YRITYSRAHOITUS

Sitra sijoittaa kotimaisiin kasvuyrityksiin enimmäkseen yksityisten pääomarahastojen kautta.

AJANKOHTAISTA

Kestävää hyvinvointia edistävää liiketoimintaa

Sijoitustoimintamme painopiste on siirtynyt pääomarahastosijoituksiin. Nykyisten kohdeyritysten kehitystä tuetaan valikoiduilla jatkosijoituksilla sekä osaamisen ja verkostojen avulla. Sijoituksilla tavoitellaan taloudellista tuottoa sekä uuden, kestävää hyvinvointia edistävän liiketoiminnan kasvua.

Vastuullisuus ja aktiivinen omistajuus korostuvat sijoitustoiminnassa

Sitra noudattaa toiminnassaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Sitra on muun muassa sitoutunut seuraamaan ja edistämään YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (UNPRI).

Sitra on pitkäjänteinen sijoittaja, joka sitoutuu kohdeyrityksen omistajaksi ja kehittäjäksi lähtökohtaisesti noin 4−10 vuodeksi. Irtautuminen kohdeyrityksestä tapahtuu erillisen ja muiden sijoittajien kanssa yhdessä laaditun suunnitelman mukaisesti. Sitra toimii kohdeyrityksissä aktiivisena omistajana muun muassa hallitustyöskentelyn kautta.

Sitran sijoitustoiminta on markkinaehtoista eli Sitra noudattaa samoja sijoitustoiminnan periaatteita kuin kaikki muutkin sijoittajat.

Vastikkeettomia tukia tai avustuksia ei myönnetä yrityksille

Sitra ei myönnä vastikkeettomia tukia tai avustuksia yksittäisille yrityksille. Tietoa muiden julkisten toimijoiden tarjoamista pk-yrityksille suunnatuista palveluista ja rahoituksesta on Yritys-Suomi-verkkopalvelussa.

Sitran sijoitukset yrityksiin

Sitran pääomasijoitukset yrityksittäin

JULKAISUT

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?