archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Teolliset symbioosit

Iso-Britannian hallitus käynnisti vuonna 2005 ohjelman edistääkseen teollisia symbiooseja. Vierailin kahden kollegani kanssa syyskuussa pari päivää paikan päällä Birminghamissa tutustumassa NISP-ohjelmaan sekä sitä pyörittävään yritykseen International Synergies (IS).

Kirjoittaja

Johanna Kirkinen

Johtava asiantuntija, ekologinen kestävyys, TkT, Avainalueratkaisut

Julkaistu

Kuva: Lower Reule BioEnergy AD plant tuottaa metaania ruokajätteestä hyödyntäen anaerobista mädätystä.

Luonnon ekosysteemeistä esimerkkiä ja taloudellista hyötyä

Iso-Britannian hallitus käynnisti vuonna 2005 ohjelman edistääkseen teollisia symbiooseja. Ohjelma on nimeltään National Industrial Symbiosis Programme (NISP). Vierailin kahden kollegani kanssa syyskuussa pari päivää paikan päällä Birminghamissa tutustumassa ohjelmaan sekä sitä pyörittävään yritykseen International Synergies (IS).

Teollisella symbioosilla tarkoitetaan ympäristöä säästävää ja integroitua teollista verkostoa, jossa tunnistetaan liiketoimintamahdollisuuksia optimoimalla resurssien käyttöä ja hyödyntämällä mm. verkoston jäsenten jätemateriaali- ja energiavirtoja. Teollisessa symbioosissa pyritään resurssien suljettuun kiertoon luonnon ekosysteemien tavoin. Taloudellisen hyödyn lisäksi sillä voidaan saavuttaa ympäristö- ja sosiaalisia hyötyjä. Resursseiksi voidaan käsittää mm. materiaalit, energia, vesi, kapasiteetti, osaaminen ja varat.

NISP jakaa ohjelmaan mukaan lähteville yrityksille ilmaista tukea, jotta ne voivat vähentää kustannuksia ja jätevirtoja, kasvattaa tuottavuutta, lisätä resurssitehokkuutta ja laskea toiminnastaan johtuvia päästöjä. NISP pyrkii kartoittamaan jäsenyritystensä prosessien materiaalivirtoja sekä optimoimaan yritysten resurssien hallintaa etsimällä synergioita ohjelmaan liittyvien yritysten välillä. Ohjelma toimii alueellisesti ja käyttää työmetodeinaan mm. yksinkertaisia fasilitoituja ”quick-win”-työpajoja, johon se kerää eri alojen toimijoita yhteen jakamaan tietoa siitä, mitä resurssivirtoja yrityksellä on ja mitä resursseja yritys haluaisi. Tämän pohjalta piirretään resurssikartta ja viedään tiedot tietokantaan, minkä jälkeen NISP:n asiantuntijat tuovat nämä tarpeet yhteen. Tällä hetkellä NISP:llä on yli 15 000 yritysjäsentä.

Lisää kustannussäästöjä ja työtä, vähemmän vettä ja päästöjä

Seitsemän toimintavuotensa aikana NISP on jo hyödyttänyt yrityksiä monella tapaa. Jos tahti jatkuu samana, vuonna 2017 se on jo saavuttanut yrityksille säästöjä yli miljardin punnan edestä, työllistänyt yli 10 000 ihmistä, vähentänyt 39 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä ja säästänyt 71 miljoonaa tonnia vettä. Hyödyntämällä NISP:iä valtio on 2 sentin panostuksella luonut 1 euron verran uutta tuloa teollisuudelle. Ei huono tulos.

Yritykset tuntuvat olevan hyvin tyytyväisiä NISP-ohjelman toimintaan. Ihmekös tuo, kun tulokset ovat noin merkittävät. Vierailimme myös muutamassa kohteessa, jotka olivat hyötyneet NISP:stä.

  • Harper Adams Pyrolisis Plant hyödyntää yhtäaikaisesti anaerobista mädätystä sekä pyrolyysiä biomassan jalostamiseksi energiaksi ja polttoaineeksi. Kahden teknologian hyödyntäminen mahdollistaa monipuolisen biomassasyötteen käytön, minkä saamisessa NISP on auttanut. 
  • Lower Reule BioEnergy AD plant  tuottaa metaania ruokajätteestä hyödyntäen anaerobista mädätystä. Yritys voi hyödyntää jopa 30 000 tonnia orgaanista ruokajätettä vuosittain, ja NISP auttaa heitä löytämään tarvittavan ruokajätteen. 
  • What a Waste kierrättää muovia, ja heillä on tämänhetkistä huipputasoa edustava muovin ja kumin repimis- ja rakeistustehdas. He myös tarjoavat materiaalien ostopalvelua sekä löytävät sopivan jatkokanavan käsittelyn jälkeiselle materiaalille. NISP on auttanut yritystä löytämään kierrätettävää materiaalia.

NISP:in saavuttamat tulokset ovat häikäiseviä. Heillä on tällä hetkellä myös kansainvälisiä projekteja, meitä lähimpänä Tanskassa. Luonnonvarojen rajallisuus ja kasvava kilpailu luonnonvaroista alkavat jo näkyä. Viimeisten 30 vuoden aikana maailman resurssien kulutus on lähes tuplaantunut ja jatkunut vuosituhannen vaihteen yhä kiihtyvällä vauhdilla. Jatkuva resurssien kulutuksen kasvu ja sen seurauksena uhkaavat ympäristöongelmat tarvitsevat ratkaisuja. Iso-Britannia on onnistunut löytämään keinon edistää resurssitehokkuutta yritysten kesken luoden moninaisia hyötyjä.

Sitra selvittää parhaillaan, miten NISP:n oppeja voitaisiin soveltaa Suomessa.