archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tutkimustiimin viikon varrelta #41: Aasiassa terveyspalvelujen kasvu ja tulevaisuus

Aasian terveysmarkkinoita vievät eteenpäin nopea väestönkasvu ja väestön kiivas keskiluokkaistuminen, kirjoittaa Teppo Turkki.

Kirjoittaja

Teppo Turkki

Julkaistu

Sitra on työskennellyt vuosia terveydenhuollon uudistamisen parissa. Aasian terveysmarkkinoita vievät eteenpäin nopea väestönkasvu ja väestön kiivas keskiluokkaistuminen. Juuri tämä markkina-alue voi tulla Suomelle erittäin merkittäväksi, Teppo Turkki raportoi Healthcare World Asia 2014 -konferenssista Singaporesta.

Sitra ja Tekes ovat aloittaneet tänä syksynä yhteistyön Aasian tulevaisuus- ja ennakointityössä. Sitran Itä-Aasian strategisen seurannan hanke ja Tekesin kansallisesti koordinoima Future Watch seuraavat yhdessä Aasian tulevaisuutta. Yksi pääfokusalue on terveysalan ja digitaalisen hyvinvoinnin sekä aasialaisen terveystoimialan kehitys.

Työhypoteesina on, että terveys- ja hyvinvointiala yhdistyessään nopeasti etenevään digitaaliseen kehitykseen sekä ICT:hen ovat potentiaalisesti Suomelle uusi taloudellisen kasvun ja innovaatioiden moottori – sekä mahdollinen uusi globaali toimiala. Ja juuri Aasian terveys- ja hyvinvointimarkkinat voivat tulla Suomelle merkittäväksi.

Aasian terveysmarkkinoita vievät tänään eteenpäin nopea väestönkasvu ja alueen väestön kiivas keskiluokkaistuminen. Tänään Aasiassa elää jo 500 miljoonaa kulutusvoimaltaan keskiluokkaan kuuluvaa ihmistä. Heidän määränsä tulee nousemaan 1,75 miljardiin seuraavan seitsemän vuoden kuluessa. Keskiluokkaan kuuluvien ihmisten määrä siis 3,5 -kertaistuu alle kymmenessä vuodessa.

Aasian ja Tyynenmeren alueen terveyspalvelujen ja hyvinvointisektorin kasvu on nopeaa ja tulee jatkumaan pitkälle ensi vuosikymmenelle. Terveysalan kehitystä ohjaa vahva talouskasvu, väestön nopea ikääntyminen, nopea kaupungistumiskehitys ja uusien miljoonien ihmisten metropolialueiden rakentuminen. Muutosta tekevät kaupungeissa asuvien aasialaisten uudet ruoka- ja kulutustottumukset sekä länsityylinen ruokavalio, joka aiheuttaa ihmisille elintasotauteja (diabetes, sydän- ja verisuonitaudit, liikalihavuus, syöpä).

Toisia merkittäviä terveys- ja hyvinvointipalvelujen kysynnän draivereita ovat nopeasti ikääntyvät – erityisesti itäaasialaiset – yhteiskunnat ja vanhenevien ikäluokkien tarpeet. Keskiluokka ja ikääntyneet ihmiset ovat tänään paljon tietoisempia omaan terveyteensä ja hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä ja toiveista sekä palveluista, mikä on johtanut korkeatasoisempien ja laadukkaiden terveyspalvelujen kysyntään alueella.

Terveydenhoidon ja siihen liittyvien uusien palvelujen rahoitusmallit ovat Itä- ja Kaakkois-Aasiassa myös muuttumassa: hallitukset panostavat julkisen ja universaalin sairausvakuutusjärjestelmän kattavuuteen. Terveyssektori alkaa olla yksityisille sijoittajille ja globaaleille terveysalan yrityksille kiinnostava. Nopeasti kehittyvien yksityisten sairaala- ja terveysverkostojen uskotaan nopeuttavan perusterveyshoidon infrastruktuurin rakentamista ja rahoittamista.

Kiinnostavaa on myös miten terveysturismi Aasiassa nopeasti kehittyy. Valtiossa, jotka tarjoavat palveluja terveysmatkailijoille (Singapore, Thaimaa, Intia, Malesia, Taiwan), on todettu, että terveysturismi on alkanut myös kehittää valtioiden omaa terveystarjontaa sekä niiden kykyä hoitaa erilaisia ja vaativampia sairauksia. Terveysturismi on vahvistamassa ja monipuolistamassa ylipäätään terveydenhoidon ja sairaaloiden tarjontaa sekä hoidon laatua.

Myös terveysturismin luomien markkinoiden taloudelliset ja liiketoiminnalliset arvot ovat kasvaneet merkittäviksi: maailmantasolla vuonna 2014 terveysmatkailun kokonaisarvon arvioidaan olevan jo yli kymmenen miljardia USD. Seuraavan viiden vuoden aikana markkinan uskotaan yli kolminkertaistuvan ja kasvavan 32,5 miljardiin USD (KPMG, 2014). Terveysturismi tulee voimakkaasti kasvamaan ja on lukratiivinen kohde sijoittajille niin kansainvälisesti kuin paikallisesti. Esimerkiksi Kiinan valtava terveydenhoidon markkina on sijoittajien seuraavana kohteena.

Ja kun ihmiset eri puolilla maailmaa tulevat yhä tietoisemmiksi terveyden- ja hyvinvoinnin palvelujen saatavuudesta rajoista riippumatta, ja kun ikääntyvissä yhteiskunnissa vaikeampien ja kalliimpien toimenpiteiden saaminen laadukkaasti ja siedettävällä hintatasolla lisääntyy, tulemme näkemään terveysturismin buumin jatkuvan.