archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Lisäarvoa yritykselle julkiselta toimijalta – sanahelinää vai arkipäivää?

Julkiset toimijat tuottavat yrityksille runsaasti erilaisia palveluita, joiden hyödyistä keskustellaan paljon. Julkisen toimijan rooli herättää tässä yhteydessä paljon mielipiteitä niin puolesta kuin vastaankin. Voiko julkinen toimija tuottaa yritykselle lisäarvoa ja hyödyttää yritystä sen kasvuponnisteluissa? – Kyllä voi, väittää Sitran PreSeed-palveluista vastaava johtaja <b>Risto Kalske</b>.

Julkaistu

Artikkeli 20.4.2006

Julkiset toimijat tuottavat yrityksille runsaasti erilaisia palveluita, joiden hyödyistä keskustellaan paljon. Julkisen toimijan rooli herättää tässä yhteydessä paljon mielipiteitä niin puolesta kuin vastaankin. Voiko julkinen toimija tuottaa yritykselle lisäarvoa ja hyödyttää yritystä sen kasvuponnisteluissa? – Kyllä voi, väittää Sitran PreSeed-palveluista vastaava johtaja Risto Kalske.

Voimakasta kasvua hakevat yritykset joutuvat kohtaamaan monia haasteita polullaan kohti menestystä. Vahva teknologiaosaaminen ja ylivoimainen tuote eivät yksinään riitä takaamaan markkinamenestystä. Tarvitaan myös osaava ja monitaitoinen tiimi sekä riittävä rahoitus kasvun aikaansaamiseksi. Etenkin alkavan yrityksen tämä asettaa usein tilanteeseen, jossa oikean keskustelukumppanin valinta nousee keskeiselle sijalle.

Julkisia palveluja ja neuvoja on yrityksille tarjolla runsaasti. Päätöksenteko etenemisvaihtoehdoista jää kuitenkin aina yrittäjän omalle vastuulle. Usein on pitkälti yrittäjän omista taidoista ja valmiuksista kiinni, miten hän pystyy kaikkea tarjolla olevaa osaamista ja rahoitusta hyödyntämään.

Sitran PreSeed-palvelut tarjoavat yrityksille lisäarvoa osaamisen, kokeneiden resurssien ja pääoman muodossa. Palvelut tähtäävät sijoitusvalmiuksien parantamiseen ja ensisijoituksen toteutumiseen. Palveluihin kuuluvat LIKSAINTRO ja DIILI.

Toimiva ympäristö ensisijoitusten toteutumiseen

Keskeisin solmukohta PreSeed-palvelussa on INTRO. Sen ympärille on rakentunut valtakunnallinen yksityissijoittajien eli bisnesenkeleiden verkosto, joka edustaa noin 40 miljoonan euron varoja. Näitä varoja bisnesenkelit ovat valmiita sijoittamaan alkaviin yrityksiin.

Osaomistajina bisnesenkelit ovat halukkaita kytkemään oman, usein teollisuuden parissa hankitun osaamisensa ja kontaktiverkostonsa yrityksen käyttöön. Tätä kautta yritykseen kytkeytyy sellaista sitoutunutta liiketoimintaosaamista, mitä yksikään rahasto ei sijoittajana pysty yrityksille tuomaan.

Yksi INTROn kautta kasvurahoituksen löytäneistä yrityksistä on Nordic Koivu Oy (ent. Aurinkolehto), joka tuottaa koivunmahlaa automatisoidulla teknologialla. Sijoituksen myötä yritys sai taustalleen kokeneet bisnesenkelit ja mahdollisuuden nopeaan kansainvälistymiseen. 

– Bisnesenkeleiden sijoitukset mahdollistivat yrityksemme tuotannon moninkertaistamisen. Päästiin oikeasti teolliseen mittakaavaan. Koko sijoitusprosessi Sitran PreSeed-tiimin ohjauksessa oli varsin opettava, toimitusjohtaja Arto Maaranen kertoo.

INTRO-markkinapaikalle pääsemiseksi yritykseltä vaaditaan riittävää valmiutta sijoittajien kohtaamiseen, esimerkiksi toimivaa liiketoimintasuunnitelmaa. Perusasioiden täytyy olla kunnossa ja kasvutavoitteiden riittävän kunnianhimoiset. – INTROon pyrkii vuosittain parisensataa yritystä, joista noin 40 valitaan esittäytymään yksityissijoittajille. Ensisijoituksen markkinapaikalta löytää joka kolmas yritys, toteaa Kalske.

Vetoapua liiketoimintasuunnitelman tekoon

Niille yrityksille, joiden liiketoimintasuunnitelma vaatii vielä hiomista ennen esittäytymistä sijoittajille, Sitra tarjoaa yhdessä Tekesin kanssa LIKSA-rahoitusta. Reilun viiden vuoden aikana jo 150 yritystä on hyödyntänyt LIKSAa ja parantanut sitä kautta mahdollisuuksiaan pääomasijoituksen hankkimiseen.

Sumea Interactive Oy:n perustajille oikean kasvusuunnan määrittäminen tuntui vaikealta, sillä vaihtoehtoja riitti. Tuoteosaaminen näillä pelimaailman huippuosaajilla oli kuitenkin tiukasti hallussa, ja varsinkin Euroopan markkinoilla yritys oli voimakkaassa kasvussa.

– LIKSAn avulla pystyimme pureutumaan tehokkaammin Pohjois-Amerikan markkinoihin ja laatimaan ammattimaisemman liiketoimintasuunnitelman, kertoo Ilkka Paananen, yksi yrityksen perustajista.

Noin vuosi LIKSA-projektin päättymisestä Sumea löysi kontaktin Digital Chocolate -nimiseen amerikkalaiseen yritykseen, ja fuusioituminen toteutettiin kesällä 2004. Nyt yrityksellä menee lujaa myös USA:n markkinoilla: yrityksen tuotteet ovat saatavilla sielläkin jo kaikissa merkittävissä jakelukanavissa. Menestys jatkuu myös Euroopassa: henkilöstö Suomessa on kolminkertaistettu ja uusia tuotteita lanseerataan markkinoille.

Resurssitäydennystä yrittäjyysperiaatteella

Kasvuyrityksen yksi tärkeimmistä menestystekijöistä on osaava ja sitoutunut tiimi. Vahvinkaan tuotekehitysosaaminen ei kuitenkaan yksin riitä, kun lähestytään markkinoita. Tarvitaan myös myyntivoimaa. Sopivan myyntiosaamisen löytäminen voi tuottaa nuorille yrittäjille harmaita hiuksia. Jos kasvurahoitus on vielä haussa, ei markkinat tunteva osaaja välttämättä uskalla sitoutua yritykseen.

DIILI-palvelu voi tarjota ratkaisun yrityksen resurssipulmaan. Sadan kansainvälisesti kokeneen myyntiosaajan rekisteristä löytyy monen alan taitajia. Kokemuksensa nämä osaajat ovat valmiita tuomaan yritykseen yrittäjäriskillä. He ottavat myyntivastuun yrityksestä, tyytyvät yrittäjän palkkatasoon ja tulevat palkituiksi omistuksensa arvoa kasvattamalla.

Ensimmäisten joukossa DIILIn tehoa kokeili Stockway Oy. Yritys toimittaa RFID-teknologiaan perustuvia logistiikkaketjun hallintaohjelmistoja, jotka tuovat reaaliaikaista näkyvyyttä koko toimitusketjuun. Kolmen kunnianhimoisen yrittäjänuoren tiimi löysi Lion Benjaminsista senioriosaajan, joka oli valmis lähtemään mukaan yritykseen.

– Nuorilla tuntuu aina olevan kaikki hallussa, varsinkin jos oma tuoteosaaminen on kovatasoista. Oma kokemukseni auttoi luomaan nuorelle yritykselle markkinauskottavuutta, sanoo Benjamins, joka kantaa yrityksessä vastuun myynnistä ja partneroinnista. Hänen avullaan tiimi myös oppi keskittymään oikeisiin asiakkaisiin ja tähtäämään kansainvälisille markkinoille.

Tämän vuoden alussa Stockway toteutti ensimmäisen merkittävän rahastosijoituskierroksensa ja sai riittävät resurssit kasvun toteuttamiseen.

Lisätietoja:

PreSeed-rahoitus
Johtaja Risto Kalske
Puh. (09) 6189 9412, 050 368 4054
etunimi.sukunimi@sitra.fi