Vierailija
Arvioitu lukuaika 4 min

Tehdään Suomesta kestävän datanjalostuksen huippumaa

Datasta puhutaan yleisesti uutena öljynä tai sähkönä. Data on merkittävä raaka-aine yrityksille, mutta myös paljon enemmän. Onkin aika päästä tästä yksinkertaistuksesta eteenpäin ja puhua datasta uudella tavalla.

Kirjoittaja

Sameli Mäenpää

Tietojohtaja, OP Ryhmä

Julkaistu

Datan määrän kasvu maailmassa rinnastetaan usein digitaaliseen edistykseen ja neljännen teollisen vallankumouksen etenemiseen. Esimerkiksi edustamassani OP Ryhmässä analyyttisten tietokantojen sisältämä datamäärä, raakadatasta puhumattakaan, on kasvanut dramaattisesti vuosi vuodelta. Mittava tietopääomamme mahdollistaa ainutlaatuisten hyötyjen tuottamisen asiakkaillemme ja sidosryhmillemme ja koko yhteiskunnalle.

Hyvästi datan määrä…

Datan määrästä puhuminen on yleistä ja ymmärrettävää, mutta vain petatavuista puhuminen on yksipuolista ja jopa harhaanjohtavaa. Datan määrällä ei ole suoraa vaikutusta vaikkapa liiketoiminnan kilpailukykyyn, innovaatioiden tai päätösten laatuun tai asiakkaan kokemaan hyötyyn.

Siksi määrän sijaan, tai ainakin sen rinnalla, on keskityttävä puhumaan datan arvosta. Datan itseisarvon tai sen tuottaman arvon määrittäminen on aikamme datajohtamisen suuri kysymys. Siihen on useita perusteltuja näkökulmia mutta toistaiseksi vain vähän yhteisymmärrystä tai yhteisesti hyväksyttyjä mittareita.

… tervetuloa datan arvo

Haaste on kuitenkin otettava vastaan. Data on arvokasta, kun se tuottaa hyötyä. Eli kun sitä käytetään – tai voidaan käyttää – uutta arvoa luovalla tavalla. Kun kysytään, mitä hyötyä tuotamme tietystä datasta liiketoiminnalle, asiakkaalle tai vaikkapa yhteiskunnalle, ollaan oikean kysymyksen äärellä.

Kun chatbot auttaa pankkiasiakasta, hyvin koulutettu tekoäly tunnistaa rahajärjestelmän riskejä tai mobiilissa henkilökohtaisesti neuvova digivalmentaja auttaa asiakasta pitämään talouden tasapainossa, syntyy uutta arvoa. Arvoa syntyy myös, kun laadukas koodi vähentää palvelinkeskuksen sähkönkäyttöä tai kuluttaa vähemmän kaistaa tai tallennustilaa. Kun positiiviset muutokset heijastuvat ihmisiin, yhteiskuntaan tai ympäristöön, kasvaa datan arvo entisestään.

Mitä paremmin yritys tuottaa datalla arvoa, sitä arvokkaampia sen data ja itse yritys ovat. Vertauskuvallisesti – raakapuu on paljon arvokkaampaa biokomposiittien kuin sellun raaka-aineena. Innovaatioilla ja jalostusosaamisella on vaikutusta datan arvoon.

Laatu ratkaisee datassakin

Arvonluontiin tarvitaan riittävästi dataa, mutta dataraaka-aineen määrää tärkeämpi tekijä on sen laatu – tarkoitettiin sillä sitten tuoreutta, virheettömyyttä, käytettävyyttä tai saatavuutta. Laadukas data on arvokasta tietysti myös itsessään, ja korkea laatu on normaali vaatimus myös dataa myytäessä.

Koska datan määrä kasvaa kohisten joka sekunti, on datan määrää ja käyttöä hallittava aktiivisesti. Datan laadun, arvonluonnin ja myös riskienhallinnan kannalta merkittävä osa-alue on datan elinkaaren johtaminen. Mitä enemmän dataa syntyy ja varastoidaan, sitä enemmän resursseja kuluu sen laadun- ja riskienhallintaan. Operoinnista puhumattakaan.

Kaikella datalla tulee olla oma elinkaarensa syntymästä turvalliseen hävittämiseen tai uudelleenkäyttöön. Siksi katse on käännettävä siihen, mikä on datan määrän ja sen avulla tuotetun arvon herkkä tasapaino.

Data luo tulevaisuuden hyvinvointia

OP Ryhmä on viime vuosina rakentanut aiempaa kokonaisvaltaisempaa datan arvonluonnin mallia, jossa yhdistyvät datan johtaminen ja hyödyntäminen. Olemme pyrkineet avaamaan OP Ryhmän tietotaseen avulla sitä, miten lähestymme vastuullisesti oman tietopääomamme hyödyntämistä arvoa tuottavalla tavalla, regulaatioon ja asiakkaiden odotuksiin vastaten. Julkaisemme vuosittain työmme tuloksia sidosryhmillemme erillisen tietotilinpäätöksen muodossa.

Tulevaisuuden palveluiden tulee luoda kokonaisuuksia, jotka parantavat ihmisten elämän laatua. Kattava asiakasymmärrys eli data on avain asiakkaan elämään. Kaiken verkottuessa keskenään on oikea aika kysyä, voisiko datasta olla vielä enemmän hyötyä jaettuna tai kumppanin kanssa yhdessä rikastettuna. Mahdollisuudet ovat suuria, mutta vaativat selkeitä pelisääntöjä kaikilta osapuolilta, erityisesti vahvasti säännellyllä finanssitoimialalla.

Teollisen Suomen menestys perustui laadukkaisiin teollisuuden raaka-aineisiin, niiden jalostusosaamiseen sekä yhteisen hyvinvoinnin tarinaan. Data-ajan Suomen menestystarina rakentuu samojen asioiden varaan. Tieto ja sen kehittynyt hyödyntäminen auttavat suomalaisia yrityksiä tuottamaan hyötyä asiakkailleen ja toimimaan turvallisesti ja menestyksekkäästi nopeasti muuttuvassa monimutkaisessa globaalissa toimintaympäristössä.

Nyt on meidän vuoromme tehdä Suomesta maailman johtava datanjalostuksen maa.

Lue OP Ryhmän tietotilinpäätöksestä lisää datan hyödyntämisestä Suomen suurimmassa finanssiryhmässä.

Sitran vierailijablogaukset antavat äänen eri alojen tulevaisuudentekijöille. Kirjoitukset eivät (välttämättä) kerro Sitran työstä, vaan ovat kirjoittajiensa ajatuksia ajankohtaisista asioista. Sameli Mäenpää toimii OP Ryhmän tietojohtajana. Hänellä on 15 vuoden kokemus pankkialalta ja hän on ollut perustamassa useita start-up-yrityksiä.

Mistä on kyse?