NUORTEN SYRJÄYTYMINEN

Tiedolla ja yhteistyöllä jarrua nuorten syrjäytymiselle.

Yhteisöllisyyttä ja turvaverkkoja

Nuorista vain pieni joukko on syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa, mutta sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden kannalta merkitys on hyvin suuri. Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15–29-vuotiaita nuoria oli joidenkin laskelmien mukaan jopa 50 000. Luku edustaa noin viittä prosenttia kaikista tämänikäisistä nuorista.

Sitra toteutti vuosina 2013–2015 Nuorten tilannekuva -kokonaisuuden, jonka tavoitteena oli luoda tietoa avaamalla, yhdistämällä ja analysoimalla uusia ratkaisuja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tunnistamiseen ja tukemiseen. Tavoitteina olivat julkisen palvelujärjestelmän toimijoiden yhteen saattaminen varhaisessa vaiheessa ja matalan kynnyksen palvelut nuoren omassa yhteisössä. Lähtökohtana oli tukea olemassa olevia tai kehitteillä olevia aihealueen toimintamalleja niiden pilotoinnissa, tuotteistamisessa ja levittämisessä valtakunnallisesti.

Tajua Mut! vahvistaa yhteistyötä

Lasten ja nuorten kanssa tehtävää yhteistyötä vauhditettiin Tajua Mut! -toimintamallin avulla. Pilottikaupunkeja olivat Mikkeli, Espoo, Kerava ja Riihimäki. Hankkeessa edistettiin sektorit ja organisaatiot ylittävää yhteistyötä. Päämääränä on lasten, nuorten ja perheiden mahdollisimman varhainen auttaminen. Toimintamallin perusperiaatteet ja kokemukset Mikkelin ja Espoon piloteista on koottu joulukuussa 2014 julkaistuun käsikirjaan Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena. Lisäksi Sitra on julkaissut erilliset selvitykset Mikkelin pilotin opeista maaliskuussa 2015,   Espoon pilotin opeista kesäkuussa 2015 ja Keravan pilotin opeista helmikuussa 2016.

Hyvien kokemusten perusteella pilottikaupungit ovat vakinaistaneet Tajua Mut! -toimintamallin osaksi lasten ja nuorten kanssa tehtävää työtä. Malli on myös mainittu uudessa nuorisolaissa esimerkkinä yhteistyön tukemisen välineenä. KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut taustalla olevan tietojärjestelmän. Pilottikaupungit levittävät yhdessä toimintamallia ja kouluttavat ammattilaisia. Tajua Mut! -verkkosivut avattiin maaliskuussa 2017 ja samalla julkaistiin uusi käsikirja. Malli otettiin käyttöön myös Tuusulassa syksyllä 2017 ja Nivalassa alkuvuodesta 2018. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Sitran ohella yhteistyötä.

Tajua Mut! -malli mainitaan uusitun nuorisolain perusteluissa esimerkkinä yhteistyön tukemisen välineenä. Tajua Mut! -kaupungit ovat levittäneet yhdessä toimintamallia ja kouluttaneet ammattilaisia. Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi Espoon valtakunnalliseksi etsivän nuorisotyön osaamiskeskukseksi, joka aloitti toimintansa keväällä 2018. Tajua Mut! -toimintamallin kansallinen kehittäminen siirtyi osaamiskeskukseen (osaamiskeskuksen tavoitteet 1.2.2018, PDF).

Tajua Mut! – lasten ja nuorten auttaminen on yhteinen asia -videolla perusturvajohtaja Juha Metso ja sivistystoimen johtaja Sampo Suihko Espoosta kertovat odotuksistaan pilotin alkuvaiheessa (2.11 min.).

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Suunta-palvelusta henkilökohtaista tukea

Suunta-palvelu on anonyymi, kaikille nuorille avoin ja kynnyksetön ohjaus- ja neuvontapalvelu netissä. Se on suunnattu kaikille 15–25-vuotiaille nuorille. Suunta tarjoaa neuvontaa ja tukea nuorelle, joka pohtii koulutukseen, työhön, tulevaisuuteen ja elämänhallintaan liittyviä asioita.

Sitra oli mukana toteuttamassa Suunta-palvelua yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Kokeiluhankkeessa kehitettiin matalan kynnyksen palvelukokeilu nuorille kohti työtä ja koulutusta. Palvelussa hyödynnetään Pelastakaa Lapset ry:n kokemuksia nuorten kanssa tehtävästä moniammatillisesta verkkotyöstä. Suunta-palvelu käynnistyi osana Ylen Nuorille. Nyt! -toimintakampanjaa, johon kutsuttiin syksyn 2013 aikana kaikki suomalaiset auttamaan nuorten syrjäytymisongelman ratkaisemisessa. Suunta-palvelu vakinaistettiin osaksi Pelastakaa Lapset ry:n nuorisotoimintaa toukokuun 2014 alusta. Suunta-palvelu on liitetty osaksi Tajua Mut! -toimintamallia pilottikunnissa.

Yhteistyö ja varhainen tuki

Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyneissä yhteistyöhankkeissa kertynyt tieto ja esimerkit hyvistä käytännöistä ovat tuoneet esille nykyisen palvelujärjestelmän muutostarpeet. Sitra ehdottaa valtakunnallisen palvelukeskuksen perustamista ohjaamaan ja tukemaan lapsia, nuoria ja perheitä. Ennaltaehkäisevä työote sekä saumaton yhteistyö ja palveluketju ovat ehdotuksen kulmakiviä. Sitran ehdotus palvelujen kehittämiseksi esiteltiin 27.8.2015 Sitran Debatissa julkaistussa pamfletissa: Lasten ja nuorten palvelut 2020 – Jotta yksikään lapsi tai nuori ei tipahda turvaverkon läpi.

AJANKOHTAISTA

Tässä mennään.

tapahtumat

Tajua Mut! -päivä

Helsinki, perjantai, 10.11.
katso suorana live katso tallenne
tapahtumat

Sitra Kuntamarkkinoilla 2017

Helsinki, keskiviikko – torstai, 13.9. – 14.9.
julkaisut

Tajua mut! -käsikirja

julkaisut

Lasten ja nuorten palvelut 2020

Poiminnat

Tajua Mut! – ota huoli puheeksi

Työn tulokset

Tajua Mut! ja Suunta-palvelu paransivat lasten ja nuorten turvaverkkoa

uutiset

Lasten ja nuorten turvaverkko kuntoon: saumatonta palvelua yhdeltä luukulta

archived

Kunta paljon vartijana: Tajua Mut! varmistaa, etteivät siilot estä auttamasta lasta tai nuorta

Nuori
uutiset

Valtakunnallinen yhden luukun palvelu tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria

Ota yhteyttä

ihmiset
Kimmo Haahkola
ihmiset
Marja Illi
Johtava asiantuntija, Reilu datatalous
ihmiset
Kirsi Suomalainen
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?