Työkalu
Arvioitu lukuaika 2 min

Polak-peli

Tulevaisuuteen ja muutokseen voi suhtautua monilla eri tavoilla. Polak-peliauttaa hahmottamaan, miten sinä tai muut ajattelette muutoksen suunnasta ja miten koette voivanne vaikuttaa tulevaisuuteen.

Julkaistu

Tulevaisuudentutkija Fred Polak kuvaa kirjassaan The Image of the Future kaksi ulottuvuutta, joiden mukaan voimme tarkastella asenteitamme tulevaisuutta kohtaan. Ensimmäinen liittyy siihen, millaisena näemme kehityssuunnan: uskommeko tulevaisuuden olevan nykyhetkeä parempi vai huonompi? Toinen ulottuvuus liittyy vaikutusmahdollisuuksiin: koemmeko, että voimme vaikuttaa siihen, millaiseksi tulevaisuus muodostuu? Tulevaisuudentutkijat Peter Hayward ja Stuart Candy ovat kehittäneet näihin kahteen ulottuvuuteen liittyvän työpajamenetelmän, ”Polak-pelin”. Pelin nelikenttä antaa mahdollisuuden tunnistaa, millaisena maailmanmenon ja omat vaikutusmahdollisuutensa näkee. Pelin ideana on sytyttää keskustelua erilaisista suhtautumisista tulevaisuuksiin.

Valmistelu

Merkitkää tilaan kaksi akselia ja nimetkää niiden ääripäät, niin, että tilaan muodostuu kuvan kaltainen nelikenttä. Jos pidätte työpajaa verkossa, voitte tehdä nelikentän sopivalle yhteystyöalustalle, kuten Miroon tai Muraliin tai hyödyntää valmista työpohjaa.

Polakin nelikenttä

Työskentely

  1. Pyydä osallistujia miettimään tulevaisuutta 20 vuoden päästä. Kokevatko he, että kehitys on mennyt parempaan vai huonompaan suuntaan? Pyydä osallistujia liikkumaan tilassa näkemystään vastaavaan kohtaan. Verkkotyöpajassa voit pyytää osallistujia kirjoittamaan nimensä tai siirtämään pallon sopivaan kohtaan pystyakselia.
  2. Pyydä osallistujia miettimään, miten itse kokee voivansa vaikuttaa kehitykseen seuraavien 20 vuoden aikana. Kokevatko he, että heidän toimillaan on merkitystä paremman tulevaisuuden rakentamisessa, vai kokevatko he, että eivät voi vaikuttaa. Pyydä osallistujia jälleen liikkumaan tilassa tai siirtämään nimensä tai pallon sopivaan kohtaan.
  3. Kysy eri puolilla nelikenttää olevilta osallistujilta, miksi he ovat valinneet juuri sen kohdan nelikenttää? Voit kysyä myös, mitä he haluaisivat sanoa tai kysyä toisella puolella nelikenttää olevilta?
  4. Jos jokin kohta nelikenttää on tyhjä, voit kysyä, miksi se ei ole tuntunut houkuttelevalta paikalta?
  5. Lopuksi voit todeta, että meillä on erilaisia asenteita tulevaisuuden suhteen. Joku saattaa nähdä tulevaisuuden houkuttelevana, toinen uhkaavana. Tulevaisuuteen vaikuttamisen kannalta tärkeintä on, että ymmärrämme miten nämä asenteet vaikuttavat toimintaamme nykyhetkessä ja toisaalta, miten toimintamme nykyhetkessä vaikuttaa siihen, millaiseksi tulevaisuus muotoutuu.

Materiaali

  • työpohja

Lisälukemista

Mistä on kyse?