AJANKOHTAISTA

Yritysten osaamiseen perustuva kilpailukyky tuottaa kestävää hyvinvointia Suomeen

Kestävän hyvinvoinnin tukipilariksi tarvitaan ekologisen ja sosiaalisen tasapainon rinnalle myös talouden tasapainoa. Hyvien työpaikkojen rooli on tärkeä osa myös yksilöiden hyvinvointia. Suomen talouden suurin haaste liittyy yksityisen talouden työpaikkojen kehitykseen. Tarvitsemme ainakin 200 000 uutta yksityistä työpaikkaa kansantalouden tasapainon ylläpitämiseksi. Potentiaalisia uusia kasvualueita voisi syntyä esimerkiksi yliopistojen tutkijoiden osaamisesta, suomalaisten suurten yritysten yhteistyöstä sekä kannattavista, mutta riskiä karttavista teollisista perheyrityksistä.

Moni yritys Suomessa on saman tilanteen edessä kuin Kone Oy oli 60-luvun puolivälissä – syö tai tule syödyksi. Silloin Kone oli keskikokoinen lähinnä kotimarkkinayritys ja huonosti kannattava. Sen strategisina vaihtoehtoina oli joutua osaksi suurempaa kansainvälistä yritystä tai lähteä yritysostoin kansainvälistymään. Onneksi itseään suuremman kilpailijan yritysosto Ruotsista onnistui ja suomalaisen yrityksen kansainvälinen menestystarina sai onnistuneen alkuhyppäyksen. Kone ehti mukaan toimialan keskittymiseen riittävän ajoissa. Lähes kaikilla toimialoilla tapahtuu liiketoiminnan keskittyminen alan suurempiin yrityksiin yrityskauppojen kautta. Yritysjärjestelyt ovat tärkeä keino myös osaamisen uudistumisessa. Yrityskauppoihin liittyy aina myös merkittäviä riskejä.
 
Suomesta puuttuu moneen muuhun maahan verrattuna isommat keskisuuret eli 100 – 1000 miljoonaa euroa myyvät yritykset. Meillä on toisaalta kohtuullinen määrä hyviä yrityksiä 10 – 100 miljoonan euron kokoluokassa. Näissä yrityksissä on paljon kasvupotentiaalia. Aktiivinen toiminta yritysjärjestelyissä olisi monelle suomalaiselle yritykselle ajankohtainen kasvumahdollisuus. Näihin yritysostoihin liittyviin haasteisiin ja riskeihin tarvitaan riskirahoitusta. Pankkien, eläkerahastojen ja valtion rahoituslaitosten tulisi yhdessä varmistaa aktiivisesti rahoituksen saatavuus yritysostoihin.        
 
Osana teollisuuteen kohdistuvaa tulevaisuustyötä Koneteollisuuden kasvuohjelma on tuottanut kolme  kirjaa Suomen teollisuuden kehityksestä, haasteista, mahdollisuuksista ja ratkaisuista.

Näissä kirjoissa on käsitelty laaja-alaisesti osaamiseen perustuvaa kilpailukykyä:

 
 
Teollisuuden tulevaisuutta on käsitelty Sitrassa osana Koneteollisuuden kasvuohjelmaa (2008-2011). Aiheen parissa on työskennellyt johtava asiantuntija Pekka Salmi. Lisätietoa päättyneistä ohjelmista ja aiheista voi kysyä Sitran viestinnän päivystysnumerosta puh. 040 548 0794.

Ota yhteyttä