artiklar
Beräknad läsningstid 11 min

Frågor och svar – Vad tycker du, Finland

PubliceradVad handlar experimentet ”Vad tycker du, Finland?” om?

Sitras kampanj ”Vad tycker du, Finland?” testar en ny typ av onlineplattform, Polis, som kan användas för att undersöka medborgarnas åsikter på ett samförståndsskapande sätt. Under fyra veckor samlar Sitra in medborgarnas åsikter om i vilken riktning Finland borde utvecklas.

Polis-plattformen möjliggör ett konstruktivt utbyte av åsikter kring ett specifikt ämne. Den ger information i realtid om vad deltagarna håller med om och inte håller med om. På så sätt kan man sträva efter samförstånd i stället för att fastna i oenighet. Experimentet gör det möjligt för alla att delta i debatten om Finlands framtida inriktning som helhet genom att reagera på andras argument och genom att lägga till sina egna argument som andra kan rösta om.

För att stärka vår demokrati behöver vi smidiga sätt att delta i gemensamma frågor. Finländarna vill enkelt kunna påverka samhället och beslutsfattandet på nätet. Men i sociala medier är det bara några få röster som hörs. Det här experimentet erbjuder en möjlighet för alla att göra sin röst hörd på ett konstruktivt sätt. 

Polis är en internationellt testad onlineplattform som utvecklats för demokrati. I Taiwan användes den för att fastställa villkoren för Uber, ett taxibolag som är baserat på ön.  

Sitra samarbetar med DigiFinland, som främjar digitaliseringen av den offentliga förvaltningen, för att ta i bruk och testa Polis-plattformen. Målet är att plattformen i framtiden ska kunna användas för att hjälpa kommuner, välfärdsregioner och till och med företag att lösa olika problem.  

Sitras kampanj Vad tycker du, Finland? lanserades på den internationella demokratidagen den 15 september och avslutas den 13 oktober 2023.

Varför genomför Sitra detta experiment?

Enligt Sitras enkät vill många finländare påverka beslutsfattandet och göra det smidigt med hjälp av digitala metoder. Den politiska debatten på sociala medier är dock splittrad och inte kopplad till systemet för beslutsfattande. Dessutom visar vår undersökning att beslutsfattarna inte litar på medborgarnas förmåga att delta i den politiska debatten. 

Det är av dessa skäl som vi behöver nya plattformar för deltagande, där Polis är ett bra internationellt testat exempel. Genom detta pilotprojekt vill vi skapa ett nytt sätt för alla att göra sin röst hörd i frågor som påverkar oss alla. Målet är att plattformen i framtiden ska kunna användas för att stödja lösningen av olika frågor i kommuner, välfärdsregioner och till och med företag.

Sitras mål är ett framgångsrikt Finland i morgon. Vi vill förnya demokratin genom att öka transparensen i beslutsfattandet, utveckla sätten att delta och utnyttja ny teknik.


Vad är Polis-plattformen? 

Polis är en ny typ av öppen källkodsplattform för medborgardiskussioner som utvecklats för demokrati. Den gör det möjligt för ett stort antal människor att delta i konstruktiva debatter med en låg tröskel. 

Polis är inte som sociala medier eller internetforum. Plattformen presenterar argument om det aktuella ämnet, som deltagarna reagerar på genom att hålla med eller inte hålla med. Polis skiljer sig från konventionella omröstningsverktyg genom att deltagarna själva kan lägga till uttalanden om ämnet som andra kan rösta på. 

Polis är ett statistiskt, maskininlärningsbaserat realtidssystem för insamling av data och analys av vad ett stort antal människor tycker om frågor med sina egna ord. 

Polis producerar en visualiserad rapport som visar var deltagarna och olika opinionsgrupper är överens och oense. Den kan användas för att få en bättre förståelse för var beslutsfattandet kan påskyndas och var det behövs ytterligare vägning av olika perspektiv.

Den nya teknikplattformen Polis, som ursprungligen utvecklades av The Computational Democracy Project i USA, har använts med gott resultat både globalt och i Sitra-finansierade pilotprojekt inom välfärdsområden. I Taiwan användes den för att fastställa villkoren för Uber, ett taxibolag baserat på ön.  

Sitra var först i Finland med att införa plattformen. Målet är att plattformen i framtiden ska kunna användas för att hjälpa kommuner, välfärdsregioner och till och med företag att lösa olika problem.

Hur kan jag delta i experimentet?

På Polis-plattformen kommer du att presenteras för påståenden som du kan rösta om genom att instämma, ta avstånd från eller hoppa över ett påstående. Du kan lägga till dina egna argument så att de frågor som är viktiga för dig inkluderas i diskussionen. Polis-plattformen är anonym. Du behöver inte logga in och andra deltagare kan inte se vad du har röstat på eller vilka argument du har lagt till i diskussionen.

När du har röstat på argument och kanske lagt till ditt eget argument i debatten kan du se de åsiktsgrupper som bildas i realtid under debatten. Ikonen för deltagaren i åsiktsgruppen representerar dig och rankningen av dina åsikter i förhållande till åsiktsgrupperna i debatten. Du kan se hur dina idéer står sig i jämförelse med de andra åsiktsgrupperna. Vilka argument gör din åsiktsgrupp unik? Och vilka påståenden återspeglar en annan åsiktsgrupp? Du kan också titta på andra åsiktsgrupper och till exempel fundera på varför de ser på frågan som de gör. 

Debatten är öppen fram till 13.10. Du kan återvända till debatten flera gånger för att reagera på nya argument eller lägga till dina egna. Du kan debattera på finska, svenska och engelska. Språket i diskussionen bestäms alltid av din webbläsares språkinställningar.

Hur fungerar åsiktsgrupper?

Polis ger information i realtid om vad deltagarna håller med om och inte håller med om. Deltagarna kan också se vilka grupper av respondenter som bildas baserat på deras åsiktsskillnader. Dessa funktioner kan användas för att hitta en gemensam grund. Deltagarna kan se i vilka frågor de är förvånansvärt lika och kan till exempel försöka formulera påståenden som majoriteten kan hålla med om.

Du kan läsa mer om hur utvecklarna har tänkt här: Polis: Scaling Deliberation by Mapping High Dimensional Opinion Spaces (gwern.net)

Hur läser jag resultatrapporten för debatten? 

Resultatrapporten är öppen här. Den visuella rapporten gör den övergripande bilden av debatten synlig för deltagare, arrangörer och beslutsfattare. Rapporten, som skapats av Polis-plattformen, är för närvarande endast tillgänglig på engelska. 

Viktiga delar av rapporten: 

1. Antal deltagare och argument

2. Konsensuslinje

Polis-plattformen grupperar påståenden efter hur enande eller splittrande de är. I den konsensusrankning som presenteras för rapporten representerar en poäng till exempel ett påstående. Argumenten och deras stöd kan ses genom att klicka på en punkt.

2. Åsiktsgrupper

Likheterna och skillnaderna inom och mellan grupperna illustreras genom att lyfta fram de viktigaste påståendena som ligger till grund för gruppindelningen.

Vill du bidra till tolkningen av rapporten? 

Du kan använda detta öppna feedbackformulär för att skicka arrangörerna en sammanfattning av dina resultat, tolkningar och slutsatser från rapporten.

Varför är Polis-plattformen inte tillgänglig?

Polis-plattformen befinner sig fortfarande i en utvecklingsfas, där dess funktionalitet och lämplighet testas genom försök inom olika välfärdsområden och på nationell nivå. Tillgängligheten till Polis-plattformen och användargränssnittet, som är synligt för deltagaren, håller för närvarande på att utvecklas. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som detta kan orsaka.

Hur kan jag byta språk på plattformen? 

Du kan svara på finska, svenska eller engelska. Språket på plattformen bestäms av språkinställningarna i din webbläsare. Plattformen översätter också de påståenden som andra har skrivit till det språk du väljer.

Hur har plattformen tagit hänsyn till säkerhetsfrågor?

Polis är en lättviktig plattform med låg tröskel för diskussion. Därför är deltagandet anonymt och utan inloggning. 

Deltagarnas IP-adress är den enda personuppgift som samlas in från dem och denna information raderas också från systemet i slutet av undersökningen. Svar och personuppgifter organiseras på Polis-plattformen på ett sådant sätt att de inte kan kombineras och därmed hackas. Debattdata lagras i DigiFinlands moln (på Google Cloud Platform, Europe-North1, dvs. i datacentret i Fredrikshamn). IP-adressen samlas in så att Polis-plattformen kan identifiera den deltagare som röstar på samma enhet och därmed kommer den deltagare som återvänder till debatten alltid att ha nya bidrag som läggs till för omröstning.

Polis är en plattform med öppen källkod. Det innebär att dess teknik är öppen för allmänheten och kan utvärderas. I detta experiment motverkas risken för påverkan genom ett samarbete mellan Sitra och DigiFinland, samt genom förhandsmoderering av debatten. 

DigiFinland ansvarar för det tekniska genomförandet av plattformen. Sitra kommer att fungera som plattformens personuppgiftsansvarige, och DigiFinland kommer att behandla uppgifterna på uppdrag av Sitra.

Kan jag delta i Polis-debatten även om jag inte är finsk medborgare? 

Ja, alla som bor i Finland kan delta i debatten.

Sedan experimentet startade har det förekommit flera diskussioner på Polis-plattformen. Hur valde Sitra ämnena för diskussionerna? 

Polis-debatten inleds med att inlägg matas in i början av debatten för att få igång diskussionen. Sitras experter har valt ut och formulerat inlägg för att starta debatten. Inläggen är aktuella, förekommer i regeringsprogrammet eller har tagits upp i medborgarinitiativ. De representerar inte Sitras åsikter.

Varför kan jag inte lägga till ett argument i debatten? 

I en situation där fler argument har lagts till i debatten i förhållande till de avgivna rösterna kan debatten tillfälligt stängas. Detta gör att argumenten i debatten får lika många röster, vilket i sin tur förbättrar den information som debatten ger.

När kan jag delta? 

Debatten kommer att vara öppen från den 15.9.23 kl. 15.00 och kommer att stängas den 13.10 kl. 15.00. 

Var kan jag läsa resultaten av debatten och vad kommer resultaten att användas till?

Sitra samlar in och analyserar resultaten noggrant och presenterar dem i ett lättförståeligt format för beslutsfattarna. Vi skickar resultaten till de politiska partierna, ministerierna och medierna före utgången av 2023. Alla kan ta del av resultaten på kampanjwebbplatsen.

Du kan se resultaten via en visuell rapport som uppdateras i realtid via den här länken. Om du blir inspirerad att tolka resultaten kan du skicka dina egna observationer, tolkningar och slutsatser via resultatrapporten via den öppna responsblanketten till Sitras experter.

Hur modereras debatten?

I kampanjen Vad tycker du, Finland? används manuell förhandsmoderering av debatten av Sitras experter. Förhandsmoderering innebär att alla inlägg kontrolleras i förväg och sedan antingen godkänns eller förkastas. Debattmoderatorer kan sedan redigera uttalanden som är svåra att förstå för att göra dem tydligare. En kommentar som lämnas i en debatt blir synlig först när den har godkänts av debattmoderatorn. 

Moderering av debatten sker huvudsakligen mellan kl. 8.00 och 16.00. Målet är att publicera kommentarer så snabbt som möjligt. Modereringen kan vara långsammare på kvällar och helger.

Modereringen säkerställer att tiden används effektivt och att diskussionen är meningsfull för deltagarna. Se här för mer detaljerade modereringsregler (på finska).

Vad handlar det om?