Julkaistu 12.12.2017

Rakentavan keskustelun pelisäännöt

 1. Ollaan kokonaisvaltaisesti läsnä, kunnioitetaan toisiamme ja keskustelun luottamuksellisuutta.
  Dialogissa on tärkeää, että keskitytään kokonaan toisiimme ja käsitellyn asian ymmärtämiseen. Kunnioitetaan ihmisten erilaisia näkemyksiä. Pidetään keskustelu luottamuksellisena, jotta jokainen voi puhua mahdollisimman vapaasti.”
 2. Puhutaan lähtökohtaisesti omasta kokemuksesta.
  Jotta voimme ymmärtää paremmin käsiteltävää asiaa ja toisiamme, niin on hyvä puhua omista kokemuksista. Tämä tarkoittaa, että kerrotaan toisille, mitkä asiat, tapahtumat ja tilanteet ovat vaikuttaneet omiin näkemyksiin.
 3. Kuunnellaan toisia, ei keskeytetä, eikä käynnistetä sivukeskusteluja.
  Jokaisella täytyy olla mahdollisuus rauhassa kertoa omista näkemyksistään. On tärkeää, että emme keskeytä toisiamme emmekä supisi vierustoverin kanssa.”
 4. Liitytään toisten puheeseen ja luodaan yhteistä kieltä.
  ”Dialogissa on tavoitteena, että yritämme liittää omat sanomisemme siihen, mitä toiset ovat tuoneet esiin keskustelussa. Pyritään puhumaan arkikielisesti ja välttämään erikoistermejä.”
 5. Työstetään rohkeasti esiin tulevia ristiriitoja, etsitään piiloon jääneitä asioita ja tutkitaan eri näkökulmien yhteyksiä.
  ”Dialogin on tarkoitus olla turvallinen tilanne, jossa voidaan myös käsitellä ristiriitoja. Lisäksi on tärkeää etsiä asioita, jotka syystä tai toisesta ovat jääneet huomaamatta. Lopuksi voimme tutkia, miten keskustelussa esiin tulleet näkökulmat liittyvät toisiinsa.”

Lataa ja printtaa rakentavan keskustelun pelisäännöt ja kortit keskustelun vetämiseen

Mistä on kyse?

Työkaluja keskustelun aikana

Hyvä dialogi vaatii aikaa vähintään puolitoista tuntia – ja sen vetäminen harjoittelua ja toistoja. Kokosimme parhaat vinkit ja työkalut käytettäväksi keskustelun aikana. Printtaa ohjauskortit mukaan tai kokoa työkalupakkiisi! Ja eikun menoksi.

”Osasin kyllä odottaa jotain erityistä mutta tämä oli odotuksiin verrattuna positiivisempi kokemus. Juuri tällaista keskustelua tarvitaan, että kaikki osapuolet kuulevat toisiaan ja annetaan jokaiselle rauhassa puheenvuoro.”
– Kemijärven Erätauko-tapahtuman osallistuja

Katso myös työkalut ennen keskustelua ja keskustelun jälkeen.

Lisää työkaluja

Näillä dialogimestariksi.

Käytännön oppeja dialogista

Näin homma toimii.

Mistä on kyse?