HELSINKI REGION INFOSHARE

AJANKOHTAISTA

Maisema Helsingistä
uutiset

Helsinki Region Infoshare sai Euroopan komission innovaatiopalkinnon

uutiset

Helsinki Region Infoshare palkittiin

Helsinki Region Infoshare -hankkeessa avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien Helsingin seudun asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden kiinnostuneiden käyttöön. Hankkeessa ovat mukana Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Forum Virium Helsinki sekä Sitra. Projektia koordinoi Helsingin kaupungin tietokeskus.

Hankkeen tavoitteena on jakaa Helsingin seutua koskevaa tietoa vaivattomasti ja nopeasti kaikille kiinnostuneille. Tietoa tarjotaan kansalaisten, yritysten, yliopistojen ja korkeakoulujen, tutkimuslaitosten sekä kuntien hallinnon käyttöön. Tarjottava tieto on vapaasti ja maksutta hyödynnettävissä.

Julkisen tiedon avaaminen lisää kansalaisten tietoa ja ymmärrystä asuinseutunsa kehityksestä ja parantaa avoimen ja läpinäkyvän tiedon avulla myös osallistumismahdollisuuksia sekä kansalaisaktiivisuuden edellytyksiä. Avoin seututieto synnyttää seudulle uusia palveluja ja liiketoimintaa sekä edistää tutkimusta ja kehitystoimintaa.

Hankkeessa avataan tietoa ja rakennetaan verkkopalvelua, jonka avulla tieto on loppukäyttäjien löydettävissä, ladattavissa ja hyödynnettävissä. Hankkeessa kannustetaan eri toimijoita kehittämään uusia palveluja ja sovelluksia avoimen tiedon pohjalta. Hankkeessa myös dokumentoidaan tiedon avaamisen käytäntöjä ja levitetään näitä oppeja laajempaan käyttöön. Hankkeessa tutkitaan myös tiedon avaamisen vaikutuksia nykyisille tiedon tuottajille ja ylläpitäjille sekä miten tiedon avaaminen edistää kuntien ja kuntien eri virastojen välistä yhteistyötä.

Sitran kannalta tärkeä tavoite on HRI:n toimintamallin levittäminen ja vakiinnuttaminen Suomessa valtakunnallisesti. Hankkeen avulla mahdollistetaan avoimen datan päälle rakentuvan yritystoiminnan syntyminen ja kehittyminen sekä parempien käyttäjälähtöisten palvelujen luominen kansalaisille ja yrityksille.

Lisätietoja hankkeesta 
Helsinki Region Infoshare -hankkeen verkkosivusto
Helsinki Region Infoshare Facebook-sivut
Helsingin kaupungin sivuilla
Forum Virium Helsinki -sivuilla 
Smarter Cities Challenge
Helsinki Region Infoshare – 2 vuotta avointa ja julkista dataa (julkaistu 29.4.2013)

Katso myös Niina Uusi-Autti: Innovaatioverkkojen johtaminen ja kehittäminen – Case Helsinki Region Infoshare (pro gradu, Lapin yliopisto, 2011). Hankkeesta löytyy runsaasti lisätietoa googlaamalla.

Yhteyshenkilöt

Asta Manninen, johtaja, Helsingin kaupungin tietokeskus, puh. (09) 169 3125, etunimi.sukunimi@hel.fi 

Ville Meloni, projektipäällikkö, Helsinki Region Infoshare -hanke, Forum Virium Helsinki, puh. 0400 260 000, etunimi.sukunimi@forumvirium.fi

Ajankohtaista

Tiedote 14.3.2011: Helsinki mukaan IBM:n Smarter Cities toimintaan
Tiedote 18.8.2010:Helsingin kaupungin tilastot kaikkien hyödynnettäväksi  

Ota yhteyttä

ihmiset
Marja Pirttivaara
Johtava asiantuntija, Reilu datatalous