RAKENTAMINEN

Rakennukset suurimpana energian loppukäytön kulutuseränä tarjoavat suurimman mahdollisuuden parantaa energiatehokkuutta kustannustehokkaasti.

AJANKOHTAISTA

archived

Ne pienet menot!

archived

Kun tauti on paha, tarvitaan kovat lääkkeet

Auringonlasku Näsijärvellä
archived

Maailma herää ilmastonmuutokseen ─ Suomen aika toimia!

Poiminnat

RT: FInZEB kiteytti lähes nollaenergiarakennusten ominaisuudet

Poiminnat

YM: Lähes nollaenergiarakentamisen lainsäädäntötyö käyntiin

Poiminnat

TEM: Sähkömarkkinoihin liittyvät lausunnot

Poiminnat

Yle: Resurssiviisaus säästää luonnonvaroja ja euroja

Poiminnat

Yle: Sähkön pientuotannon verotukseen muutos – yrityksiä kannustetaan aurinkosähkön tuottajiksi

Poiminnat

HS: Aurinkoenergia on ehkä johtava energianlähde 2050

Poiminnat

Onko Helsinki valmis luopumaan kivihiilestä?

Poiminnat

Pääkaupunkiseudulla vahva pohja cleantech-metropoliksi

archived

Rakennusvalvonnasta kohti ennakko-ohjausta ja opastusta

Poiminnat

Vuoden reilut kaukolämpö -yritykset valittiin

Kittilän kaivoksen avolouhos
Poiminnat

Yle: Kaivosteollisuus ja luonnonsuojelijat löysivät toisensa

uutiset

Uusiutuvien lähienergioiden käyttöä rakennuksissa lisättävä

Poiminnat

Pelisäännöt tutuiksi sähkön pientuottajille

Rakennettu ympäristö ratkaisee

Päättynyt avainalue (2008-2012)

Rakennetulla ympäristöllä ja erityisesti rakennuksissa käytetyllä energialla on keskeinen merkitys koko Suomen energiankäytössä ja kasvihuonekaasupäästöjen muodostumisessa. Energiankulutusta ja päästöjä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan suuria, rakenteellisia muutoksia niin uusien kuin olemassa olevien rakennusten osalta. Sitran Energiaohjelma luotsasi toiminnallaan ja hankkeillaan kehityksen kannalta välttämättömien rakenteellisten muutosten aikaansaamista niin Suomen kuin EU:n tasolla.

Suomessa 30.3.2011 annetut, vuonna 2012 voimaan tulevat energiamääräykset muuttavat rakentamisen energiatehokkuuden ohjausta historiallisella tavalla. Tähän asti rakennusosakohtaiset vaatimukset ovat käytännössä sanelleet, miten pitää rakentaa – luovaa suunnittelua rajoittaen. Jatkossa vaatimus kohdistuu kokonaisenergiakulutukseen. Uudet rakentamisen energiamääräykset auttavat meitä tekemään Suomesta kestävän rakentamisen mallimaan. Uusi laskentatapa mahdollistaa asteittaisen siirtymisen lähes nollaenergiarakentamiseen vuoteen 2021 mennessä.

Sitran Energiaohjelma oli myös vahvasti mukana eurooppalaisen nollaenergiatalomääritelmän valmistelussa. Nykyiset käytössä olevat energiatehokkuuden kansalliset määritelmät ja jopa energiatehokkuuden yksikötkin ovat hyvin erilaisia. Määräysten harmonisoinnin tarve olikin ilmeinen. Määritelmätyö oli tärkeä markkinoiden toimimisen kannalta. Siirtyminen lähes nollaenergiarakentamiseen vuonna 2021 on Euroopan laajuinen rakenteellinen muutos, joka tulee parantamaan rakennusten energiatehokkuutta ennen näkemättömällä tavalla.

Olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseksi tarvitaan niin toimivia teknisiä ratkaisuja ja palveluja kuin korjaustoimintaa aktivoivia kannustimia. Vanhojen alueiden lisä- ja täydennysrakentaminen on eräs keino rahoittaa välttämättömiä parannuksia. Energian hinnan jatkuva nousu osaltaan tekee korjaustoimet kannattavammaksi. Jo nykyiset energian hinnat yhdessä tarjolla olevien energia-avustusten ja kotitalousvähennysten kanssa ovat luoneet melkoisen markkinapotentiaalin erityisesti vanhojen sähkö- ja öljylämmitteisten pientalojen energiatehokkuuden parantamiseen. Nämä rakennukset edustavat myös suurinta energiansäästöpotentiaalia. Sitran Energiaohjelma pyrki aktivoimaan energiatehokkuutta parantavien korjausten tekemistä muiden välttämättömien korjaustoimenpiteiden yhteydessä mm. kehittämällä teollisia ratkaisuja ja palvelukonsepteja sekä kilpailuiden avulla.

Prosessina rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantaminen alkaa maankäytön suunnittelusta. Jatkossa onkin entistä tarkemmin arvioitava kaavaratkaisujen kauaskantoisia ympäristövaikutuksia. Koska parhaat ratkaisut ovat usein tapauskohtaisia, kehitettiin Energiaohjelman hankkeissa alueellisen energiahuolto- ja päästötarkastelun toimintamallia ja ohjeistusta, jota ehdotettiin lisättäväksi maankäytön suunnitteluun ympäristövaikutusten arvioinnin yhteyteen.

JULKAISUT

julkaisut

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo: Hankinta, suunnittelu ja toteutus

julkaisut

RIL 265-2014: Uusiutuvien lähienergioiden käyttö rakennuksissa

julkaisut

Rakennusten energiatehokkuus: Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa

julkaisut

Ilmastotavoitteita toteuttava asemakaavoitus

julkaisut

Lähienergia: Työpaikkoja, vientiä ja päästövähennyksiä – ihmisten omalla energialla

julkaisut

ECO2

julkaisut

Making cities energy efficient

julkaisut

Meri-Rastilan vaihtoehtotarkastelu

julkaisut

70-luvun vanhusten asuintalon purkuanalyysi

julkaisut

Lähes nollaenergiatalon hankintamenettelyohje rakennuttajille

julkaisut

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet

julkaisut

Energia yhdyskuntasuunnittelussa

julkaisut

Innova – kerrostalosta passiivitaloksi

julkaisut

Rakennusten elinkaarimittarit (2013)

julkaisut

Skaftkärr – Energiatehokas asuinalue Porvoossa

julkaisut

Asemakaavaprosessin kehittäminen energiatehokkuuden näkökulmasta

Ota yhteyttä

ihmiset
Tuula Sjöstedt
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet
ihmiset
Janika Skaffari
Asiantuntija, Talous- ja hallintopalvelut

Mistä on kyse?