, taloyhtiöiden, omakotitalojen kuin kesämökkien asukkaiden näkökulmasta hyödyntäen palvelumuotoilua. Kysyntää on uusille palveluratkaisuille, jotka tekevät omien energialaitteiden hankinnan ja ylläpidon asukkaille helpoksi, taloudelliseksi ja luotettavaksi. Markkinoilla on vielä tilaa palveluntarjoajille, jotka hyödyntäisivät tämän liiketoimintamahdollisuuden. Sitra on myös selvittänyt lähienergiaan liittyviä kansainvälisiä palvelu- ja rahoitusmalleja.

Sitran aloitteesta perustettu Suomen lähienergialiitto jatkaa työtä uusiutuvan paikallisesti tuotetun energian edistämisessä.

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Esitykset Eeva Furman: Tavoitteista toimintaan

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin puheenjohtaja Eeva Furman piti esityksen Sitran fasilitoiman paneelin näkemyksistä hallituksen Agenda2030 -toimeenpanos

2 kuukautta sitten kirjoittajalta SitraEkologia

Esitykset Tilankayttopalvelut loppuraportti

Resolute HQ Oy ja 4L Training & Consulting Oy toteuttivat Sitran toimeksiannosta kartoituksen joustavaan tilankäyttöbisnekseen sopivien liiketoimintamallien

4 kuukautta sitten kirjoittajalta SitraEkologia

Esitykset Kohti hiilineutraalia Suomea

Ilmastobisnes kasvuun. Mari Pantsarin esitys 30.5.2016 FIBSin Kestävä Suomi 2050 - Yrityksen tulevaisuuden rakentajina -seminaarissa.

8 kuukautta sitten kirjoittajalta SitraEkologia


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot