ENERGIA JA SIJOITTAMINEN

Energia – nopeasti kasvava sijoittamisen alue. Rahoitusta, osaamista ja verkostoja pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittamiseksi.

AJANKOHTAISTA

archived

Ne pienet menot!

Poiminnat

One1 hajautetun energian tuottajaksi yhteistyössä energiayhtiöiden kanssa

Poiminnat

T&T: Suomeen visioidaan jättimäistä sähkövarastoa – Metaanin käyttö houkuttaa tutkijoita

Auringonlasku Näsijärvellä
archived

Maailma herää ilmastonmuutokseen ─ Suomen aika toimia!

Poiminnat

TetT: Sijoittajat innostuivat uusiutuvasta energiasta – Suomalaisyhtiön osakeanti pamahti täyteen

Poiminnat

Yle: Hiilestä vaihtoehtoisiin energialähteisiin – mitkä asiat vaikuttavat sijoituspäätöksiisi?

Poiminnat

KL: Uusi energiateknologia tarvitsee riskirahaston

artikkelit

COP20 – Valoa tunnelin päässä?

Poiminnat

AW-Energyn WaveRoller nappaa aallon voiman

artikkelit

100 x energiakäänne

uutiset

Portit auki aurinkosähkölle

uutiset

Sitra sijoitti 9,5 miljoonaa kolmeen pääomarahastoon

Aurinkosähköä markkinoille -seminaari
archived

Lisää kannustimia ja vähemmän esteitä pientuotannolle

Poiminnat

Suomalaiseen aaltovoimaan pumpataan lisää rahaa

Merenpohjalta tuulee
Poiminnat

Video: Puhdasta aaltoenergiaa

Kerrostalo merellä
Poiminnat

Video: Energiatehokasta rakentamista

Energiatehokkuus ja puhdas energia liiketoimintamahdollisuutena

Päättynyt avainalue (2008-2012)

Sitra toimi 2008-2012 aktiivisena sijoittajana energia-alalla. Energiaohjelma on päättynyt, eikä uusia sijoituksia sen puitteissa enää toteuteta.

Maailmanlaajuiset megatrendit, kuten fossiilisten polttoaineiden hintakehitys, energian hankintaan liittyvät geopoliittiset kysymykset sekä tietoisuus ilmastonmuutoksesta ja muusta ympäristön kehityksestä ovat johtaneet viime vuosina puhtaiden teknologioiden ja palveluiden kysynnän nopeaan kasvuun. Kysynnän kasvun ajurina on useassa tapauksessa julkisen sektorin asettamat määräykset ja kannusteet, mutta enenevässä määrin uutta kysyntää syntyy myös täysin markkinavetoisesti.

Tämä kysynnän kehitys on avannut energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin panostaville yrityksille merkittäviä bisnesmahdollisuuksia. Erityisesti alan kasvuyritykset ovat alkaneet vetää puoleensa rahoittajien lisäksi merkittävää bisnesosaamista monilta muita aloilta.

Osaaminen kasvavaksi liiketoiminnaksi ja työpaikoiksi

Yhtenä indikaattorina tulevasta kehityksestä eri teknologoiden kaupallistumisen osalta ovat kasvuyrityksiin kohdistuneet pääomasijoitukset. Maailmanlaajuisesti merkittävimmät puhtaisiin teknologoihin kohdistuvat sijoittamisen alueet ovat viime vuosina olleet aurinkoenergia, sähköautot ja energiatehokkuus.

Kotimaassa nousevia energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian kasvualueita ovat olleet esimerkiksi LED-valaistus, lämpöpumput, erityyppiset energiansäästöpalvelut, aalto- ja aurinkoenergiaan sekä tuulivoimaan liittyvät ratkaisut.

Yksi tehokas malli uusien energiaratkaisujen kaupallistumisen ja kasvun nopeuttamiseksi on start-up yritysten perustamisen sijaan olemassa olevien esim. valmistavan teollisuuden pk-yritysten kehittäminen todellisiksi kansainvälistyviksi teknologiayrityksiksi. Tähän kehitykseen kannustaa myös valmistavan teollisuuden painopisteen siirtyminen halvemman kustannustason maihin, jolloin yritysten tulevaisuuden kilpailuetuja joudutaan tarkastelemaan uudelleen. Keskeistä tässä toimintamallissa on uuden soveltavan tutkimustiedon yhdistäminen sopivalla tavalla yrityksen uudistamiseen. Osaaville sillanrakentajille tutkimusmaailman ja perinteisten yritysten välillä on selvä tilaus.

Mielenkiintoisia lähestymistapoja kriittisen osaamismäärän saavuttamiseksi kasvua ja kansainvälisten markkinoiden valtaamista ajatellen ovat aikaisen vaiheen fuusiot ja muut yritysjärjestelyt. Niissä vielä kehitysvaiheessa olevat synergiset yritykset muodostavat sekä kotimaassa että rajojen yli selvästi itseään vahvempia osaamiskokonaisuuksia asiakastarpeen näkökulmasta. Tällaisista järjestelyistä pitäisi saada selvästi nykyistä houkuttelevampia kehityspolkuja yrittäjille, jotta hyvätasoinen osaaminen voitaisiin realisoida kasvavana liiketoimintana ja työpaikkoina.

Sitra energia-alan sijoittajana

Energiaohjelma teki vuosien 2008-2012 aikana pääomasijoituksia energia-alalla toimiviin alku- ja kasvuvaiheen yrityksiin sekä yksin että yhteissijoituksena yksityissijoitajien ja rahastojen kanssa. Uusia sijoituksia ei enää tehdä loppuvuonna 2012. Sijoitustoiminnassa painopisteitä olivat energiateknologiat ja -palvelut seuraavilla alueilla:

Ensisijoituksen koko oli tyypillisesti luokkaa 0,5-2 M€. Sitra toimii kohdeyrityksissä aktiivisena vähemmistöosakkaana.

Energiaohjelman sijoitussalkku

AW-Energy Oy
Yritys on kehittänyt ja patentoinut WaveRoller-laitoskonseptin sähkön tuottamiseen valtamerien rannikoilla esiintyvistä pohja-aalloista. WaveRoller-teknologiaa demonstroidaan Portugalin rannikolle asennettavalla 300 kW tehoisella voimalaitoksella.

Neapo Oy
Yhtiö kehittää, markkinoi ja toimittaa innovatiivisia ja energiatehokkaita rakennusratkaisuja modulaariseen uudis- ja korjausrakentamiseen.

Norrhydro Oy
Yhtiö on erikoistunut hydrauliikkasylinterien suunnitteluun, valmistukseen ja myyntiin. Suurin osa sen tuotteista on asiakaskohtaisia erikoissylintereitä, joita käytetään mm. erilaisten liikkuvien työkoneiden ja marine/off-shore -teollisuuden sekä raskaan teollisuuden sovelluksissa. Yhtiö kehittää uutta digitaalihydrauliikkaan perustuvaa tuotekonseptia, jota ollaan parhaillaan tuomassa markkinoille.

One1 Oy
Yhtiö tarjoaa asiakkailleen uusiutuvaa lähienergiaa palvelukonseptina. Yhtiö keskittyy ensivaiheessa aluelämmitysjärjestelmiin, jotka perustuvat esim. maalämpöön, aurinko- ja bioenergiaan sekä olemassa olevien kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien uusimiseen.

Savo-Solar Oy
Mikkeliläinen yhtiö valmistaa kehittämänsä edistyksellisen pinnoitusteknologian avulla tehokkaita ja kestäviä aurinkolämpökeräimiä OEM-kumppaneilleen ympäri maapalloa. Yhtiö tavoittelee ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen aurinkoenergian keinoin sekä parannuksia asuinympäristöömme luomalla puhdasta ja turvallista ympäristöä.

Scancool Oy
Yhtiö toimittaa teollisuuden kylmälaitoksia sekä kehittämiään teollisuuslämpöpumppuja. Niiden avulla yhtiön asiakkaat prosessi- ja energiateollisuudessa voivat säästää merkittäviä määriä energiaa ja kustannuksia.

Viola Systems Oy
Yhtiö suunnittelee ja toimittaa langattomia kommunikaatiojärjestelmiä teollisuudelle, erityisesti energiateollisuudelle. Yhtiön järjestelmillä voidaan seurata ja ohjata esimerkiksi sähkönjakeluverkkojen tai energiaintensiivisten laitosten toimintaa automaattisesti.

Sitran rahastosijoitukset energia-alalle

Yritysten lisäksi Sitra on sijoittanut myös pääomasijoitusrahastoihin Suomessa ja ulkomailla. Sitra pyrkii toimimaan linkkinä erityisesti ulkomaisten rahastojen ja suomalaisten rahoitusta hakevien alan yritysten välillä. Tällä toiminnalla tähtäämme siihen, että kotimaiset yritykset pystyisivät paremmin hyödyntämään ulkomaista pääomaa ja erityisesti osaamista kasvu- ja kansainvälistymistarpeisiinsa.

Sitra tekee energiaohjelman teemoihin liittyen yhteistyötä seuraavien rahastojen kanssa, joissa se on sijoittajana:

Capricorn Cleantech Fund NV

Chrysalix Energy Limited Parnership III

AC Cleantech Growth Fund I Ky

JULKAISUT

julkaisut

Energiakäänne: Kooste blogisarjan kirjoituksista

julkaisut

Making cities energy efficient

julkaisut

Muutos

julkaisut

Pääomasijoitukset ympäristöalalla ja tilastollisen seurannan kehittäminen

Ota yhteyttä

ihmiset
Sami Tuhkanen
Sijoitusjohtaja
ihmiset
Tuula Sjöstedt
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?