Julkaistu 14.12.2017

Konfliktien käsittelyn vaiheet

Miksi

Toisinaan kyse saattaa olla konfliktista. Konflikti on syvä ristiriitatilanne. Konflikti on voinut kehittyä ajan saatossa tai leimahtaa nopeastikin. Tunnista, kuinka vaikeasta konfliktista on kysymys – mihin voit itse vaikuttaa vetäjänä ja millaiseen tilanteen tarvitaan lisää apua. Jos omat keinot eivät auta, on Suomessa tarjolla hyvää ammattiosaamista sovitteluun.

Ennakkokartoitus

Selvitetään keitä tarvitaan paikalle ja mitkä ovat käsiteltävät asiat. Kerrotaan osapuolille, mihin keskusteluissa pyritään.

Aika

Ristiriidan käsittelyyn varataan kunnolla aikaa. Sovitaan myös siitä, milloin jatketaan jos asia ei selviä yhdessä keskustelussa.

Aloitus

Käsittely käynnistetään puhumalla siitä, miksi ollaan koolla. Tämän jälkeen käydään läpi rakenne ja dialogiset toimintatavat (kuuntelu, kunnioittaminen, liittyminen, suora puhe ja eri näkökulmien tutkiminen). Vetäjä varaa itselleen oikeuden rajata ja ohjata keskustelua. Korostetaan, ettei keskustelu tähtää yhteisymmärrykseen vaan toistemme ymmärtämiseen.

Eteneminen

Ristiriidan osapuolille annetaan yhtä paljon aikaa omien kokemustensa ja näkökulmiensa kertomiseen. Toiset eivät saa keskeyttää kertomusta vaan odottavat omaa vuoroaan. “Mitä tapahtui? Miten koit sen? Mikä sinulle on ratkaisussa tärkeää?”

Kun kaikki ovat saaneet puhua, vetäjä kokoaa yhteen, mitä on sanottu, ja täsmentää olennaiset yksimielisyydet ja erimielisyydet. Ei ole pakko päästä ratkaisuun.

Lopuksi

Lopuksi mietitään sitä, onko asia selkiytynyt ja onko tarvetta jatkaa keskustelua myöhemmin. Miten jatkossa pitäisi toimia?

Oman kuuntelutaidon parantaminen

  • Kuvittele omassa mielessäsi tapahtumat ja tilanteet, joista toiset puhuvat
  • Yritä hahmottaa toisen ihmisen kertoma tarinana, jossa on alku, keskikohta ja loppu.
  • Kiinnitä huomio toisten puheessa ilmenevien kokemusten eri ulottuvuuksiin: havaintoihin, ajatuksiin, muistoihin, tunteisiin ja kuvitelmiin.
  • Kuuntele itseäsi! Mitä sinussa tapahtuu, kun toiset puhuvat? Millaisia kokemuksia sinussa herää? Mikä sinulle on uutta ja kiinnostavaa? Mikä ärsyttää? Mitä sinun on vaikeaa ymmärtää? Mitä toimintayllykkeitä tunnistat itsessäsi?

 

Lataa printattavat kortit keskustelun vetämiseen

Mistä on kyse?

Työkaluja keskustelun aikana

Hyvä dialogi vaatii aikaa vähintään puolitoista tuntia – ja sen vetäminen harjoittelua ja toistoja. Kokosimme parhaat vinkit ja työkalut käytettäväksi keskustelun aikana. Printtaa ohjauskortit mukaan tai kokoa työkalupakkiisi! Ja eikun menoksi.

”Osasin kyllä odottaa jotain erityistä mutta tämä oli odotuksiin verrattuna positiivisempi kokemus. Juuri tällaista keskustelua tarvitaan, että kaikki osapuolet kuulevat toisiaan ja annetaan jokaiselle rauhassa puheenvuoro.”
– Kemijärven Erätauko-tapahtuman osallistuja

Katso myös työkalut ennen keskustelua ja keskustelun jälkeen.

Lisää työkaluja

Näillä dialogimestariksi.

Käytännön oppeja dialogista

Näin homma toimii.

Mistä on kyse?