Julkaistu 11.12.2017

Osallistujien määrittely

Keskustelijoiden näkökulmien erilaisuus vaikuttaa merkittävästi siihen, lisääntyykö dialogissa ymmärrys aiheesta. Näkökulmien erilaisuus mahdollistaa pääsyn ennalta-arvaamattomiin oivalluksiin, jotka eivät ilman ryhmän dialogia syntyisi. Osallistujien määrittely auttaa sinua hahmottamaan kaikki ne henkilöryhmät, joille käsiteltävä asia on merkittävä ja ketkä tulisi saada paikalle. Tämä vie aikaa, mutta kantaa hedelmää koko keskustelun ajan.

Miten?

Kun keskustelun tavoitteet ja tarve ovat määritelty, kartoita ja tunnista eri ryhmät, henkilöt, toimijat ja organisaatiot, jotka liittyvät aiheeseen. Määrittele ensisijainen kohderyhmä ja muut sidosryhmät – keiden muiden pitäisi olla paikalla keskustelemassa? Mieti myös, ketkä eivät normaalisti osallistu tämänkaltaisiin keskusteluihin ja kutsu myös heidät.

Osallistujien näkökulmien kirjon kannattaa olla laaja ja tämän saat aikaiseksi kun osallistujat tulevat eri lähtökohdista. Kutsu mukaan henkilöitä, jotka ovat erilaisia esimerkiksi elämäntilanteeltaan, taustaltaan, koulutukseltaan, kultuuriltaan tai iältään. Tärkeää on myös hahmottaa kaikki aiheeseen liittyvät ryhmät – älä valitse keskusteluun vain kahta ääripäätä.

Alla olevien kysymysten kautta saat näkyviin erilaiset aiheeseen liittyvät ryhmät ja voit laajentaa halutessasi kutsuttavien joukkoa.

Listaa näistä itsellesi keskeiset:

 • Keiden pitäisi olla paikalla keskustelemassa, jotta ymmärrys aiheesta syvenee?
 • Ensisijainen kohderyhmä?
 • Keille asia on tärkeä, miksi?
 • Kenen elämään asia vaikuttaa?
 • Ketkä eivät normaalisti osallistu keskusteluun tästä aiheesta?
 • Kuka muu on asiasta kiinnostunut?
 • Kuka päätöksiin vaikuttaa?
 • Mistä eri tahoista pitäisi olla henkilöitä mukana? Julkinen sektori, politiikka, media, taide & kulttuuri, yritykset, järjestöt?
 • Onko dialogi avoin kaikille vai ei?
 • Halutaanko edustavuutta?
 • Miten varmistetaan, että osallistujajoukko on moninainen taustatekijöiden suhteen; ikä, sukupuoli ja kulttuuritausta?

Tärkeimpien kutsuttavien hahmottamiseksi voit käyttää erilaisia sidosryhmäkarttoja ja kohderyhmän suunnittelupohjia. Näistä yksinkertaisin on pyöreä sipulimalli, johon keskelle merkataan tärkeimmät kutsuttavat henkilöt ja kauemmas ilmeisemmät sekä ne, joiden tavoittelu ei ole ihan niin tärkeää.

Lue täältä kuinka moninainen osallistajajoukko vaikutti Erätaukoon Edistyksestä Lahdessa.

Mistä on kyse?