TERVEYSKIOSKI

Voisiko terveyskioski-toimintamalli vastata yhä useammassa kunnassa terveydenhuollon palvelun saatavuuden ja kustannustehokkuuden vaatimuksiin? Terveyskioski-hanke päättyi vuonna 2012.

AJANKOHTAISTA

archived

Onko matalasta kynnyksestä hyötyä vai haittaa?

Kuva Ruori-terveysneuvontapalvelusta
uutiset

Lahdessa tarjotaan Ruoria terveyden edistämiseen

verenpaineen mittaaminen
artikkelit

Suomalaiset haluavat lisää sähköisiä terveydenhoitopalveluja

artikkelit

Terveyskioski täydentää Ylöjärven perusturvan palveluja

Terveyskioski Kotka, verenpaineen mittaus
uutiset

Terveyskioskin toimintamalli kehittyy ja laajenee Lahdessa

Poiminnat

Terveyskioski paransi julkisen terveydenhoidon imagoa

uutiset

Terveyskioskin esittelyvideo

uutiset

Terveyskioski laajemmin osaksi perusterveydenhuollon palvelukokonaisuutta?

Lahden terveyskioski halua ennaltaehkäistä kansalaisten terveyttä
uutiset

Terveyskioski julkisen terveydenhuollon yhdeksi toimintamalliksi?

uutiset

Terveyskioski julkisen terveydenhuollon yhdeksi toimintamalliksi?

artikkelit

Terveyttä saa kioskista kätevämmin

uutiset

Terveyskioski madaltaa kynnystä palveluun ja purkaa terveysaseman jonoja

artikkelit

Aki Kangasharju: Terveydenhuoltojärjestelmän muutos toisi kunnille lisää tehtäviä ja vaikutusvaltaa

uutiset

Vuoden palvellut Ylöjärven Terveyskioski on otettu erinomaisesti vastaan

uutiset

Terveyskioski-konseptille Retail Awards Vuoden komeetta -palkinto

uutiset

Terveyskioski avautuu kauppakeskus Triossa

Terveyskioski – uudenlainen tapa hoitaa terveyspalveluita

Sitran Kuntaohjelman Terveyskioski-hanke päättyi vuonna 2012

Sitra halusi testata kaksivuotisilla terveyskioskin kokeilu- ja tutkimushankkeella, voiko sen matalan kynnyksen toimintamalli edustaa uutta palvelutarjonnan mallia laajemmassa terveydenhuollon rakenteellisessa uudistumisessa. Terveyskioskin toimintamalli pohjautuu yhdysvaltalaiseen Retail Clinic -palvelumalliin.

Terveyskioski-toimintamalli

Terveyskioskit toimivat terveyskeskuksen alaisena yksikköinä osana kunnan perusterveydenhuollon palvelukokonaisuutta. Terveyskioski tarjoaa hoitajien ammattitaidolla tuotettuja matalan kynnyksen terveydenhuollon palveluja asiakaslähtöisesti, ihmisten luontaisten asiointipaikkojen yhteydessä, kuten kauppa- ja ostoskeskuksissa. Terveyskioskissa maksuttomiin, hoitajatasoisiin palveluihin pääsee nopeasti ilman ajanvarausta, myös iltaisin ja lauantaisin.

Terveyskioskit voivat tarjoata kuntien tarpeisiin ja demografisiin tekijöihin perustuvan painopisteen mukaan:

Kokeilu- ja tutkimushankkeet Ylöjärvellä ja Lahdessa 

Suomen ensimmäinen terveyskioski avattiin kesäkuussa 2009 Ylöjärven kauppakeskus Eloon, ja toinen maaliskuussa 2010 Lahden kauppakeskus Trioon. Ensimmäiseen suureen kaupunkiin, Lahteen, avatussa Terveyskioskissa on voitu hyödyntää Ylöjärvellä saatuja myönteisiä kokemuksia.

Kuntaohjelman tukemilla Ylöjärven ja Lahden kaksivuotisilla tutkimus- ja kokeiluhankkeilla haluttiin testata, millaisia mahdollisuuksia matalan kynnyksen palvelumalli antaa

Kokeilujen arviointi

Ylöjärven ja Lahden kokeilu- ja tutkimushankkeissa Tampereen yliopisto arvioi puolueettomasti terveyskioskitoiminnan vaikutukset Ylöjärven ja Lahden kaupungin terveyspalveluihin sekä on tunnistanut parhaita käytäntöjä muussa kuntakentässä hyödynnettäväksi. Saatuja tuloksia verrattiin mm. selvitysajankohdan mukaisiin terveydenhuollon palveluihin ja toimintaan sekä asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyyteen.

Terveyskioskin arviointitutkimus oli kolmivaiheinen:

Terveyskioskin arviointiraportit 2009−2011 löytyvät myös sivun julkaisuista.

Toimintamallin hyödyt

Terveyskioskit laajemmin kuntakenttään

Ylöjärven ja Lahden terveyskioskeista saadut kokemukset ja opit halutaan levittää laajemmin kuntakentän hyödynnettäviksi tarjoamalla konseptoitu, tutkimusten perusteella hyväksi todettu toimintamalli. Tätä toimintamallia on Sitran Kuntaohjelmassa edistetty viestinnän keinoin syksystä 2011 lähtien. Maaliskuussa 2013 toiminnassa oli noin 30 terveyskioskia eri nimisinä eri puolilla maata.

Sitra on koonnut kuntatoimijoille tuotettuun perustamisoppaaseen Ylöjärven ja Lahden terveyskioskeista saadut kokemukset ja opit. Perustamisopas sisältää tietoa niin suunnittelun tueksi kuin käynnistämisen avuksi.

Terveyskioskin perustamisopasta saa käyttää vapaasti ei-kaupalliseen tarkoitukseen Creative Commons — Attribution-NonCommercial 4.0 International — CC BY-NC 4.0 -lisenssin mukaisin ehdoin.

Julkiset toimijat saavat käyttää Terveyskioski-nimeä kansanterveyslain tarkoittamaan perusterveydenhuoltopalveluun. Nimen käyttö edellyttää kuitenkin käyttöoikeussopimusta Sitran ja julkisen toimijan välillä. (Ota yhteys kirjaamo@sitra.fi.) Oikeudet muuhun Terveyskioski-nimen käyttöön omistaa Luontoistuote Oulun Natural Oy.

Terveyskioskit Suomessa

Terveyskioskien paikalliseen toimintaan voi tutustua lähemmin mm. seuraavien linkkien kautta.

Ylöjärven hyvinvointikioski (aiemmin Ylöjärven terveyskioski)
Lahden terveyskioskit
Kotkan ja Haminan terveyskioskit muuttuivat 1.1.2019 Kymsoten Terveys- ja hyvinvointipisteiksi.
Orimattilan terveyskioski

Tutustu Terveyskioskin esityksiin Slideshare-sivulla
Tutustu terveyskioskin videoihin Youtube-sivulla

JULKAISUT

julkaisut

Matalan kynnyksen palvelumalli perusturvan palvelualueella

julkaisut

Matalan kynnyksen sairaanhoitajavastaanotto: perusterveydenhuollon palvelua kauppakeskuksessa

julkaisut

Terveyskioski – Perustamisopas

julkaisut

Terveyskioski

julkaisut

Julkinen terveyspalvelu kauppakeskuksessa

julkaisut

Terveyskioski palveluinnovaationa: Lahden terveyskioski -hankkeen väliarviointi

julkaisut

Terveyskioski palveluinnovaationa: Lahden terveyskioski -hankkeen peruskartoitus

julkaisut

Terveyskioski palveluinnovaationa: Ylöjärven terveyskioski -hankkeen väliarviointi

julkaisut

Terveyskioski palveluinnovaationa: peruskartoitus Ylöjärven terveyskioski-hankkeesta

Ota yhteyttä

ihmiset
Antti Kivelä
ihmiset
Marja Illi
Johtava asiantuntija, Reilu datatalous

Mistä on kyse?