TERVEYSKIOSKI

Voisiko terveyskioski-toimintamalli vastata yhä useammassa kunnassa terveydenhuollon palvelun saatavuuden ja kustannustehokkuuden vaatimuksiin?

AJANKOHTAISTA

Terveyskioski – uudenlainen tapa hoitaa terveyspalveluita

Sitran Kuntaohjelman Terveyskioski-hanke päättyi vuonna 2012

Sitra halusi testata kaksivuotisilla terveyskioskin kokeilu- ja tutkimushankkeella, voiko sen matalan kynnyksen toimintamalli edustaa uutta palvelutarjonnan mallia laajemmassa terveydenhuollon rakenteellisessa uudistumisessa. Terveyskioskin toimintamalli pohjautuu yhdysvaltalaiseen Retail Clinic -palvelumalliin.

Terveyskioski-toimintamalli

Terveyskioskit toimivat terveyskeskuksen alaisena yksikköinä osana kunnan perusterveydenhuollon palvelukokonaisuutta. Terveyskioski tarjoaa hoitajien ammattitaidolla tuotettuja matalan kynnyksen terveydenhuollon palveluja asiakaslähtöisesti, ihmisten luontaisten asiointipaikkojen yhteydessä, kuten kauppa- ja ostoskeskuksissa. Terveyskioskissa maksuttomiin, hoitajatasoisiin palveluihin pääsee nopeasti ilman ajanvarausta, myös iltaisin ja lauantaisin.

Terveyskioskit voivat tarjoata kuntien tarpeisiin ja demografisiin tekijöihin perustuvan painopisteen mukaan:

Kokeilu- ja tutkimushankkeet Ylöjärvellä ja Lahdessa 

Suomen ensimmäinen terveyskioski avattiin kesäkuussa 2009 Ylöjärven kauppakeskus Eloon, ja toinen maaliskuussa 2010 Lahden kauppakeskus Trioon. Ensimmäiseen suureen kaupunkiin, Lahteen, avatussa Terveyskioskissa on voitu hyödyntää Ylöjärvellä saatuja myönteisiä kokemuksia.

Kuntaohjelman tukemilla Ylöjärven ja Lahden kaksivuotisilla tutkimus- ja kokeiluhankkeilla haluttiin testata, millaisia mahdollisuuksia matalan kynnyksen palvelumalli antaa

Kokeilujen arviointi

Ylöjärven ja Lahden kokeilu- ja tutkimushankkeissa Tampereen yliopisto arvioi puolueettomasti terveyskioskitoiminnan vaikutukset Ylöjärven ja Lahden kaupungin terveyspalveluihin sekä on tunnistanut parhaita käytäntöjä muussa kuntakentässä hyödynnettäväksi. Saatuja tuloksia verrattiin mm. selvitysajankohdan mukaisiin terveydenhuollon palveluihin ja toimintaan sekä asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyyteen.

Terveyskioskin arviointitutkimus oli kolmivaiheinen:

Terveyskioskin arviointiraportit 2009−2011 löytyvät myös sivun julkaisuista.

Toimintamallin hyödyt

Terveyskioskit laajemmin kuntakenttään

Ylöjärven ja Lahden terveyskioskeista saadut kokemukset ja opit halutaan levittää laajemmin kuntakentän hyödynnettäviksi tarjoamalla konseptoitu, tutkimusten perusteella hyväksi todettu toimintamalli. Tätä toimintamallia on Sitran Kuntaohjelmassa edistetty viestinnän keinoin syksystä 2011 lähtien. Maaliskuussa 2013 toiminnassa oli noin 30 terveyskioskia eri nimisinä eri puolilla maata.

Sitra on koonnut kuntatoimijoille tuotettuun perustamisoppaaseen Ylöjärven ja Lahden terveyskioskeista saadut kokemukset ja opit. Perustamisopas sisältää tietoa niin suunnittelun tueksi kuin käynnistämisen avuksi, ja sen voi tilata Sitrasta.

Terveyskioski-nimen käyttöoikeus perustuu Sitran ja Terveyskioski-toiminimen omistavan Luontaistuote Oulun Natural Oy:n kanssa tehtyyn sopimukseen. Nimi voidaan luovuttaa kunnille, kuntayhtymille ja muille julkisen terveydenhuollon toimijoille kansanterveyslain tarkoittamaan perusterveydenhuoltopalveluun. Tästä sopimuksesta johtuen terveyskioski-nimen ja tavaramerkin käyttö edellyttävät sopimusta Sitran kanssa.

Terveyskioskit Suomessa

Terveyskioskien paikalliseen toimintaan voi tutustua lähemmin mm. seuraavien linkkien kautta.

Ylöjärven terveyskioski
Lahden terveyskioskit
Kotkan ja Haminan terveyskioskit muuttuivat 1.1.2019 Kymsoten Terveys- ja hyvinvointipisteiksi.
Orimattilan terveyskioski

Tutustu Terveyskioskin esityksiin Slideshare-sivulla
Tutustu terveyskioskin videoihin Youtube-sivulla

JULKAISUT

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?