LUONTO JA TERVEYS

Vihreää hyvinvointia.

AJANKOHTAISTA

archived

Luonto ja hyvyys kotouttavat

Poiminnat

HS: Oulun isossa keskuksessa yritetään tuotteistaa hiljaisuus

Kuva: Verkkouutiset
Poiminnat

Verkkouutiset: Huonekasveista apua sisäilman ongelmiin

Kuva: Kauppalehti
Poiminnat

Kauppalehti: Viherseinien valmistajalle miljoonan pääomaruiske

Kuva: NaturVention
uutiset

Sitralta sijoitus aktiiviviherseiniä kehittävään NaturVentioniin

Kittilän kaivoksen avolouhos
Poiminnat

Yle: Kaivosteollisuus ja luonnonsuojelijat löysivät toisensa

Kuva: Teemu Granström / Good News from Finland
Poiminnat

Naturventionin viherseinät helpottavat sisäilmaongelmissa

Miehet rannalla
archived

Vastuulla – Konflikteja ratkaistaan kuuntelemalla

AEF-yhteistyöryhmän kokous
archived

Vastuulla – Vuoropuhelua Kittilässä

Vasanleikko
archived

Vastuulla – Askelmerkkejä poronhoidon ja kaivosten yhteensovittamiseen

archived

Vastuulla – Kaivosalan tutkimuskentällä tapahtuu

uutiset

Sitra on sitoutunut kestävään kehitykseen

archived

Vastuulla – Vuoropuhelun kautta kohti kestävää kaivostoimintaa

uutiset

Vastuulla – uusi blogisarja nostaa sidosryhmien näkemykset esiin

archived

Vastuulla – kohtaamisia tarvitaan

Poiminnat

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote, 23.1.2014: Suomalaiset näkevät maaseudun tulevaisuuden valoisana

Luonnosta terveyttä, hyvinvointia ja liiketoimintaa

Suomen monipuolinen luonto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia yritystoiminnalle. Luonnolla on monia hyvinvointia parantavia vaikutuksia, joita voidaan hyödyntää hyvinvointimatkailun, kestävien rakennettujen ympäristöjen sekä ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä. Myös teknologian avulla luontoarvoja voidaan tuoda ihmisten ulottuville. Tämä tuo uudenlaista liiketoimintaa hyödyntämällä esimerkiksi kuuloaistia, paikkatietoa ja yhteisöllisyyttä. Tarvitaan luonnonlukutaitoa.

Luonnon virkistys- ja hoivapalvelut

Luontoa ja sen aineettomia arvoja voidaan arjen hyvinvoinnin parantamisen lisäksi hyödyntää myös terveydellisten ja sosiaalisten ongelmien sekä ikääntyvän väestön hoivan ratkaisemisessa. Green Wellbeing tarkoittaa laajalti toimintaa, joka edistää ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua luontolähtöisesti. Se voi liittyä arjen ympäristöihin ja hyvinvointiin, luontolähtöisiin matkailupalveluihin, luonto- ja ympäristökasvatukseen, mutta myös luontoa tavoitteellisesti ja tietoisesti hyödyntäviin, hoitoa ja hoivaa tarjoaviin Green care -palveluihin. Virtuaalinen verkkoyhteisö gcfinland.fi kokoaa yhteen alan toimijoita. Sivuston tavoitteena on verkottaa ihmisiä sekä edistää ajatusten ja kokemusten vaihtoa, ja näin edesauttaa uudenlaisten konseptien kehittämistä.

Luontoon liittyvä palveluliiketoiminta linkittyy monen sektorin tekemiseen. Edistämällä yhteistyötä vauhditimme yhteisen näkemyksen syntymistä ja luontolähtöisen liiketoiminnan kehittymistä. Yhteistyön tuloksena syntyi muun muassa keskustelupaperi toimenpide-ehdotuksineen.

Luonnosta liiketoimintaa

Luonnon aineettomien arvojen tuotteistaminen mahdollistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Teknologian avulla luontoarvoja voidaan tuoda ihmisten ulottuville hyödyntämällä esimerkiksi kuuloaistia, paikkatietoa ja yhteisöllisyyttä. Aistikokemuksia voidaan hyödyntää hyvinvointiin liittyvien palvelukonseptien suunnittelussa.

Luonto vaikuttaa ihmiseen monella tavalla. Luonnon näkeminen ja luonnossa liikkuminen kohentaa mielialaa, rauhoittaa, vähentää stressiä, lisää vastustuskykyä, lisää liikunnan määrää ja useutta jne. Kokonaiselämys voi perustua fyysiseen, sosiaaliseen, psyykkiseen tai ideologiseen nautintoon, joka synnyttää vihreää hyvinvointia.

Kuluttajat etsivät kokemuksia, elämyksiä ja merkityksellisyyttä. Tämä luo uusia mahdollisuuksia myös maiseman ja hiljaisuuden tuotteistamiseen sekä koetun hyvinvoinnin ja elämänlaadun paranemiseen. Palvelujen konseptoinnissa kannattaa hyödyntää palvelumuotoilua, työkaluja tähän löytyy sivustolta kasvunvara.fi.

JULKAISUT

julkaisut

Terveysmetsä Helsingissä

julkaisut

Luonnon hyödyntämisen uudet tavat

julkaisut

Luonnon hyvinvointivaikutusten taloudellinen merkitys

julkaisut

Tulevaisuuskuvia luontokokemusten hyödyntämisestä: Luonnosta hyvinvointia, palveluja ja liiketoimintaa

julkaisut

Terveysluontopolku Helsingin Vartiosaaressa

julkaisut

Luonnonlukutaito – luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista

julkaisut

Vihreää hyvinvointia

julkaisut

Maiseman tarina

julkaisut

Kasvunvara

julkaisut

Luonnosta hyvinvointia lapsille ja nuorille

Ota yhteyttä

ihmiset
Lea Konttinen
Johtava asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko
ihmiset
Tuula Sjöstedt
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet
ihmiset
Kirsi Pönni
Asiantuntija, Globaali yhteistyö, Kestävyysratkaisut

Mistä on kyse?