vad tycker du finland

18 000 gånger tack! Nästan tjugotusen medborgare testade en ny onlineplattform där alla kan göra sin röst hörd.

På plattformen finns påståenden som du kan rösta på genom att hålla med, inte hålla med eller hoppa över påståendet.

Lägg till dina egna argument så att de frågor som är viktiga för dig kommer upp i debatten.

Plattformen kräver ingen inloggning och deltagandet är anonymt.

Se hur andra har svarat och vilken typ av åsiktsgrupper vi hamnar i.

Vad är ”Vad tycker du, Finland?”

Kampanjen testar en onlineplattform som heter Polis. Den kommer att göra det möjligt att kartlägga medborgarnas åsikter på ett samförståndsskapande sätt.

Finländarna vill enkelt kunna påverka beslutsfattandet och gemensamma frågor på nätet. Men de åsikter som hörs mest är de som hörs på sociala medier, och det finns en risk att många kommer att lämnas utanför.

Experimentet gör det möjligt för finländare att ta ställning till Finlands riktning genom att rösta på föreslagna lösningar och lägga till sina egna idéer för andra att rösta på. Gör din röst hörd och se vad andra tycker. När experimentet är över kommer vi att sammanfatta resultaten av debatten och vidarebefordra kommentarerna till de berörda ministerierna.

Målet är att plattformen i framtiden ska kunna användas för att hjälpa kommuner, välfärdsregioner och till och med företag att ta itu med en rad olika frågor.  

Experimentet ”Vad tycker du, Finland?” startade på den internationella demokratidagen den 15 september och avslutas den 13 oktober 2023.

Vad är Polis?

För att stärka demokratin i Finland behöver vi smidiga sätt att delta i gemensamma angelägenheter.

Polis är en internationellt testad onlineplattform som utvecklats för demokrati och som bygger på öppen källkod. I Taiwan användes den för att fastställa villkoren för taxibolaget Ubers verksamhet på ön.

Polis-plattformen möjliggör en konstruktiv diskussion om det valda ämnet, anonymt och utan krångel. Den ger information om vad deltagarna är överens om, vad de är oense om och vilka grupper vi är indelade i. Detta gör det möjligt för oss att söka samförstånd snarare än att fastna i oenighet.

Polis-plattformen har utvecklats av den USA-baserade organisationen Computational Democracy. Sitra var först i Finland med att ta i bruk plattformen.

Läs mera on Polis och demokrati

Kuvassa ihmisiä ja teksti mitä mieltä suomi?
nyheter

I Finland testas en ny webbplattform där alla vågar säga sin åsikt

kuvituskuva
ämnen

Nya sätt att påverka

Kuvassa muutama ihmishamo, jotka tuottavat puhekuplia
nyheter

Sitra och DigiFinland inför en demokratisk innovation till Finland – Polis-plattformen möjliggör en ny slags diskussion

Debatt

Lidande demokratier behöver snabbare reformer

Erilaisia ihmisiä, suomen kartta taustalla
nyheter

Om det vore enklare att delta skulle över en halv miljon finländare villa delta mer i samhälleligt beslutstagande

Demokratia teemaryhmän kuvituskuva, jossa iso musta D-kirjain keltaisella pohjalla ja kansalaisia sen ympärillä
artiklar

Frågor och svar – Vad tycker du, Finland

Har du frågor?

Vi svarar gärna.

personer
Joonas Leppänen
Ledande Expert, Nya sätt att påverka
personer
Sanna-Kaisa Saloranta
Projektkoordinator, Nya sätt att påverka
personer
Ilari Lovio
Expert (på lång ledighet), Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?