IHMISKESKEISYYS

Haluamme, että palvelut tukevat ihmisten sujuvaa arkea. Palveluita ja toimintatapoja tulee kehittää yhdessä asiakkaiden kanssa.

AJANKOHTAISTA

Ihmiskeskeinen kehittäminen

Ihmiskeskeisyys tarkoitta kykyä ymmärtää ihmisten tarpeita, arkea ja oivaltaa kulttuurista syntyvät tarpeet. Palveluiden kehittämisen tavoitteena on saada aikaan parempaa vähemmällä panostuksella. Kestävät ratkaisut vaativat herkkyyttä soveltaa ratkaisuja merkityksellisellä tavalla.

Asukkaat, kaupunki, yritykset, järjestöt ja yhteisöt palveluiden tekijöinä

Modernia yhteisöllisyyttä rakennetaan osallistavalla lähialuetoiminnalla, ja asukkaat, yritykset ja muut toimijat ovat aktiivisesti mukana.

Asukkaat otetaan mukaan palveluiden kehittämiseen ja järjestämiseen, jolloin pystytään ottamaan huomioon erilaiset elämäntilanteet. Asukkaiden valinnanvapaus lisääntyy (esim. Kylä kaupungissa -hankkeessa Hämeenlinnassa). Palveluita voidaan tuottaa myös yhteisöllisesti, modernin kyläyhteisön tavoin (esim. Uusvanha kyläyhteisö -hankkeessa Lahdessa).

Julkisen tiedon avaaminen

Julkisen tiedon avaaminen tarkoittaa sitä, että julkisilla varoilla tuotettua tietoa avataan kaikkien saataville, vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi. Tämä edistää innovaatioita, tutkimusta ja kansalaisten aktiivisuutta.

Esimerkiksi Helsingin seudun liikenteen reittitiedon päälle alkoi syntyä julkisen liikenteen käyttöä helpottavia sovelluksia, ja HSL on avannut paljon tietoa tällaisia sovelluksia varten. Se taas on kiihdyttänyt uusien palveluiden syntymistä. Ks. HSL:n järjestämä sovelluskisa tai yksittäinen sovellusesimerkki.

Julkisen tiedon avaamisella saavutettavat hyödyt:

Helsinki Region Infoshare on laaja hanke, jossa tiedon avaamista toteutetaan paikallisesti. Pyrkimyksenä on, että toimintamalli leviää koko Suomeen ja maailmalle.

“Avoin data on nykyajan arvokas luonnonvara, joka ei kulu käytössä. Se on sitä arvokkaampaa, mitä enemmän sitä käytetään”, kuten Helsinki Region Infoshare -hankkeen projektipäällikkö Ville Meloni kiteyttää.

Arvoperusteisella palveluiden kehittämisellä laatua

Arvoperusteisessa kehittämisessä ajatuksena on parantaa palvelujen laatua ihmisten tarpeista käsin. Esim. leikkauksissa ajatuksena olisi kiinnittää huomiota paitsi leikkausten määrään ja niiden tekniseen onnistumiseen, myös siihen onko elämänlaatu parantunut leikkauksen myötä ja jos ei, niin millä tähän voitaisiin vaikuttaa.

Esim. Koukkuniemi 2020 -hankkeessa on ajatuksena synnyttää monituottajamalli, jossa palveluiden järjestämiseen tulevat mukaan yritykset, julkinen sektori ja asiakkaat. Hankkeessa syntyy yhteiskunnallinen yritys palveluiden tuottamiseen, ja siinä kehitetään arvopohohjaista hankintaa eli hankitaan ”hyvää vanhuutta”, kehitetään johtamista ja voimaannutetaan henkilökuntaa ja rakennetaan kannustinjärjestelmä.

JULKAISUT

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?