artikkelit
Arvioitu lukuaika 8 min

UKK: Mitä mieltä, Suomi? -kokeilu

Julkaistu

Mistä on kyse Mitä mieltä Suomi? -kampanjassa?

Sitran Mitä mieltä, Suomi? -kampanjassa kokeillaan uudenlaista Polis-verkkoalustaa, jonka avulla voidaan kartoittaa kansalaisten mielipiteitä yhteisymmärrykseen tähtäävällä tavalla. Kokeilussa Sitra kerää neljän viikon ajan kansalaisten näkemyksiä siitä, mihin suuntaan Suomea tulisi viedä.

Polis-alusta mahdollistaa sen, että tietyn aiheen ympärillä voidaan vaihtaa rakentavasti mielipiteitä. Se tuottaa reaaliaikaisesti tietoa siitä, mistä osallistujat ovat samanmielisiä ja mistä erimielisiä. Näin voidaan etsiä yhteisymmärrystä eikä jumiutua eripuraan. Kokeilussa jokainen voi osallistua koko Suomen tulevaisuuden suuntaa koskevaan keskusteluun reagoimalla muiden väitteisiin sekä lisäämällä omia väitteitä muiden äänestettäväksi.

Jotta demokratiamme vahvistuu, tarvitaan ketteriä osallistumisen tapoja yhteisiin asioihin. Suomalaiset toivovat, että yhteiskuntaan ja päätöksentekoon voisi vaikuttaa helposti verkossa. Somessa kuuluvat kuitenkin vain harvojen äänekkäiden mielipiteet. Kokeilu tarjoaa mahdollisuuden sille, että kaikkien ääni tulee rakentavalla tavalla kuulluksi.

Polis on kansainvälisesti testattu ja demokratian tarpeisiin kehitetty verkkoalusta. Taiwanissa sitä hyödynnettiin, kun haluttiin ratkaista millä ehdoin saarelle rantautuva taksiyritys Uber voisi toimia.

Sitra työskentelee Polis-alustan käyttöönoton ja kokeilujen parissa julkisen hallinnon digitalisaatiota edistävän DigiFinlandin kanssa. Kokeilun päätyttyä teemme yhteenvedon keskustelun tuloksista ja toimitamme huomiot aiheisiin liittyville ministeriöille ja puolueille. Tavoitteena on, että alustaa voitaisiin jatkossa käyttää erilaisten kysymysten ratkaisun tukena niin kunnissa, hyvinvointialueilla kuin vaikkapa yrityksissäkin.

Sitran Mitä mieltä Suomi? -kampanja starttasi kansainvälisenä demokratiapäivänä 15.9 ja kestää neljän viikon ajan.

Miksi Sitra toteuttaa tämän kokeilun?

Sitran toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan moni Suomessa haluaisi vaikuttaa enemmän päätöksentekoon ja tehdä sen ketterästi digitaalisia tapoja hyödyntämällä. Sosiaalisessa mediassa poliittinen keskustelu on kuitenkin repivää eikä se kytkeydy päätöksentekojärjestelmään. Lisäksi kyselymme mukaan päättäjät eivät luota, että kansalaisilla olisi kykyä osallistua poliittiseen keskusteluun.

Juuri näistä syistä tarvitsemme uusia osallistumiseen kehitettyjä alustoja, joista Polis on yksi hyvä kansainvälisesti testattu esimerkki. Kokeilussa haluamme tuoda uudenlaisen mahdollisuuden saada jokaisen ääni kuuluviin meitä kaikkia koskevista asioista. Tavoitteena on, että alustaa voitaisiin jatkossa käyttää erilaisten kysymysten ratkaisun tukena niin kunnissa, hyvinvointialueilla kuin vaikkapa yrityksissäkin.

Sitran tavoitteena on huomisen menestyvä Suomi. Haluamme uudistaa demokratiaa lisäämällä päätöksenteon läpinäkyvyyttä, kehittämällä osallistumisen tapoja sekä hyödyntämällä uutta teknologiaa.

Mikä on Polis-alusta?

Polis on uudenlainen demokratian tarpeisiin kehitetty avoimen lähdekoodin kansalaiskeskustelualusta. Se mahdollistaa sen, että suuri joukko ihmisiä voi osallistua rakentavaan keskusteluun matalalla kynnyksellä.

Polis-alustalla ei keskustella samalla tavalla kuin somessa tai internetin foorumeilla. Alustalla esitetään väitteitä käsillä olevasta aiheesta, joihin osallistujat reagoivat olemalla samaa tai eri mieltä. Tavanomaisista kyselytyökaluista Polis poikkeaa siinä, että osallistujat voivat itse lisätä aiheeseen liittyviä väitteitä muiden äänestettäväksi.

Polis on reaaliaikainen tilastotieteeseen, koneoppimiseen perustuva järjestelmä, jolla voi kerätä tietoa ja analysoida sitä, mitä suuret ihmisjoukot ajattelevat asioista heidän omin sanoin.

Polis tuottaa visualisoidun raportin, joka näyttää missä asioissa osallistujat sekä erilaiset mielipideryhmät ovat yhtämielisiä ja toisaalta erimielisiä. Sen avulla voidaan saavuttaa parempaa ymmärrystä siitä, missä päätöksentekoa voidaan jouduttaa ja millaisissa asioissa tarvitaan vielä lisää eri näkökulmien puntarointia.

Uutta teknologiaa hyödyntävän alustan on alun perin kehittänyt yhdysvaltalainen The Computational Democracy Project. Polis-alustan käytöstä on saatu hyviä kokemuksia niin maailmalla kuin Sitran rahoittamissa kokeiluissa hyvinvointialueilla. Taiwanissa sitä hyödynnettiin, kun haluttiin ratkaista millä ehdoin saarelle rantautuva taksiyritys Uber voisi toimia.

Sitra on ottanut alustan käyttöön ensimmäisenä Suomessa. Tavoitteena on, että alustaa voitaisiin jatkossa käyttää erilaisten kysymysten ratkaisun tukena niin kunnissa, hyvinvointialueilla kuin vaikkapa yrityksissäkin.

Miten voin osallistua kokeiluun?

Polis-alustalla sinulle esitetään väitteitä, joita voit äänestää olemalla samaa mieltä, eri mieltä tai ohittamalla väitteen. Voit lisätä mukaan omia väitteitäsi, jotta sinulle tärkeät asiat nousevat keskusteluun mukaan. Polis-alusta on anonyymi. Se ei vaadi kirjautumista eivätkä muut osallistujat näe mitä äänestit tai millaisen väitteen lisäsit keskusteluun.

Keskustelu on auki 15.10. Asti. Voit palata keskusteluun useita kertoja ja käydä reagoimassa uusiin väitteisiin tai lisäämässä omia väitteitä. Voit käydä keskustelua suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Keskustelun kieli määräytyy aina selaimesi kieliasetuksien perusteella.

Miten mielipideryhmät toimivat?

Polis tuottaa reaaliaikaisesti tietoa siitä, mistä osallistujat ovat samanmielisiä ja mistä erimielisiä. Lisäksi osallistujat näkevät minkälaisia mielipideryhmiä vastanneista muodostuu mielipide-erojen perusteella. Näitä ominaisuuksia voidaan käyttää yhteisen maaperän etsimiseen. Osallistujat näkevät mistä kysymyksistä ollaankin yllättävän samanmielisiä ja voivat esimerkiksi pyrkiä muotoilemaan väitteitä, jotka enemmistö voisi allekirjoittaa.

Voit lukea lisää kehittäjien ajattelusta täältä: Polis: Scaling Deliberation by Mapping High Dimensional Opinion Spaces (gwern.net)

Miten keskustelun tulosraporttia luetaan?

Tulosraportti on auki täällä. Visuaalinen raportti tekee keskustelun kokonaiskuvan näkyväksi osallistujille, järjestäjille ja päätöksentekijöille. Polis-alustan luoma raportti on tällä hetkellä saatavilla vain englanniksi.

Raportin keskeiset elementit

1 Osallistujien ja väitteiden määrät

2 Konsensusjana

Polis-verkkoalusta ryhmittelee väittämät sen mukaan, miten yhdistäviä tai mielipiteitä jakavia ne ovat. Esimerkiksi raportille esitelty konsensusjanalla yksi piste edustaa yhtä väitettä. Väitteisiin sekä niiden saamaan kannatukseen voi tutustua klikkaamalla pistettä.

3 Mielipideryhmät

Ryhmien sisäisiä sekä niiden välisiä yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia havainnollistetaan nostamalla esiin keskeiset väittämät, joiden perusteella ryhmittely on tehty.

Haluatko osallistua tulkitsemaan raporttia?

Voit lähettää järjestäjille tällä avoimella palautelomakkeella tiivistetysti raportin tuloksista nousseet havaintosi, tulkintasi ja johtopäätöksesi.

Miksi Polis-alusta ei ole saavutettava?

Polis-alusta on vielä kehitysvaiheessa, jossa sen toimivuutta ja soveltuvuutta testataan kokeiluilla eri hyvinvointialueilla ja kansallisella tasolla. Polis-alustan saavutettavuutta ja osallistujalle näkyvää käyttöliittymää kehitetään paraikaa. Pahoittelemme tilanteesta koituvaa harmia.

Miten voin muuttaa alustan kieltä?

Mitä mieltä Suomi? -kokeilussa voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Alustan kieli määräytyy verkkoselaimesi kieliasetusten perusteella. Alusta kääntää myös muiden syöttämät väitteet valitsemallesi kielelle.

Miten alustalla on huomioitu tietoturva-asiat?

Polis-keskustelu on kevyt ja matalan kynnyksen keskustelualusta. Siksi siihen osallistutaan anonyymisti ja ilman kirjautumista.

Osallistujien ip-osoite on ainut henkilötieto, joka osallistujista kerätään ja tämäkin tieto poistuu järjestelmästä kyselyn päättyessä. Vastaukset ja henkilötiedot ovat järjestelty Polis-alustalla siten, että niitä ei voida yhdistää ja siten hakkeroida. Keskustelun data säilytetään DigiFinlandin pilvipalvelussa (paikassa Google Cloud Platform, Europe-North1 eli Haminan konesalissa). IP-osoite kerätään, jotta Polis-alusta tunnistaa samalla laitteella äänestävän osallistujan ja siten keskusteluun palaava osallistuja saa aina uudet lisätyt kannanotot äänestettäväkseen.

Polis on avoimen lähdekoodin alusta. Se tarkoittaa sitä, että sen teknologia on suuremmalle joukolle avoinna ja arvioitavissa. Tässä kokeilussa vaikuttamisriskiä torjutaan Sitran ja DigiFinlandin yhteistyöllä sekä keskustelun esimoderoinnilla.

DigiFinland vastaa alustan teknisestä toteutuksesta. Sitra toimii alustan rekisterinpitäjänä, joita DigiFinland käsittelee Sitran lukuun.

Voinko osallistua Polis-keskusteluun, vaikka en ole Suomen kansalainen?

Kyllä, keskusteluun voi osallistua kaikki Suomessa asuvat ihmiset.

Kampanjan alettua Polis-alustalla oli useita väitteitä. Miten Sitra on valinnut väitteiden aiheet?


Polis-keskustelu aloitetaan syöttämällä keskustelun alkuun ns. siemenväitteitä, joilla keskustelu saadaan käyntiin. Sitran asiantuntijat ovat valinneet ja muotoilleet väitteet keskustelun alkuun. Siemenväitteet ovat aiheiltaan ajankohtaisia, ne esiintyvät hallitusohjelmassa tai ne ovat nousseet esiin kansalaisaloitteissa. Väitteet eivät edusta Sitran mielipiteitä.

Miksi en voi lisätä väitettä keskusteluun?

Jos keskusteluun on lisätty enemmän väitteitä kuin ääniä, keskustelu voidaan väliaikaisesti sulkea.

Milloin voin osallistua?

Keskustelu aukeaa 15.9.2023 ja päättyy 15.10.

Mistä voin lukea keskustelun tuloksista ja mihin niitä käytetään?

Sitra kerää ja analysoi tulokset huolellisesti ja esittää ne helposti ymmärrettävässä muodossa päätöksentekijöille. Lähetämme tulokset puolueille, ministeriöille ja medialle vuoden 2023 loppuun mennessä. Tulokset ovat kaikkien saatavilla kampanjasivustollamme.

Voit tarkastella tuloksia reaaliaikaisesti päivittyvästa visuaalisesta raportista. Jos innostut tulosten tulkinnasta, voit lähettää omat havaintosi tulosraportista avoimella palautelomakkeella Sitran asiantuntijoille.

Miten keskustelua moderoidaan?

Mitä mieltä olet, Suomi? -kokeilussa Sitran asiantuntijat tekevät manuaalista esimoderointia. Esimoderoinnilla tarkoitetaan sitä, että kaikki väitteet tarkistetaan etukäteen ja joko hyväksytään tai hylätään. Moderaattorit voivat tämän jälkeen muokata vaikeasti ymmärrettäviä väitteitä selkeämmiksi. Kommentti tulee näkyviin vasta, kun keskustelun moderaattori on hyväksynyt sen.

Moderointi tapahtuu pääasiassa klo 8:00-16:00 välisenä aikana. Kommentit pyritään julkaisemaan mahdollisimman nopeasti. Iltaisin ja viikonloppuisin moderointi voi olla hitaampaa.

Moderoinnilla varmistetaan, että aikaa käytetään tehokkaasti ja että keskustelu on osallistujien kannalta mielekästä. Katso tarkemmat moderointisäännöt täältä.


Mistä on kyse?