TEOLLISUUDEN TULEVAISUUS

Suomalainen teollisuus on murroskohdassa ja alan työpaikkojen luonne muuttuu. Olemme siirtymässä globaalissa kilpailussa kohti palveluintensiivistä teollisuutta. Erikoistuminen ja innovaatiot ovat tässä murroksessa isossa roolissa.

JULKAISUT

julkaisut

Kilpailukyky 2.0

julkaisut

Teollinen Suomi

julkaisut

Koneteollisuuden kasvuohjelma 2008-2011

julkaisut

Valimoteollisuuden tunnuslukujärjestelmä

julkaisut

Suomen metallivalimot

julkaisut

Teollisuuden tuloverotus

julkaisut

Suomen rauta- ja teräsvalimot

julkaisut

Kolme puheenvuoroa automaatiosta

julkaisut

Pieni ja keskisuuri teollisuus (PKT) Suomessa

julkaisut

Metsäteollisuuden energiatutkimusprojekti

julkaisut

Metsätalous teollistuvassa Suomessa

julkaisut

Selvitys Suomen teollisuuden markkinointiongelmista

julkaisut

Pohjois-Suomen sähkötekninen teollisuus

julkaisut

Suomen takomoalan toimialatutkimus

julkaisut

Suomen rauta- ja teräsvalimoteollisuuden nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät

julkaisut

Tampereen seudun teollisuusjäteinventaari

AJANKOHTAISTA

Taimet
uutiset

Nopean kasvun lähteillä

archived

Sivuvirtaa – Kun maailma ei riitä

Masdar City
archived

Sveitsi edistää aktiivisesti cleantech-bisnestä

Poiminnat

Millaisilla tavoilla suomalaiset yritykset voivat parantaa kilpailukykyään? Keskustele, kommentoi tai seuraa Kilpailukyky 2.0 blogia.

archived

Kestääkö Suomi shokkeja?

FluidHousen tehdas Kiinassa
archived

Juha Kyllönen: Sitra on kasvollinen pääomasijoittaja

artikkelit

Kenelle arvoketju hymyilee?

archived

Pasi Poranen: Kansainvälistyminen – siitä puhe mistä puute

artikkelit

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos

archived

Johannes Paloheimo: ”Lagom är bäst” – Tarpeeksi hyvä kelpaa

archived

Eero Eloranta: Suomen teollisuuden huominen?

uutiset

Mistä syntyvät tulevaisuuden työpaikat?

artikkelit

Webcast: Keskustelu Suomen teollisuuden tulevaisuudesta

artikkelit

Suomalaisen ympäristöviennin kohteeksi Meksiko ja Keski-Amerikka

artikkelit

Videoluennot: Suomi tänään uuden työn näkökulmasta

artikkelit

Johannes Paloheimo: ”Lagom är bäst” – Tarpeeksi hyvä kelpaa

Yritysten osaamiseen perustuva kilpailukyky tuottaa kestävää hyvinvointia Suomeen

Kestävän hyvinvoinnin tukipilariksi tarvitaan ekologisen ja sosiaalisen tasapainon rinnalle myös talouden tasapainoa. Hyvien työpaikkojen rooli on tärkeä osa myös yksilöiden hyvinvointia. Suomen talouden suurin haaste liittyy yksityisen talouden työpaikkojen kehitykseen. Tarvitsemme ainakin 200 000 uutta yksityistä työpaikkaa kansantalouden tasapainon ylläpitämiseksi. Potentiaalisia uusia kasvualueita voisi syntyä esimerkiksi yliopistojen tutkijoiden osaamisesta, suomalaisten suurten yritysten yhteistyöstä sekä kannattavista, mutta riskiä karttavista teollisista perheyrityksistä.

Moni yritys Suomessa on saman tilanteen edessä kuin Kone Oy oli 60-luvun puolivälissä – syö tai tule syödyksi. Silloin Kone oli keskikokoinen lähinnä kotimarkkinayritys ja huonosti kannattava. Sen strategisina vaihtoehtoina oli joutua osaksi suurempaa kansainvälistä yritystä tai lähteä yritysostoin kansainvälistymään. Onneksi itseään suuremman kilpailijan yritysosto Ruotsista onnistui ja suomalaisen yrityksen kansainvälinen menestystarina sai onnistuneen alkuhyppäyksen. Kone ehti mukaan toimialan keskittymiseen riittävän ajoissa. Lähes kaikilla toimialoilla tapahtuu liiketoiminnan keskittyminen alan suurempiin yrityksiin yrityskauppojen kautta. Yritysjärjestelyt ovat tärkeä keino myös osaamisen uudistumisessa. Yrityskauppoihin liittyy aina myös merkittäviä riskejä.
 
Suomesta puuttuu moneen muuhun maahan verrattuna isommat keskisuuret eli 100 – 1000 miljoonaa euroa myyvät yritykset. Meillä on toisaalta kohtuullinen määrä hyviä yrityksiä 10 – 100 miljoonan euron kokoluokassa. Näissä yrityksissä on paljon kasvupotentiaalia. Aktiivinen toiminta yritysjärjestelyissä olisi monelle suomalaiselle yritykselle ajankohtainen kasvumahdollisuus. Näihin yritysostoihin liittyviin haasteisiin ja riskeihin tarvitaan riskirahoitusta. Pankkien, eläkerahastojen ja valtion rahoituslaitosten tulisi yhdessä varmistaa aktiivisesti rahoituksen saatavuus yritysostoihin.        
 
Osana teollisuuteen kohdistuvaa tulevaisuustyötä Koneteollisuuden kasvuohjelma on tuottanut kolme  kirjaa Suomen teollisuuden kehityksestä, haasteista, mahdollisuuksista ja ratkaisuista.

Näissä kirjoissa on käsitelty laaja-alaisesti osaamiseen perustuvaa kilpailukykyä:

 
 
Teollisuuden tulevaisuutta on käsitelty Sitrassa osana Koneteollisuuden kasvuohjelmaa (2008-2011). Aiheen parissa on työskennellyt johtava asiantuntija Pekka Salmi. Lisätietoa päättyneistä ohjelmista ja aiheista voi kysyä Sitran viestinnän päivystysnumerosta puh. 040 548 0794.

Ota yhteyttä

ihmiset
Pekka Salmi
Johtava asiantuntija, strategia, Ennakointi