artikkelit
Arvioitu lukuaika 4 min

Tietoa, kokeiluja ja luottamuksen palautusta – Näillä eväillä rakentuu reilu datatalous

Sitran järjestämässä Next Era of Data Economy -seminaarissa keskusteltiin laaja-alaisesti niin yritysten, lainsäätäjien kuin kuluttajienkin keinoista löytää yhteisesti sovitut pelisäännöt datan käytölle.

Kirjoittaja

Leo Pahta

Copywriter, Miltton

Julkaistu

Tässä viisi seikkaa, jotka tarttuivat mukaan tapahtumasta (ohjelma ja tallenne):

1. Kuluttajien pitää tietää, mihin he ovat lupautuneet

Voisin väittää, että jos lähestyt kadulla satunnaista vastaantulijaa ja pyydät häneltä valistunutta mielipidettä vaikkapa PSD2– tai PSI-direktiivien vaikutuksesta hänen arkeensa, saat vastaukseksi korkeintaan tyhjän katseen. Reaktio on melko lailla sama, joka tulee mistä vain EU:hun liittyvästä asiasta kysyessä.

Se myös osoittaa, miten tärkeää on puhua datasta selkeästi – siten että aiheen merkitys kuulijalle kirkastuu. Työtä tämän kirkastumisen eteen tehdään kyllä jatkuvasti. Datan liikkumisesta ja omistajuudesta käydään keskusteluja. Näiden pohjalta voidaan muodostaa ajatuksia siitä, miten datan liikkuvuutta ja oikeuksia sen käyttöön tulee hallita.

Pelkkä tietoisuuden lisääminen ei kuitenkaan ole tarpeeksi. Tarvitsemme myös konkreettisia työkaluja ja palveluja, joiden avulla näitä asioita pääsee kokeilemaan omista lähtökohdista käsin käytännössä.

2. Uudet toimintamallit vaativat pioneerihenkeä datayhdistelmien kokeilussa

Paras tapa oppia hyödyntämään dataa liiketoiminnassa on kokeilu. Jotta sellainen onnistuu, on lainsäädännöllisen toimintaympäristön oltava kokeiluihin kannustava. Tarvitsemme selkeää lainsäädäntöä eurooppalaisella tasolla siihen, että yrityksillä on mahdollisuus luoda uutta liiketoimintaa myös uuden datatalouden aikana.

Datan osalta avoimia kysymyksiä on vielä runsaasti, joista yksi liittyy datan moninaisiin lähteisiin. On aivan eri asia pohtia oikeuksia verkkoselailusta syntyneen yksityisen henkilödatan hyödyntämiseksi kuin ajoneuvoista kerättävää dataa, jota voi kertyä giga- tai teratavujen verran. Erityisesti nämä kysymykset nousevat esille silloin, kun tämä alkaa vaikuttaa vaikkapa lainan saantiin.

Mahdollisuuksia ja sudenkuoppia on molempia runsaasti, ja yritykset ovat ensisijaisen tärkeässä asemassa ratkaisujen löytämisessä.

3. Viesti EU:lle: Lisää käytännön ratkaisuja ja vähemmän säädösten pyörittelyä

Kuten tiedetään, päätöksenteko EU:ssa ei varsinaisesti voita nopeuskilpailuja, sillä moninaisten näkökulmien ja tarpeiden yhteen sovittaminen vaatii aikaa ja työtä. Jotta poliittisia päätöksiä saadaan aikaan, tarvitaan poliittista tahtoa. Tämän osalta on jo tehty suuria edistysaskeleita, mutta työnsarkaa riittää.

Tärkeää onkin, että poliittinen paine päätöksentekoon kasvaa julkisen keskustelun myötä. Kehitys tähän suuntaan on vauhdissa – aihe nousee esille mediassa kasvavissa määrin, ja täällä Suomessakin tehdään rutkasti alustavaa työtä uusien pelisääntöjen löytämiseksi. Ajatuksille tarvitaan kuitenkin näkyvä foorumi.

4. EU-puheenjohtajuus nostaa Suomen jalustalle – myös datataloudessa

Seuraava puolivuotinen on Suomelle mahdollisuus loistaa, sillä heinäkuun alussa Suomesta tulee EU:n puheenjohtajamaa. Puheenjohtajana Suomella on loistava mahdollisuus saattaa yhteen datataloudesta kiinnostuneita osapuolia ja järjestää laajalla skaalalla keskusteluja niin datatalouden synnyttämistä tarpeista kuin yhteisistä säännöistäkin.

Kuten Luukas K. Ilves mainitsi puheenvuoronsa alussa, tulee suomalaisten olla ylpeämpiä jo tehdystä työstä. Palautteen mukaan ne ratkaisut, joita me täällä kehitämme, toimivat myös muualla Euroopassa. Nyt onkin aika päästä esittelemään niitä tapaamisten ja seminaarien kautta, ja olla katalyyttina regulaation kehittämisessä Euroopan laajuisesti.

5. Julkinen sektori on esikuva datataloudessa

Luottamuksen rakentaminen on hidasta mutta sen menettäminen nopeaa. Tämän olemme toistuvasti saaneet nähdä reaktioissa viime vuosina näyttävästi uutisoitujen datan väärinkäyttöjen jälkipyykissä. Siirtymistä parempiin käytäntöihin vaaditaan. Yksityisyyden suoja ja datan reilu hyödyntäminen kiinnostavat yhtä lailla Euroopassa kuin muuallakin.

Julkisella sektorilla on tarjolla loistava mahdollisuus näyttää esimerkkiä siitä, miten dataa voidaan käyttää reilulla tavalla. Erilaisten pilottihankkeiden kautta voidaan osoittaa, että vapaa datan liikkuvuus voi tuottaa kaikille uusia, reilusti suunniteltuja palveluja. Tällaisten kokemusten kasautuessa myös luottamus palaa. Tärkeintä tämän aikaansaamisessa on se, että uudet palvelut tuotetaan vastuullisesti, läpinäkyvästi ja yhteisesti sovituin säännöin.

#IHAN #reiludatatalous #fairdataeconomy

 

Mistä on kyse?