ELÄMÄNTAVAT

Ilmastopäästöjä pienentäviä toimintatapojen muutoksia saadaan aikaan, kun energiaa säästävien ratkaisujen käyttöönotto tehdään helpoksi.

JULKAISUT

julkaisut

ECO2

julkaisut

Valomerkki

Käsi, joka selaa kännykällä Taloyhtiön energiakirjaa
julkaisut

Taloyhtiön energiakirja

julkaisut

Kuntalaiset mukaan

julkaisut

Ilmastonmuutos ja kansalaisosallistuminen

julkaisut

60- ja 70-lukujen matalat tyyppitalot ja korjausrakentaminen

julkaisut

ERA 17 – energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017: Esite

julkaisut

Pieni suuri energiakirja

julkaisut

Käyttäjälähtöiset lähienergiapalvelut aluerakentamisessa

julkaisut

Low2No

julkaisut

Matalahiiliasumisen lähtökohdat

julkaisut

Energiaohjelma 2008-2012

julkaisut

Peloton-hankkeen väliarviointi

julkaisut

Tampereen Ilmankos-hankkeen seurantaraportti

julkaisut

Energianeuvonnan järjestäminen Suomessa

julkaisut

Energianeuvonta eräissä Euroopan maissa

AJANKOHTAISTA

archived

Vastuulla – Kaivosalalla kohti vapaaehtoista sääntelyä

archived

Yhteistyöllä puhtauteen

Poiminnat

Yritysjohtajat vaativat Helsinkiä luopumaan kivihiilestä

archived

Rakennusvalvonnasta kohti ennakko-ohjausta ja opastusta

Poiminnat

HS: Alan Young kertoo suomalaisille, miten sovitella kaivoskiistoja

Poiminnat

Forest.fi: Uusiutuvuus ei takaa kestävyyttä

archived

Marinat pois – kestävästä kehityksestä Suomelle profiilia

Poiminnat

HS: Oulun isossa keskuksessa yritetään tuotteistaa hiljaisuus

Poiminnat

MTV: Ilmastonmuutoksen tuomat mahdollisuudet karkaamassa suomalaisyrityksiltä

3D-printtaus
archived

Muovipakkauksesta tiskiharja?

Ilmakuvaa Helsingistä
Poiminnat

Raportti penää pääkaupunkiseudulle täydennysrakentamista ja ekologista kaavoitusta

Siivouspäivä 2014 Helsingissä
uutiset

Selvitys: Pääkaupunkiseudulla hyvät edellytykset johtavaksi cleantech-metropoliksi

archived

Jälleen lippulaiva energiatehokkaalle rakentamiselle

Poiminnat

Mitä tarkoittaa hiilineutraalius?

uutiset

Sitra ja kärkiyritykset järjestäytyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan

uutiset

Uusiutuvien lähienergioiden käyttöä rakennuksissa lisättävä

Elämäntapoihin tarvitaan muutosta

Sitra näkee ilmastonmuutoksen tuomat haasteet ja riskit mahdollisuutena ajatella uudestaan ja muuttaa monia asioita sekä yhdyskuntien että yksilöiden toiminnassa. Energiaohjelman päättyessä oli nähtävissä hyviä merkkejä siitä että kuluttajien energian käyttö oli kääntynyt laskuun ja toimemme olivat nopeuttaneet useiden energiansäästötoimien käyttöönottoa.

Energiansäästö ei ole vain tekninen asia, vaan siihen vaikuttaa erityisesti ihmisten käyttäytyminen. Elämäntapamme määräävät energian ja luonnonvarojen kulutuksemme. Mutta edes pienten käyttäytymismuutosten aikaansaamiseksi ei ole yhtä oikeaa ratkaisua. Muutosten toteuttaminen edellyttää monipuolista esteiden ja kannustimien ymmärtämistä.

Energiansäästöön ja ilmastonmuutoksen hillintään liityvää tietoa tuotetaan koko ajan lisää. Pelkkä tiedon tarjoaminen ei kuitenkaan riitä. Täytyy auttaa ihmisiä löytämään keskeinen tieto helposti ymmärrettävässä muodossa. Uudet määräykset ja teknologiat sekä yritysten markkinointi saavat ihmisten päät pyörryksiin. Ihmisten on vaikea hahmottaa, mitkä valinnat ovat merkittäviä ja mitkä eivät. Tiedon tarve on suuri. Neuvonnassa tarvitaan selkeää ja luotettavaa tietoa, unohtamatta henkilökohtaista ohjausta. Kuluttajien energianeuvonta onkin ottanut hyviä askeleita eteenpäin.

Ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa ilmastotyöhön niin arjessa kuin työssä pitää jatkuvasti parantaa. Eri ammattiryhmiä voi auttaa näkemään omat vaikutusmahdollisuutensa. Luomalla mahdollisuuksia järkevien ja energiaa säästävien ratkaisujen helppoon käyttöönottoon tehdään kestävä elämäntapa houkuttelevaksi. Moneen asiaan on jo olemassa hienoa energiaa säästävää tekniikkaa. Käyttäjälähtöiseksi suunniteltuna se ”tönäisee” kuluttajia energiaa säästävään suuntaan.

Ihmiset mukaan paikalliseen ilmastotyöhön

Tampereella on onnistuttu tukemaan ruohonjuuritason ilmastotyötä Ilmankos-hankkeessa ja ECO2-ohjelmassa. Ilmastorahasto on auttanut paikallista polkupyöräjärjestöä kehittämään ihmisille vuokrattavan taakkapyörän ja mahdollistanut luomuruokapiirin perustamisen. Ilmankos-hankkeessa on myös tuotettu suosituksia kunnille ilmastodemokratian edistämiseen sekä järjestöille ja muille toimijoille ilmastokampanjoiden järjestämiseen. Lue lisää taakkapyöristä.

Ruohonjuuritasolla toteutettavan Ilmankos-hankkeen rinnalla on ollut käynnissä ECO2 – Ekotehokas Tampere 2020. Se toteuttaa Tampereen kaupungin ilmasto- ja energiatavoitteita. Ohjelma tukee hankkeita, jotka edistävät vähähiilistä ja hiilineutraalia kaupunkirakennetta. ECO2 on onnistunut saamaan kaikki kaupungin yksiköt ja liikelaitokset saman pöydän ääreen miettimään keinoja päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen. Tampere on myös aktiivisesti mukana kaupunginjohtajien ilmastoverkostossa, joka jalkauttaa hyviä käytäntöjä ympäri Suomea.

Peloton ja sen perusidea energiaportinvartijoiden koulutuksesta ja voimaantumisesta on ollut menestys. Peloton on tuonut mm. Fazer Amicaan ilmastolounaat ja Rautakeskoon Energiaosaajat sekä joukon uusia yritysideoita. 

Tieto jakoon

Pieni suuri energiakirja oli ensimmäinen suomalainen tietokirja energiatehokkaasta asumisesta. Kuvitettu opas kertoo havainnollisesti, miten kotona voi säästää lämpöä ja sähköä. Pienet ja helpot toimenpiteet poikivat jopa satoja euroja vuodessa. Kirjan avulla kuka tahansa voi tehdä niitä omin käsin. Isoista energiaremonteista kerrotaan perusteet. Mukana on runsaasti laskelmia siitä, kuinka paljon eri keinot säästävät rahaa ja energiaa. Ainutlaatuinen ja laajan levikin saanut opas perustuu uusimpaan tutkimukseen.

Valomerkki on asiantunteva energiakirja, joka kumoaa ekomyyttejä. Se ei tyydy listaamaan uhkakuvia vaan osoittaa myös, että ratkaisuja energiakriisin torjumiseen on olemassa. Ratkaisut eivät ole helppoja, mutta niihin on tartuttava ripeästi.

Energiansäästöllä euroja -kampanjassa tavoitettiin yli 14 300 ihmistä yli 300 tapahtumassa. Elämäntapamme määräävät energian ja luonnonvarojen kulutuksemme, joilla voi olla ratkaiseva merkitys ihmiskunnan tulevaisuudelle.

Tietoa on hyvä kerätä myös kentältä, eikä vain olla jakamassa sitä ylhäältä käsin. Vuoden 2014 loppuun asti pyörivässä LAICA-hankkeessa pyritään pääsemään kiinni paikallisiin hyviin ideoihin, keksintöihin ja käytäntöihin energiansäästössä ja uusiutuvan energian käytössä

Järjestelmät muutosten tueksi

Energianeuvonnassa on 2009 järjestettyjen työpajojen tuloksena syntyneen mallin avulla nyt saatu aikaan kansallinen järjestelmä, jota Motiva koordinoi. Käynnissä on kymmeniä hankkeita, osa paikallisia ja osa valtakunnallisia, ja niiden toteuttajina sekä yrityksiä että järjestöjä. Myös yritykset ovat innostuneet tukemaan neuvontatyötä.

Vuosina 2010-2011 energialähettiläämme Pekka Seppälä on jalkauttanut Oulussa kehitettyä ja hyväksi todistettua mallia rakennusvalvonnassa. Ennakoivalla laadunohjauksessa Rakennusvalvonta voi auttaa ihmisiä tekemään viisaita valintoja taloa rakentaessaan. Ja se on mahdollista toteuttaa jopa niin, ettei se aiheuta lisäkustannuksia, vaan tuo suoria säästöjä. Sitra on ollut levittämässä Oulun kokemuksia Vaasaan, Tampereelle, Porvooseen ja Joensuuhun. Toivomme mallin leviävän koko Suomeen.

Ota yhteyttä

ihmiset
Vesa-Matti Lahti
Johtava asiantuntija, Ennakointi ja strategia
ihmiset
Tuula Sjöstedt
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?