LUONTO JA TERVEYS

Vihreää hyvinvointia.

AJANKOHTAISTA

Luonnosta terveyttä, hyvinvointia ja liiketoimintaa

Suomen monipuolinen luonto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia yritystoiminnalle. Luonnolla on monia hyvinvointia parantavia vaikutuksia, joita voidaan hyödyntää hyvinvointimatkailun, kestävien rakennettujen ympäristöjen sekä ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä. Myös teknologian avulla luontoarvoja voidaan tuoda ihmisten ulottuville. Tämä tuo uudenlaista liiketoimintaa hyödyntämällä esimerkiksi kuuloaistia, paikkatietoa ja yhteisöllisyyttä. Tarvitaan luonnonlukutaitoa.

Luonnon virkistys- ja hoivapalvelut

Luontoa ja sen aineettomia arvoja voidaan arjen hyvinvoinnin parantamisen lisäksi hyödyntää myös terveydellisten ja sosiaalisten ongelmien sekä ikääntyvän väestön hoivan ratkaisemisessa. Green Wellbeing tarkoittaa laajalti toimintaa, joka edistää ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua luontolähtöisesti. Se voi liittyä arjen ympäristöihin ja hyvinvointiin, luontolähtöisiin matkailupalveluihin, luonto- ja ympäristökasvatukseen, mutta myös luontoa tavoitteellisesti ja tietoisesti hyödyntäviin, hoitoa ja hoivaa tarjoaviin Green care -palveluihin. Virtuaalinen verkkoyhteisö gcfinland.fi kokoaa yhteen alan toimijoita. Sivuston tavoitteena on verkottaa ihmisiä sekä edistää ajatusten ja kokemusten vaihtoa, ja näin edesauttaa uudenlaisten konseptien kehittämistä.

Luontoon liittyvä palveluliiketoiminta linkittyy monen sektorin tekemiseen. Edistämällä yhteistyötä vauhditimme yhteisen näkemyksen syntymistä ja luontolähtöisen liiketoiminnan kehittymistä. Yhteistyön tuloksena syntyi muun muassa keskustelupaperi toimenpide-ehdotuksineen.

Luonnosta liiketoimintaa

Luonnon aineettomien arvojen tuotteistaminen mahdollistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Teknologian avulla luontoarvoja voidaan tuoda ihmisten ulottuville hyödyntämällä esimerkiksi kuuloaistia, paikkatietoa ja yhteisöllisyyttä. Aistikokemuksia voidaan hyödyntää hyvinvointiin liittyvien palvelukonseptien suunnittelussa.

Luonto vaikuttaa ihmiseen monella tavalla. Luonnon näkeminen ja luonnossa liikkuminen kohentaa mielialaa, rauhoittaa, vähentää stressiä, lisää vastustuskykyä, lisää liikunnan määrää ja useutta jne. Kokonaiselämys voi perustua fyysiseen, sosiaaliseen, psyykkiseen tai ideologiseen nautintoon, joka synnyttää vihreää hyvinvointia.

Kuluttajat etsivät kokemuksia, elämyksiä ja merkityksellisyyttä. Tämä luo uusia mahdollisuuksia myös maiseman ja hiljaisuuden tuotteistamiseen sekä koetun hyvinvoinnin ja elämänlaadun paranemiseen. Palvelujen konseptoinnissa kannattaa hyödyntää palvelumuotoilua, työkaluja tähän löytyy sivustolta kasvunvara.fi.

JULKAISUT

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?