Kestävän kasvun innovaatiot

Suomi on sijoittamassa huomattavan määrän julkisia varoja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että varat sijoitetaan tehokkaasti ja vaikuttavasti. Sitra tuo eri toimijat yhteen keskustelemaan tutkimus- ja kehityspanostusten kohdentamisesta ja yritysten roolista TKI-kentällä. Tavoitteena on lisätä innovaatiotoiminnan pitkäjänteisyyttä ja kannustaa toimijoita antamaan osaamistaan yhteiseen päätöksentekoon.

Mistä on kyse?

Suomen innovaatiojärjestelmän ja TKI-toiminnan tulisi luoda kestävälle talouskasvulle nykyistä paremmat edellytykset.

Erityisesti heikossa taloustilanteessa innovaatiojärjestelmämme tulee kyetä reagoimaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, jotta investoinnit tuottaisivat mahdollisimman paljon hyötyä Suomelle.

Valtio on jo sitoutunut miljardiluokan satsauksiin kansantalouden parantamiseksi. Jotta julkiset investoinnit eivät valu hukkaan, tulisi yhdessä varmistaa, että ilmapiiri ja toimintaympäristö lisäävät investointi- ja yhteistyöhalukkuutta, ja kannustavat näin kasvuun. Silloin on mahdollista saavuttaa toivotut kehitysinvestoinnit yrityskentältä.

Mitä teemme?

Sitra kerää näkemyksiä T&K-panostusten kohdentamisesta ja järjestelmän uudistamistarpeista. Järjestämme keväällä 2024 innovaatiojärjestelmän keskeisille toimijoille keskustelutilaisuuksien sarjan.

Projektissa on fasilitoiva ja tutkimuksellinen ote. Yhdistämme toimijoita ja annamme aidon mahdollisuuden rakentavalle vuoropuhelulle sekä erilaisille näkemyksille käyttämällä fasilitoinnin menetelmiä.

Tiedontuottamisessa ja kerätyn tiedon laadullisessa analyysissä käytämme tutkimuksellisia menetelmiä. Yhteinen tietopohja auttaa tulevaisuuden ratkaisujen löytämisessä.

Sitran projektin ensimmäinen vaihe kestää puoli vuotta eli tammikuusta kesäkuuhun 2024.

Kuka on mukana?

On tärkeää, että keskeisten innovaatiotoimintaan osallistuvien toimijoiden ääni saadaan kuuluviin, kun innovaatiojärjestelmän toimivuutta tarkastellaan ja erityisesti kun järjestelmää uudistetaan.

Korkeakoulut ja ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset, yritykset, etujärjestöt, ministeriöt ja muut hallinnon tahot ovat mukana työssä.

Missä mennään?

Pyrimme yhteistyössä muodostamaan jaetun tilannekuvan eri toimijoiden T&K-painotuksista.

Yhteinen tilannekuva sekä avoimella prosessilla tuotetut kärkiaihiot TKI-panostuksiin tarjoavat mahdollisuuden vahvistaa innovaatiojärjestelmän kykyä toimia strategisesti jatkossa.

Lisäksi tavoitteena on yhdessä sidosryhmien kanssa tunnistaa TKI-järjestelmän mahdollistavia elementtejä erityisesti yritysten näkökulmasta. Syvennämme tietopohjaa laajalla yritystutkimuksella, jossa haastatellaan noin 1200 yrityspäättäjää. Tutkimuksen tulokset julkaisemme alkukesällä. Keväällä 2024 tuotamme keräämistämme tiedoista ja keskusteluista koosteen tutkimus- ja innovaationeuvostolle, joka koordinoi hallituksen TKI-panostuksia.

Mitä on saatu aikaan?

Sitra on haastatellut alkuvuoden 2024 aikana keskeisiä tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän toimijoita sekä fasilitoinut tilaisuuksia, joissa innovaatiokentän tilannekuvaa on lähdetty yhdessä rakentamaan. Maaliskuuhun 2024 mennessä 36 yritystä on osallistunut työpajoihin ja tuonut mukaan oman näkemyksensä TKI-järjestelmän perustasta sekä T&K-painopisteistä.

Tilannekuvan lähdeaineistona on käytetty keskeisiä T&K-painopisteitä käsitteleviä julkisia dokumentteja.

Lisäksi lähdeaineistoa on täydennetty yhteensä 28 toimijan kanssa käydyissä orientaatiokeskusteluissa esiin tuoduilla painopisteillä sekä toimijoiden omilla dokumenteilla.

Miten mukaan?

Liity joukkoon ja ryhdy seuraamaan innovaatiokentän yhteistyötä.

Jos jokin näkökulma tai kysymyksenasettelu mielestäsi kaipaa huomiota tai puuttuu kokonaan, olethan suoraan yhteydessä meihin.

Tapahtumat

Abstrakti kuvituskuva, Kuvan tekijä: Aino Aittasalo / Sitra
Keskustelutilaisuus

Kymmenen vuotta terveysalan kasvun edistämistä – mitä siirtyminen strategiasta toimeenpano-ohjelmaan tuo tullessaan?

Helsinki, perjantai, 22.3.

Ota yhteyttä

ihmiset
Helena Mustikainen
Johtava asiantuntija, Reilu datatalous
ihmiset
Jyri Arponen
Johtaja, teollisuus ja innovaatiot
ihmiset
Anna Grant
Asiantuntija, Luonto ja arki
ihmiset
Hannele Laaksolahti
Johtava asiantuntija, Koulutus
ihmiset
Petri Lehto
Johtava asiantuntija, Terveyttä datasta
ihmiset
Taru Ryske
Projektikoordinaattori, Yhteiskunnallinen ennakointi ja koulutus
ihmiset
Sari Tuori
Päällikkö, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?