1. Kesäinen peltomaisema

  Omahoito

  Omahoitopalvelujen avulla on mahdollista parantaa suomalaisten hyvinvointia ja kohdistaa terveydenhuollon palveluja nykyistä paremmin.

 2. Mies ja lapsi työhuoneella

  Sähköiset omahoitopalvelut

  Sähköisten omahoitopalvelujen avulla voimme siirtää terveydenhuollon painopistettä sairaanhoidosta terveyden edistämiseen.

Ajankohtaista

  1. Parisuhdetesti nyt verkossa:...

   Uutiset 0

   ”Elämä pelissä -hankkeessa olemme halunneet tukea sitä, että hyvinvointi nähtäisiin entistä laajempana asiana", sanoo Sitran Antti Kivelä.

   4 kuukautta sitten kirjoittajalta Jukka Vahti
  2. ODA-päätös suuri...

   Uutiset 0

   Suomalaiset voivat vastedes tehdä terveystarkastuksensa ja tietynlaisten sairauksien oirearviot ja palveluntarpeenarvionsa verkossa.

   3 kuukautta sitten kirjoittajalta Jukka Vahti
  3. Kuopion lääkehoidon...

   Uutiset 0

   Kun lääkeannostelijassa on rivissä eri lääkäreiden määräämiä pillereitä itsehoitolääkkeiden kera, lopputulos voi olla hengenvaarallinen....

   3 kuukautta sitten kirjoittajalta Jukka Vahti

Omahoito on tulevaisuutta

Digitaalisten terveys- ja hyvinvointipalveluiden potentiaali on vielä käyttämättä. Lue lisää: http://bit.ly/1xICWsl

Hyvinvoinnin edistäminen, oman terveydentilan seuraaminen ja sairauksien hoitaminen sähköisten palvelujen avulla on jo nyt mahdollista, mutta tulevaisuudessa internetin ja puhelimen avulla käytettäviä hyvinvointipalveluja on todennäköisesti tarjolla paljon enemmän. Käytännössä sähköisillä omahoitopalveluilla tarkoitetaan vaikka sitä, että lääkäri voi tulevaisuudessa esimerkiksi hoitaa korvatulehdusta tärykalvosta otetun kuvan perusteella, reseptin voi uusia helposti kotikoneelta, veriarvojaan voi seurata itse tai etälaitteiden turvin vanhukset voivat asua kotona entistä pitempään.

Suuri osa suomalaisista haluaa tarkkailla terveyttään, pitää itsestään parempaa huolta ­- ja sairastuessaan tuntea oman hoitoprosessinsa ja vaikuttaa siihen. Kun yhteiskuntaan saadaan perinteisten terveydenhuollon rinnalle nykyistä enemmän ja parempia sähköisiä palveluja, heillä on siihen entistä paremmat mahdollisuudet. Kyseessä on ensisijaisesti ajattelutavan muutos, jonka tarkoituksena on helpottaa ihmisten elämää ja antaa heille paremmat mahdollisuudet pitää huolta terveydestään. Julkisia ja yritysten tarjoamia terveyspalveluja saadaan kohdennetuksi järkevämmin, terveydenhuollon ammattilaisten aikaa vapautuu rutiineista varsinaiseen hoitotyöhön, kansalaisten hyvinvointi paranee ja samalla saadaan taloudellisia hyötyjä yhteiskuntaan.

Väestön ikääntyminen, potilaiden muuttuminen hoidettavista asiakkaiksi, hoitojen kehittyminen ja kallistuminen aiheuttavat sen, että terveyspalvelujen kustannusten osuus bruttokansantuotteesta on kasvamassa yli kansantalouksien kantokyvyn. Suomen terveysmenot ovat vielä kohtuullisen alhaiset, mutta ne nousevat lähivuosina nopeasti. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan ikäsidonnaiset hoito- ja hoivamenot suhteessa bruttokansantuotteeseen nousevat kuusi prosenttiyksikköä 2030-luvun puoliväliin mennessä, jos rakenteellisia uudistuksia ei tehdä. Väestön ikääntyminen aiheuttaa sosiaali- ja terveyspalveluihin myös kroonista työvoimapulaa: jo vuonna 2025 alalla on työ- ja elinkeinoministeriön laskelmien mukaan 20 000 henkilön työvoimavajaus. Sähköiset omahoitopalvelujen kehittäminen perinteisen terveydenhuollon rinnalle ovat yksi keino ratkaista näitä ongelmia.

Sitrassa Hyvinvointia tiedosta -avainalueen yhtenä tarkoituksena on olla mukana kehittämässä käyttäjälähtöisiä sähköisiä palveluita terveyden edistämiseen. Kokeilujen avulla pyritään löytämään parhaita käytäntöjä, saavuttamaan kansantaloudellista hyötyä ja luomaan Suomelle edellytykset kansainväliseen edelläkävijyyteen sähköisissä hyvinvointipalveluissa.

Sähköisten palvelujen avulla voidaan siirtää terveydenhuollon painopistettä sairauksien hoitamisesta terveyden edistämiseen.

Sähköisen omahoidon avulla on mahdollista

 • parantaa suomalaisten hyvinvointia ja kohentaa terveyttä. Omahoidon sähköisten palvelujen avulla on sekä Suomessa että ulkomailla erittäin hyviä tuloksia, jopa parempia kuin perinteisen sairaanhoidon keinoin.
 • parantaa terveydenhuoltojärjestelmän kustannustehokkuutta, taata terveydenhuollon ammattilaisten riittävyys ja kohdentaa palvelut tarvitseville.
 • tarjota palvelua ympäri vuorokauden, myös viikonloppuisin ja samalla vähentää terveydenhuollon jonoja.
 • madaltaa kynnystä kääntyä terveydenhuollon ammattilaisten puoleen ja parantaa sairauksien ennaltaehkäisyä.
 • luoda uusia innovaatioita, uutta liiketoimintaa ja suomalaisia vientituotteita.
 • kaventaa kansalaisten terveyseroja ja tasapuolistaa terveydenhuollon palveluja alueellisesti.
 • luoda uusia korkean osaamisen työpaikkoja.

Omahoitoon liittyen Sitralla on käynnissä useita kokeiluhankkeita. Tavoitteena on levittää onnistuneiden kokeilujen tuloksia laajalti ja luoda uusia toimintamalleja terveyden edistämiseksi.

Ota yhteyttä


Kommentit (1)

Voi ziizus tätä soopaa.

Kun tutkimuksien mukaan sosiaalinen pääoman edistää terveyttä ja pitkäikäisyyttä, niin Sitra pelleilee dägä-dägäm kanssa ja haaskaa rahoja turhiin digiappseihin ja turhiin mittauksiin yms.

P.A. Nyyssönen Yksi kuukausi 3 viikkoa sitten
Lomakkeen lähettämällä hyväksyt Mollomin yksityisyyssäännöt.

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Artikkelit Uudistumiskyky

Miten digitalisoituminen, genomitiedon kehitys ja omahoidon lisääntyminen vaikuttavat suomalaisten hyvinvointiin ja terveydenhuollon tulevaisuuteen? Uudistumiskykyämme mitataan isosti sote-kehittämisessä.

Yksi kuukausi sitten

Julkaisut Sosiaali- ja terveyspalveluverkon kehityskuva 2025

Tämän analyysin tavoitteena on arvioida sosiaali- ja terveyspalveluiden perus- ja erikoispalveluiden maantieteellistä saavutettavuutta ja palveluverkon alueellisia muutostarpeita vuoteen 2025 mennessä suhteessa väestökehitykseen, ikärakenteeseen sekä uusien digitaalisten palveluiden ja sote-palveluiden maantieteellisen uudelleenorganisoinnin mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin.

Tiina Lankila, Ossi Kotavaara, Harri Antikainen, Tommi Hakkarainen, Jarmo Rusanen

Tapahtuma RIIHI- Yhdessä kohti hyvinvointia ja terveyttä

RIIHI kokoaa yhteen sosiaali- ja terveysalan osaajat, vaikuttajat ja päättäjät yrityksistä, järjestöistä, julkiselta sektorilta sekä rahoittajista

4 kuukautta sitten kirjoittajalta Jukka Vahti

Julkaisut Tervettä bisnestä

Tässä julkaisussa esitellään pilottihanke, jossa selvitettiin, miten digitalisaatiota voidaan hyödyntää työhyvinvoinnin edistämisessä. Wellbeing Boosteriksi kutsuttu palvelukonsepti muodostaa kokonaisuuden, jossa yhdistyivät digitaaliset palvelut ja lääketieteellinen perusta.

Eero Raunio, Petri Hilli, Juuso Janhonen, Milma Arola, Piia Rahikka

Artikkelit #älyhoi: Mitä minun terveyteni minulle kuuluu?

Minunkaltaisiani on jatkuvasti enemmän, 83 prosenttia suomalaisista haluaisi vastedes osallistua entistä aktiivisemmin oman terveytensä edistämiseen.

6 kuukautta sitten kirjoittajalta Jukka Vahti

Tapahtuma Digital Health @Work - Tervettä bisnestä?

Miten suomalaiset terveysteknologiayritykset ja startupit voivat työskennellä yhdessä palveluiden kehittämiseksi ja maailman HR-markkinoiden valloittamiseksi?

6 kuukautta sitten kirjoittajalta Jukka Vahti

Artikkelit Äly vaatii uskallusta myös digitalisaatiossa

Jos emme uskalla olla edelläkävijöitä, joudumme peesailemaan. Kehityksen kärjessä kulkeminen taas edellyttää maailman megatrendien tunnistamista ja niihin reagoimista. Parhaat, miljoonien ihmisten elämään vaikuttavat innovaatiot voivat olla hyvin yksinkertaisia, kuten käsien peseminen. Tämä pätee myös terveysteknologiaan ja digitalisaatioon. Älykästä hyvinvointia...

6 kuukautta sitten kirjoittajalta Jukka Vahti

Tapahtuma Lääkäripäivät 2016

Tule tapaamaan terveydenhuollon asiantuntijoita ja muita tuttuja Sitran messuosastolle (osasto 1d31). Lääkäripäivät tarjoaa korkeatasoista ja monipuolista koulutusta niin erikoislääkäreille kuin yleislääkäreillekin. Tapahtuma on myös lääkärien, lääkealan ja muiden terveysalan vaikuttajien valtakunnallinen kohtauspaikka.  Suomen Lääkäriliitto järjestää...

7 kuukautta sitten kirjoittajalta Mirja Gröhn

Tapahtuma Älykästä hyvinvointia Slushissa

Älykästä hyvinvointia Slushissa – seminaari tarjoaa todisteita siitä, että huomisen hyvinvointi on jo täällä. Kutsuvierastilaisuus on tarkoitettu terveydenhuollon tulevaisuuden kysymysten kanssa työskenteleville asiantuntijoille ja päättäjille.

7 kuukautta sitten kirjoittajalta Mirkka Helkkula

Blogit Ilmassa on elämäntaitojen kaipuuta

Sitran elämäntaitoaamussa elokuun lopussa vierailleet yläkoululaiset, 15–16-vuotiaat nuoret, kirjoittivat keskustelutilaisuuden jälkeen post it-lapuille elämäntaitoja, joita he haluaisivat oppia. Lapuissa toistuvat aiheet olivat itsevarmuus, suvaitsevaisuus, keskustelutaidot ja ajanhallinta. Kuulostaako tutulta? Kaikki me erityisesti työelämässä olevat olemme joskus painineet...

8 kuukautta sitten kirjoittajalta Mirkka Helkkula

Tapahtuma Uusi aika vaatii uudenlaista elämäntaito-opetusta kouluissa

  Kansallisessa Elämäntaito 2020 -hankkeessa kehitetyt työkalut tarjoavat opettajille sekä lasten ja nuorten vanhemmille keinoja opettaa koululaisille tärkeitä elämänhallinta- ja terveystaitoja. Tule kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista koulumaailman hyvinvointiaiheista Sitran ja Duodecimin aamiaistilaisuuteen. Paikalla on myös espoolaisia yläkoululaisia osallistumassa...

9 kuukautta sitten kirjoittajalta Mirkka Helkkula


Aiheita

2016 Sitra | käyttöehdot