LÄHIENERGIA

Lähienergia on uusiutuvilla energialähteillä paikallisesti ja pienimuotoisesti tuotettua energiaa.

AJANKOHTAISTA

Oma energiantuotanto kiinnostaa ihmisiä

Päättynyt avainalue (2007-2012)

Lähienergialla tarkoitetaan uusiutuvilla energialähteillä paikallisesti ja pienimuotoisesti tuotettua energiaa. Uusiutuva energia, älykkäät sähköverkot ja energiatehokkuus ovat avainratkaisuja, kun pyritään kestävään talouteen ja yhteiskuntaan. Euroopassa uusille energiapalveluille on kysyntää jo 8 miljardin euron edestä, mutta tarjonta ei vielä läheskään vastaa kysyntään.

Jopa neljännes suomalaisista asunnonomistajista pohtii energiaremontin toteuttamista seuraavan kahden vuoden aikana. Aurinkopaneelit, pelletit, lämpöpumput, älytaloautomaatio, eristeet, termoikkunat ja ledit ovat kiinnostavia ratkaisuja. Tämä selvisi Taloustutkimus Oy:n Sitralle toteuttamassa Saisiko olla lähienergiapalveluja? -kyselytutkimuksessa.

Omaa energiantuotantoa suosivaa rakentamista Sitra on edistänyt mm. Tampereen asuntomessuilla, jossa Lantti-talosta tuli plusenergiatalo. Lähienergian ryhmähankintaan liittyvä pilottihanke osoitti, että ryhmähankinta toisi kotitalouksien energiauudistuksiin lisää vauhtia. Käyttäjälähtöisten energiaremonttipalvelujen syntymistä on edistetty EEMontti-hankkeessa. Edelläkävijät-hanke on kartoittanut energiatehokkuuden, energiansäästön ja uusiutuvien energialähteiden käytön edelläkävijöitä Suomessa. Hinku-mappiin on kerätty lähes 300 edelläkävijää,  jotka ovat ottaneet innovatiivisesti käyttöön uudistuvan energian ratkaisuja.

Lähienergian tuottamisesta pitää tehdä helppoa

Lähienergian kasvua hidastavat verkkoon syöttämisen hankaluus ja keskitettyjä energiaratkaisuja suosiva tukipolitiikka. Lisäksi ihmisten ei ole helppoa löytää omaan tarpeeseen parhaiten sopivaa ratkaisua ja vertailla eri energiaratkaisuja. Omaa energiantuotantoa ja -käyttöä koskevan tiedon pitäisi löytyä helposti yhdestä paikasta. Myös lähienergian varastointiin pitäisi löytyä toimiva ratkaisu.

Jotta lähienergian käyttö saataisiin kasvuun, tulee hallinnollisia esteitä tunnistaa ja poistaa. Kokosimme keväällä 2012 työryhmän, joka laati keskustelupaperin uusiutuvan sähkön pientuotannon haasteista ja ratkaisuista. Motiva, TEM ja ET ovat jo lähteneet kehittämään ratkaisuja osaan näistä. Lähienergian tuotanto edellyttää uusia kaavoituskäytäntöjä, joita on kehitetty Skaftkärr– ja Ekotaajama– hankkeissa.

Teknologiset edellytykset markkinan kehittymiselle ovat jo kunnossa. Koska aurinkosähkön tuotanto ei kuitenkaan ole Suomessa lähtenyt kasvuun markkinaehtoisesti, Sitra selvitti, voisiko pientuottajien osuuskunta- ja Mankala-malli toimia keinona edistää sähkön pientuotantoa Suomessa. Pientuottajien osuuskunta ei sellaisenaan näyttäisi tarjoavan tähän ratkaisua. Sen sijaan malli, joka yhdistää pientuotannon ja teollisen mittakaavan tuulivoiman tuotannon, voisi toimia.

Lähienergian ympärille uutta liiketoimintaa

Olemme etsineet lähienergian hyödyntämistä helpottavia palveluja ja toimintamalleja niin pk-yrittäjien, taloyhtiöiden, omakotitalojen kuin kesämökkien asukkaiden näkökulmasta hyödyntäen palvelumuotoilua. Kysyntää on uusille palveluratkaisuille, jotka tekevät omien energialaitteiden hankinnan ja ylläpidon asukkaille helpoksi, taloudelliseksi ja luotettavaksi. Markkinoilla on vielä tilaa palveluntarjoajille, jotka hyödyntäisivät tämän liiketoimintamahdollisuuden. Sitra on myös selvittänyt lähienergiaan liittyviä kansainvälisiä palvelu- ja rahoitusmalleja.

Sitran aloitteesta perustettu Suomen lähienergialiitto jatkaa työtä uusiutuvan paikallisesti tuotetun energian edistämisessä.

JULKAISUT

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?